Sykemelding

Vise referat fra sykefraværsmøte

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Har jeg lov å vise et referat som jeg har fått etter et sykefraværsmøte til mine arbeidskolleger?

Les mer

Får ikke lønn i oppsigelsestid pga sykemelding

Publisert: 09.03.2018

Jeg ble sykmeldt 29/3 2017. Den 29/11 samme år mottok jeg oppsigelse fra arbeidsgiver grunnet nedskjæringer. Jeg har 6 mnd oppsigelse, og skal derfor ha lønn til og med 29. mai dette år. Nå sier imidlertid arbeidsgiver at jeg kun vil få lønn inntil 29/3 dette år, da de etter den datoen ikke vil få refundert pengen fra Nav. Etter mitt skjønn er dette en sak mellom arbeidsgiver og meg, og at de ikke får dekket sine utgifter fra NAV er nå ikke mitt problem. Hva mener dere om dette?

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

Publisert: 13.08.2015

Trakassering og annen form for mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.  

Les mer

Personskade – advokatens råd ved personskade

Publisert: 05.08.2015

Advokater med erfaring fra saker som gjelder personskader, har en rekke råd til den som blir skadet. Rådene er blant annet å sikre bevis på ulykkesstedet, oppsøke lege snarest mulig og være raskt ute med å melde skaden til forsikringsselskapet.

Les mer
1 9 10 11