Sykemelding

Mister ekstravakter pga sykemelding

Publisert: 22.10.2018

Kona har blitt innkalt pga tidligere sykemeldinger sammen med bedriftshelsetjenesten og blitt straffet med at hun ikke får ekstravakter før etter et halvt år, dette er en offentlig stilling i helsevesenet. Bedriftshelsetjenesten i kommunen har sagt at sykemeldingen er godkjent og ok (hun har hatt operasjoner), men likevel har avdelingsleder gått til dette skritt. Er dette lov å gjøre dette?

Les mer

Arbeidstid med sykemelding

Publisert: 22.10.2018

Jeg jobber turnus/rotasjon på anlegg. Jeg er 13 dager på anlegget, og har fri 15 dager. Jobber man-lør, og fri søndag, totalt 12 arbeidsdager. Hver arbeidsdag er 11 timer, bortsett fra første dagen, når vi går på kl 15:00 og jobber til kl 23:00. Totalt arbeidede timer blir da 129.

Jeg ble syk 2 dager i arbeidsperioden, og brukte da egenmelding. Arbeidsgiver sier at jeg får betalt 7,5 timer pr dag. Arbeidsgiver snittberegner lønn ved sykdom(egenmelding), som ved sykemelding. Er dette rett?

Les mer

Blir trukket i lønn for ferie to ganger

Publisert: 01.10.2018

Min kone jobber på et tannlegekontor. Hun jobbet hele juni 2018, men ble trukket hele lønna denne måneden. Dette fordi hun får feriepenger og skal ha ferie hele juli. Men så ble hun skadet og ble sykmeldt fra første dag i ferien. Hun fikk så sykepenger fra NAV. Arbeidsgiver aksepterer at hun skal ha ny ferie. Men vil ikke betale lønn i den utsatte ferien. Kan dette være riktig? Isåfall blir det en måned uten noen form for betaling dette året.

Les mer

Blitt avskjediget under sykemeldingsperiode

Publisert: 18.09.2018

Jeg mottok en avskjediget fra jobben 9. april. Jeg har nå blitt sykemeldt fra 1. april og t.o.m 13. april. Vil det si at avskjedigheten er ugyldig, og at jeg kan kreve tilbakebetaling og sykepenger? Man kan jo ikke bli sagt opp når man er sykemeldt vel?

Les mer

Får ikke jobbe pga delvis sykemelding

Publisert: 06.09.2018

Jeg har jobbet 50 % siden jan 2018. Jobbrelatert skade. Min oppsigelsessak er under behandling og har behov for tilrettelegging for å kunne jobbe 100 %. Mulighetene for tilrettelegging finnes i bedriften og bedriften sier NEI til mitt forslag. I dag har jeg opplevd en situasjon som jeg har aldri har vært borti. Mine arbeidsoppgaver som jeg mestrer godt i 50 % blei fratatt og bedriften nekter meg tilgangen på jobb. Har bedriften rett til å gjøre det? Og hvis ja, på hvilken grunnlag?

Les mer

Mistet rett til egenmeldinger

Publisert: 03.09.2018
Emneord: ,

Har hatt AAP fra NAV i noen år. Mistet rettigheten 1. juli 2018. Har fast stilling i staten på 100 %, men har jobbet redusert i noen år, jobber nå 40 %. Saken er at arbeidsgiver har tatt fra meg rettigheten på egenmeldinger. De sier at jeg ikke har krav fordi jeg jobber redusert. Dette tviler jeg sterkt på.

Les mer

Drøftelsesmøte etter sykemelding

Publisert: 30.08.2018

Jeg jobber på et vaskerifirma og har nå etter 8 år jobb fått betennelse i skuldrene mine. Dette kommer av veldig mye belastning på jobb. Flere ganger har jeg vært sykemeldt, men de har ikke tilpasset jobben. Nå er jeg sykemeldt igjen. Jeg har fått kronisk betennelse og det kommer av at jeg har belastet for mye. Nå har jeg fått innkalling til drøftelsesmøte, dette er fordi de vil sparke meg. Men jeg har virkelig ødelagt begge skuldre mine og vil ha dette får alltid. Har jeg krav til erstatning?

Les mer

Søke ny jobb når man er sykemeldt

Publisert: 30.08.2018
Emneord: ,

Jeg har en statlig fast stilling. For nåværende er jeg sykmeldt 70 % grunnet sykdom og behandling. På arbeidsplassen har oppgavene blitt tilrettelagt tilfeldig grunnet sykdommen, men arbeidsmiljøet påvirker også negativt. Grunnet arbeidsmiljøet søkte jeg annen jobb og har blitt kalt inn til intervju på engasjement. Det er tilsvarende jobb med samme oppgaver i samme bedrift, men annen avdeling i annen kommune. Kan arbeidsgiver nekte permisjon grunnet at jeg er sykmeldt fra "samme stilling?"

Les mer

Får ikke sykepenger

Publisert: 30.08.2018

Jeg er sykemeldt pga. konflikt med sjefen på avdelingen. Kjenner jeg blir syk av bare å tenke på jobb i den avdelingen. Sykemeldingen fra fastlege har gått til NAV, der saken blir vurdert av fylkeslegen? Jeg får ikke sykepenger og blir bedt om å søke sosialstønad. Kan dette være riktig? Frustrert og snart blakk. Har vært sykemeldt ca 3 måneder, og ikke fått penger ennå.

Les mer

Hører ikke fra arbeidsgiver under sykemelding

Publisert: 29.08.2018
Emneord: ,

Jeg ble utsatt for en overbelastning av et operert ben, etter at jeg tidligere hadde varslet arbeidsgiveren om at endringer i arbeidshverdagen økte risikoen for dette, men ble ikke hørt. Jeg ble deretter to ganger sykemeldt og nå er jeg langtids sykemeldt på 13. uke. Jeg har dialog med verneombud og tillitsvalgt, men arbeidsgiveren (jeg et statsansatt) har jeg ikke hørt noe fra på disse 13 ukene. Finnes det sanksjoner som kan tvinga arbeidsgiveren til å følge loven ?

Les mer
1 2 3 9