Sykemelding

Grunnlag for sykelønn som deltidsansatt

Publisert: 30.11.2018

Har arbeidet i tre måneder i omsorgsbolig som tilkallingsvikar hos en privat aktør. Har arbeidet 90-100 % stilling. Avtaler for hver måned om gangen. I tillegg har jeg arbeidet som tilkallingsvikar i over mange mnd. hos en offentlig arbeidsgiver. Sporadiske vakter men i de siste 4 ukene ikke lenger enn 14 dager mellom hver vakt. Ingen avtalte vakter fremover. Hva vil grunnlaget for sykelønn fra NAV være, etter arbeidsgiverperioden? Vil grunnlaget være inntekten fra begge aktører?

Les mer

Fryse læretid pga sykdom

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Er det lovlig å ta permisjon for å fryse læretiden ved fylkeskommunen pga sjukdom og vera sjukemeldt fra jobben i kommunen?

Les mer

Truer med oppsigelse pga høyt sykefravær

Publisert: 15.11.2018

Er ansatt i et 40 % vikariat på en skole som strekker seg fra august til juni neste år. Har de første 3 mnd av vikariatet hatt et sykefravær på ca 50 %. I en medarbeidersamtale får jeg beskjed om at jeg venter en advarsel i posten fordi jeg har et for høyt sykefravær og at de vil se an videre hvordan sykefraværet blir. Beskjeden er at jeg risikerer å få sparken. Kan skolen gjøre dette?

Les mer

Dekket mobil når man er sykemeldt

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Jeg har vært langtidssykemeldt, og spørsmålet mitt er om jeg får dekket mobilregningen i denne perioden? I følge kontrakt står det "fri telefon etter statens satser", på mail har jeg også bekreftet skriftlig at de dekker bruken. Jeg har nå avsluttet arbeidsforholdet. Før oppsigelsestiden gikk ut leverte jeg mobilregningene for de siste månedene og noen andre utlegg jeg har hatt, men pengene kommer ikke inn på konto og jeg har ikke hørt fra han. Har jeg rett på disse pengene?

Les mer

Sykemeldt mens deltidskontrakt utløper

Publisert: 14.11.2018

Jeg hadde en kontrakt på ca 52 % som gikk ut mens jeg var 100 % sykemeldt, og en fast kontrakt på ca 12 %, (så tilsammen ca 65 %). Nå har jeg bare den kontrakten på ca 12 % igjen og jeg er fortsatt 100 % sykemeldt. Jeg får sykepenger for hele den stillingen som jeg hadde da jeg ble sykemeldt. Hvordan vil det bli når jeg skal begynne på gradert arbeid igjen? Vil jeg fortsatt få sykepenger for hele den stillingen, eller vil det bare bli for den stillingsprosenten som jeg har igjen?

Les mer

Ansatt med sykt barn er mye borte

Publisert: 07.11.2018
Emneord: ,

Vi er arbeidsgiver og en av våre ansatte har en sønn på 16 år som har angst. Han er i BUP-systemet. Vi er usikre på hvordan vi skal forholde oss til morens fravær knyttet til dette. Vi fikk feks beskjed samme dag at hun måtte være hjemme med ham, for han ville ikke stå opp, hadde angst og skulle til legen. Dette går ut over bedriften og kunder. Hva har hun rett på? Perm med/uten lønn? Hun er midlertidig ansatt og har ellers stort fravær som vi kanskje vil at hun erstatter. Hva er riktig å gjøre?

Les mer

Mister ekstravakter pga sykemelding

Publisert: 22.10.2018

Kona har blitt innkalt pga tidligere sykemeldinger sammen med bedriftshelsetjenesten og blitt straffet med at hun ikke får ekstravakter før etter et halvt år, dette er en offentlig stilling i helsevesenet. Bedriftshelsetjenesten i kommunen har sagt at sykemeldingen er godkjent og ok (hun har hatt operasjoner), men likevel har avdelingsleder gått til dette skritt. Er dette lov å gjøre dette?

Les mer

Arbeidstid med sykemelding

Publisert: 22.10.2018

Jeg jobber turnus/rotasjon på anlegg. Jeg er 13 dager på anlegget, og har fri 15 dager. Jobber man-lør, og fri søndag, totalt 12 arbeidsdager. Hver arbeidsdag er 11 timer, bortsett fra første dagen, når vi går på kl 15:00 og jobber til kl 23:00. Totalt arbeidede timer blir da 129.

Jeg ble syk 2 dager i arbeidsperioden, og brukte da egenmelding. Arbeidsgiver sier at jeg får betalt 7,5 timer pr dag. Arbeidsgiver snittberegner lønn ved sykdom(egenmelding), som ved sykemelding. Er dette rett?

Les mer

Blir trukket i lønn for ferie to ganger

Publisert: 01.10.2018

Min kone jobber på et tannlegekontor. Hun jobbet hele juni 2018, men ble trukket hele lønna denne måneden. Dette fordi hun får feriepenger og skal ha ferie hele juli. Men så ble hun skadet og ble sykmeldt fra første dag i ferien. Hun fikk så sykepenger fra NAV. Arbeidsgiver aksepterer at hun skal ha ny ferie. Men vil ikke betale lønn i den utsatte ferien. Kan dette være riktig? Isåfall blir det en måned uten noen form for betaling dette året.

Les mer

Blitt avskjediget under sykemeldingsperiode

Publisert: 18.09.2018

Jeg mottok en avskjediget fra jobben 9. april. Jeg har nå blitt sykemeldt fra 1. april og t.o.m 13. april. Vil det si at avskjedigheten er ugyldig, og at jeg kan kreve tilbakebetaling og sykepenger? Man kan jo ikke bli sagt opp når man er sykemeldt vel?

Les mer
1 2 3 9