Sykemelding

Ugyldig oppsagt i prøvetiden

Publisert: 12.04.2019

Jeg har blitt oppsagt fra min stilling som tømrer i prøvetid på 6 måneder. Jeg har vært sykemeldt 3,5 måneder. Var 80 % sykemeldt da jeg fikk oppsigelse. Har pratet med advokat og oppsigelsen er ugyldig. Det står ikke begrunnelse, det står ikke om jeg kan eller hvordan jeg kan bestride oppsigelsen. Advokaten mener jeg bør være fornøyd med tapt inntekt og oppreisning mellom 50 000-100 000 kr. Er det lavt? Kan jeg kreve at vi krever mer?

Les mer

Mistet jobben pga sykemelding

Publisert: 12.04.2019

Jeg kjører brød på natt, fra ca 22.30 til 07.30 og har turpris. Ble sykemeldt først på april. Etter 8 dager ringer sjefen og sier jeg mister brødkjøringa fordi at jeg er sykemeldt, og de må ha en som ikke blir sykemeldt i den jobben. Så jeg blir satt på langkjøring når jeg blir friskmeldt. Noe han vet jeg ikke kan pga familieliv. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Beregning av egenmelding

Publisert: 10.04.2019
Emneord: ,

Når egenmeldingene er brukt opp, alle fire iløpet av 12 mnd, telles den femte som en egenmelding da, når det skal regnes ut kvote senere på året?

Eksempel: 1. egenmelding i januar, 2. egenmeldingi februar, 3. egenmelding i april, 4. egenmelding i september. Så ble nr. 5 levert i november, men kvoten var brukt opp. I februar igjen leverte jeg ny egenmelding, men fikk beskjed om at jeg hadde for mange. Kan den i november telle på kvoten, når man ikke får betalt for den, og heller ikke hadde igjen på kvota?

Les mer

Rettigheter ved sykemelding og oppsigelsestid

Publisert: 05.04.2019

1. Kan arbeidsgiver kreve legeerklæring om man ikke kan stille på personalmøte mens man er sykmeldt?

2. Kan arbeidsgiver kreve at man stiller til personalmøte etter man har levert oppsigelse?

3. Kan arbeidsgiver nekte å la ansatt bruke av feriedager man har til gode (og som uansett skal avvikles før nyttår) når det oppstår en akutt situasjon som medfører ikke planlagt fravær? Arbeidsgiver har tidligere tillatt å bruke feriedager for å dekke opp for for mange omsorgsdager.

Les mer

Forlenget oppsigelsestid ved sykemelding?

Publisert: 05.04.2019

Dersom jeg er sykemeldt/utbrent i oppsigelsestiden, vil oppsigelsen perioden forlenges tilsvarende? Kan jeg starte opp eget firma i oppsigelsestiden (sammen med annen) og stå som daglig leder? Hvor aktiv kan jeg være i dette firma? Hva kan jeg gjøre?

Jeg har bonus som blir utbetalt dersom en er i « uoppsagt stilling ved regnskapet utløp». Nå forsøker de å si at det ikke er regnskapsåret 2018, men når regnskapet er ferdig behandlet. Jeg trodde at regnskapet utløp er 31.12.18.

Les mer

Arbeidsgiver overprøver sykemelding

Publisert: 27.03.2019
Emneord: ,

Jeg ble sykemeldt fra jobb tirsdag kl 14:30 pga en kraftig hoven senebetennelse i armen. Kan arbeidsgiver da ringe deg tirsdag kveld og be deg om å komme ut på jobb og bare sitte der å glo i veggen? På sykemeldingen står det: Aktivitet ikke tillatt, 100 % sykemeldt.

Arbeidsgiver mener de har sin fulle rett å overgå legens sykemelding

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte å betale ut sykepenger?

Publisert: 27.03.2019

Kan en arbeidsgiver nekte å betale ut sykepenger de første 16 dager?

Les mer

Sykepenger i oppsigelsestiden

Publisert: 20.03.2019

Hvis en ansatt sykemelder seg samme dag som hun sier opp, hvor lenge vil arbeidsgiver måtte betale sykepenger?

Les mer

Oppsigelse etter å ha fått diagnose

Publisert: 12.02.2019

Er det lovlig å oppsi en ansatt som har fått en diagnose? Er det lovlig av helsedepartementet å endre diagnosen i papirene fra psykisk paranoid til alvorlig sinnslidende? Er det lov av tidligere arbeidssjef å spre ut snakk om ansattes privatliv som medfører at den ansatte ikke ønskes tilbake i jobb? Er det lover på brutt taushetsplikt via arbeidsgivers sjef, og innblanding i de ansattes private mobilmeldinger? Er det lovlig at sjefen påfører overvåkingsfølelse ?

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsestiden

Publisert: 12.02.2019

Jeg ble sagt opp av arbeidsgiver med dato 01.11.2017 og 1 mnd oppsigelsestid. I perioden 15.10-31.10 hadde jeg ulønnet fri dager. Ble sykemeldt den 30.10 i 30 dager. Forlenger sykefraværet oppsigelsestid?

Les mer
1 2 3 7