Sykemelding

Lønn under sykemelding

Publisert: 30.03.2020

Jeg jobber som tilkallingsvikar i hjemmetjenesten i en kommune. Har jobbet der i ca. 10 år. Jobber i snitt annenhver helg. Nå har jeg blitt sykmeldt grunnet coronamistanke. Sist gang jeg jobbet var for 17 dager siden. Jeg fikk beskjed om at siden jeg ikke har jobbet de siste 14 dagene har jeg i utgangspunktet ikke krav på lønn. Har jeg rett på lønn for vaktene jeg er satt opp på når jeg har fått sykemelding fra legen?

Les mer

Sykepenger basert på provisjon

Publisert: 23.03.2020

Jeg er sykemeldt og satt i karantene pga mistanke om coronasmitte. Til vanlig jobber jeg med salg der lønnen er dels timebetalt, men mesteparten av lønnen er basert på provisjon. Har jeg rett på lønn utregnet med gjennomsnitt av de tre siste månedene? Og kan jeg permitteres når jeg allerede er sykemeldt? Når vil permitteringen da tre i kraft?

Les mer

Kan ikke jobbe pga smittefare

Publisert: 23.03.2020

Har to jobber, en på Kiwi og en som som tilkallingsvikar som støttekontakt hos bo og omsorgsenter. Har ikke mulighet til å jobbe der pga Kiwi er hovedarbeidsgiver, og kan ikke jobbe pga smitte butikk jeg jobber i. Har jeg rett på penger for de vaktene jeg er satt opp fremover?

Les mer

Forlenget vikariat når man er sykemeldt

Publisert: 23.03.2020

Jeg jobber på sykehus og har vikariat frem til 15/05-20. Jeg har vært sykemeldt siden 17/01-20. Jeg har foreløpig ikke noe kontrakt videre. Jeg er veldig stresset og vil jobbe, men i det samme vil jeg ikke sitte uten jobb hvis jeg ikke får forlenget kontrakt. Hva er best i min situasjon. Bør jeg prøve å jobbe igjen eller være sykemeldt? Har arbeidsgiver rett på å ikke gi meg kontrakt videre fordi jeg er sykemeldt? Og hva hvis de utlyse fast stilling? Og hva med NAV opptjening av sykemelding?

Les mer

Permittert under sykemelding

Publisert: 23.03.2020

Eg er sykemeldt fra 08.10.2019. Min siste sykemelding er fra 01.03.2020 til 29.03.2020 . Den ny er fra 30.03.20 . På 19.03.2019 blir eg permittert 100 %. Kan jobb permittere meg når eg er sykemeldt? Kan dette dette påvirke sykepenger og hvordan de vil beregne fra NAV?

Les mer

Forlenget sykemelding pga korona

Publisert: 19.03.2020

Jeg har vært gradert langtidssykemeldt i siden august i 70 %. Ergo jeg har jobbet 30 %. Den 13 mars ga legen meg en sykemelding på 100 %. Grunnet jeg ikke fikk fortsatt mitt behandlings løp grunnet korona. I dag jobber min arbeidsgiver med å permittere oss grunnet korona. Mitt spørsmål er da, siden jeg er forbi de 16 dagers arbeidsgiverperiode i høst og nå går på 100 % sykemelding, kan jeg da miste mine sykepenger og bli permittert? Eller beholder jeg da mine penger fra NAV?

Les mer

Tilkallingsvikar i karantene

Publisert: 18.03.2020

Har endt opp i hjemmekarantene etter at min kommune bestemte at alle som hadde vært i Oslo skulle i hjemmekarantene. Dette hindrer meg å gå på mine oppsatte skift som en tilkallingsvikar. Som følge av hjemmekarantenen mister jeg muligheten til å dra på 6 oppsatte skift. Har jeg rett på noen form for betaling eller kompensering for disse skiftene jeg mister nå på grunn av Corona hjemmekarantene. Jeg har vært ansatt siden tidlig januar og står på en 6 mnd lang tilkallingsvikarkontrakt.

Les mer

Lønn for koronakarantene

Publisert: 18.03.2020

Jeg jobber på et oppdrettsanlegg, og risikerer nå å sitte i koronakarantene når jeg egentlig skal på jobb. Har jeg rett på lønn når jeg jobber to helger i måneden (lørdag og søndag)?

Les mer

Lønn når man er i karantene

Publisert: 18.03.2020

Jeg har kontrakt hvor arbeidstimer per uke er 25 og er betalt per time. Er det slik at at de må betale meg i påskefridager eller ikke? Også en av de ansatte har coronavirus på jobben min og alle må være 14 dager i karantene hjemme. Blir jeg da betalt i de 2 ukene eller ikke?

Les mer

Beregne sykepenger

Publisert: 18.03.2020

Er sykemeldt fra min stilling pga Covid-19. Har en fast stilling på 80 % , men jobber i realiteten 100 % eller mer. Er det ikke slik at jeg har krav på lønn som samsvarer med det jeg jobber i virkeligheten eller kan jeg risikere å miste inntekt pga dette? Er det noe sted i lovverket hvor dette er beskrevet?

Les mer