Sykemelding

Sykemelding i oppsigelsestiden

Publisert: 05.08.2019

Har en arbeidsgiver som har flere brudd på arbeidsmiljøloven. Dette påvirker meg psykisk, og jeg har bestemt meg for å si opp, for å så selvsagt melde til Arbeidstilsynet. Jeg ønsker å sykemelde meg i oppsigelsen, grunnet hvor psykisk utslitt jeg blir av jobben. Har det noe å si om jeg sykemelder meg før jeg sier opp? Eller må jeg si opp før jeg sykemelder meg? Hvilke rettigheter har jeg? Og hva «kan gå galt» vedrørende sykemeldingen i kombinasjon med oppsigelsen?

Les mer

Får ikke sykepenger

Publisert: 13.06.2019

Jeg ble permittert "frivillig" på dagen og sykemeldt og jeg har ikke fått annet enn feriepenger nå i mai. Dette er over 7 måneder siden uten lønn eller sykepenger.

Les mer

Hvilket NAV-kontor skal man forholde seg til?

Publisert: 13.06.2019
Emneord: ,

Jeg er for tiden sykemeldt, men har planer om å flytte til en annen kommune. Kan jeg forholde meg til NAV i den kommunen jeg bor nå, eller må jeg forholde meg til NAV hvor jeg eventuelt flytter?

Les mer

Arbeidsgiver tar ikke helsesituasjon på alvor

Publisert: 13.06.2019

Jeg har fått diagnosen panikkangst, og dette gjør at i noen perioder er jeg svimmel på morgenene og må komme 20 - 50 minutt senere på jobb. I en sak der jeg var uenig med arbeidsgiver, valgte arbeidsgiver å si at jeg "måtte være mer raus" og "at siden jeg var en stor belastning for jobben" i disse periodene, burde jeg i hvert fall stille mer opp. Har arbeidsgiver lov å bruke min helse mot meg på denne måten?

Les mer

Stilling redusert etter sykemelding

Publisert: 10.05.2019

Er ansatt i 70 %-stilling i butikk - og har fått beskjed at en som er inne som ekstrahjelp nå skal få denne 70 %-stillingen og jeg skal ned til 50 %. Har heller ikke mottatt skriftlig kontrakt på 70 %-stillingen min. Begrunnelsen for at jeg blir nedgradert til 50 % er at jeg har vært syk, hadde ett kort sykehusopphold og var borte noen dager. Er dette lov?

Les mer

Ugyldig oppsagt i prøvetiden

Publisert: 12.04.2019

Jeg har blitt oppsagt fra min stilling som tømrer i prøvetid på 6 måneder. Jeg har vært sykemeldt 3,5 måneder. Var 80 % sykemeldt da jeg fikk oppsigelse. Har pratet med advokat og oppsigelsen er ugyldig. Det står ikke begrunnelse, det står ikke om jeg kan eller hvordan jeg kan bestride oppsigelsen. Advokaten mener jeg bør være fornøyd med tapt inntekt og oppreisning mellom 50 000-100 000 kr. Er det lavt? Kan jeg kreve at vi krever mer?

Les mer

Mistet jobben pga sykemelding

Publisert: 12.04.2019

Jeg kjører brød på natt, fra ca 22.30 til 07.30 og har turpris. Ble sykemeldt først på april. Etter 8 dager ringer sjefen og sier jeg mister brødkjøringa fordi at jeg er sykemeldt, og de må ha en som ikke blir sykemeldt i den jobben. Så jeg blir satt på langkjøring når jeg blir friskmeldt. Noe han vet jeg ikke kan pga familieliv. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Beregning av egenmelding

Publisert: 10.04.2019
Emneord: ,

Når egenmeldingene er brukt opp, alle fire iløpet av 12 mnd, telles den femte som en egenmelding da, når det skal regnes ut kvote senere på året?

Eksempel: 1. egenmelding i januar, 2. egenmeldingi februar, 3. egenmelding i april, 4. egenmelding i september. Så ble nr. 5 levert i november, men kvoten var brukt opp. I februar igjen leverte jeg ny egenmelding, men fikk beskjed om at jeg hadde for mange. Kan den i november telle på kvoten, når man ikke får betalt for den, og heller ikke hadde igjen på kvota?

Les mer

Rettigheter ved sykemelding og oppsigelsestid

Publisert: 05.04.2019

1. Kan arbeidsgiver kreve legeerklæring om man ikke kan stille på personalmøte mens man er sykmeldt?

2. Kan arbeidsgiver kreve at man stiller til personalmøte etter man har levert oppsigelse?

3. Kan arbeidsgiver nekte å la ansatt bruke av feriedager man har til gode (og som uansett skal avvikles før nyttår) når det oppstår en akutt situasjon som medfører ikke planlagt fravær? Arbeidsgiver har tidligere tillatt å bruke feriedager for å dekke opp for for mange omsorgsdager.

Les mer

Forlenget oppsigelsestid ved sykemelding?

Publisert: 05.04.2019

Dersom jeg er sykemeldt/utbrent i oppsigelsestiden, vil oppsigelsen perioden forlenges tilsvarende? Kan jeg starte opp eget firma i oppsigelsestiden (sammen med annen) og stå som daglig leder? Hvor aktiv kan jeg være i dette firma? Hva kan jeg gjøre?

Jeg har bonus som blir utbetalt dersom en er i « uoppsagt stilling ved regnskapet utløp». Nå forsøker de å si at det ikke er regnskapsåret 2018, men når regnskapet er ferdig behandlet. Jeg trodde at regnskapet utløp er 31.12.18.

Les mer
1 2 3 8