Sykemelding

Får for lite sykepenger

Publisert: 25.05.2018

På kontrakten står at jeg har 80 % stilling, men jeg jobber 100 %. Jeg er sykmeldt for flere uker, og får betalt bare 80 %, fordi det står på kontrakten sier NAV. Men jeg tror at NAV skulle betale 100 %. Jeg er sykemeldt i 8 uker. Arbeidsgiver har heller ikke betalt 100 %.

Les mer

Oppsigelse mens man er sykemeldt

Publisert: 09.05.2018

Ref deres artikkel https://advokatenhjelperdeg.no/spor-advokaten/rett-til-sykepenger/ Jeg var 30 % sykmeldt den dagen jeg ble oppsagt pga nedbemanning (fredag 270418). Mandag 300418 ble jeg 100 % sykmeldt til 150518 som aller mest sannsynlig blir forlenget. Altså er jeg sykmeldt når arbeidsforholdet går ut den 270518. Bedriften betaler ikke lønn ut over arbeidsgiverperioden. Har jeg da rett til sykepenger fra NAV etter den 270518 hvis jeg blir fortsatt sykmeldt i 100 % eller f.eks. i 50 %?

Les mer

Sykemelding i ny jobb

Publisert: 09.05.2018
Emneord: ,

Jeg skal slutte i min nåværende jobb og har vært delvis sykmeldt siste par ukene. Er tilbake i full jobb igjen fra neste uke av, og jobber dermed fullt ut juni, før jeg begynner i ny jobb i juli. Min leder spør etter kontaktinformasjon til min kommende leder, da hun sier det er noen papirer som skal videreføres ift sykmeldingen min over i ny jobb. Dette høres veldig merkelig ut, da sykmeldingen min snart går ut og jeg ikke skal begynne å jobbe i ny jobb før om 2 måneder?

Les mer

Oppgitt feil prosentstilling på sykemelding

Publisert: 03.05.2018

Fra 2016 til dags dato har jeg vært sykemeldt ca 390 timer. På sykemelding fra fastlege ble det skrevet 100% stilling, selv om det ble opplyst flere ganger at jeg har kun 60% stilling. Hverken jeg, arbeidsgiver eller fastlege plukket opp feilen på sykemeldingene og jeg har nå fått krav fra NAV. Må nå tilbakebetale pengene, etter ett års behandlingstid, fordi NAV glemte saken min. Kan jeg klage her eller står alt på at jeg på den tiden ikke hadde kjennskap til å se at det var feil info på sykemeldingen?

Les mer

Sykemelding i oppsigelsestid

Publisert: 30.04.2018

Jeg jobber deltid, og har nå blitt permittert en dag annenhver uke. Jeg har en stund vurdert å si opp, mye pga sjefens oppførsel. Nå har det toppet det seg, og jeg har fått en psykisk knekk. Jeg har bestemt meg for å si opp, men jeg klarer ikke å gå tilbake til jobb og jobbe ut oppsigelsestiden. Kan jeg sykmelde meg? Kan jeg fortsatt være sykemeldt etter at oppsigelsestiden er over? Jeg har ønsker om å finne meg ny jobb så fort som mulig.

Les mer

Vise referat fra sykefraværsmøte

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Har jeg lov å vise et referat som jeg har fått etter et sykefraværsmøte til mine arbeidskolleger?

Les mer

Får ikke lønn i oppsigelsestid pga sykemelding

Publisert: 09.03.2018

Jeg ble sykmeldt 29/3 2017. Den 29/11 samme år mottok jeg oppsigelse fra arbeidsgiver grunnet nedskjæringer. Jeg har 6 mnd oppsigelse, og skal derfor ha lønn til og med 29. mai dette år. Nå sier imidlertid arbeidsgiver at jeg kun vil få lønn inntil 29/3 dette år, da de etter den datoen ikke vil få refundert pengen fra Nav. Etter mitt skjønn er dette en sak mellom arbeidsgiver og meg, og at de ikke får dekket sine utgifter fra NAV er nå ikke mitt problem. Hva mener dere om dette?

Les mer

Egenmelding i karantenetid

Publisert: 03.11.2017

Jeg har vært gradert sykemeldt i snart ett år. Jobber nå 80 %. Har hatt møte med HR-sjefen. Hun mener at etter maks dato for sykemelding må jeg jobbe 26 uker for å få rett til ny sykemeldingsperiode fra NAV. Dette stemmer jo. Men hva med egenmelding? Hun mener man ikke kan bruke egenmelding i den perioden heller. Gjelder ikke 26 ukers karantene kun NAV? Kan man bruke egenmelding etter ett års sykemelding? Og få betalt for de dagene?

Les mer

Får lavere timebetaling som sykemeldt

Publisert: 13.10.2017

Jeg er nå sykemeldt og har fått utbetalt sykepenger av arbeidsgiver de første 2 ukene. Har han lov til å redusere lønnen min fra opprinnelig 235 kr per time og 12-timers dager? Jobber turnus. Det jeg har fått utbetalt av arbeidsgiver er 190 kr per time og 7,5time per dag. Er dette lov eller skal han utbetale etter det jeg i gjennomsnitt har hatt siste tiden?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke tilrettelegge etter sykemelding

Publisert: 02.09.2017
Emneord: ,

Etter en sykemeldings periode på 6 mnd ble det fra min og legens side vurdert at jeg kunne friskmeldes til å starte i arbeid med en tilretteleggelse på 30 % i min stilling. Jeg hadde tidligere hatt ett dialogmøte med Nav og arbeidsgiver hvor jeg uttalte at jeg ikke så det hensiktsmessig å komme tilbake til min stilling. Arbeidsgiver bruker nå dette som ett argument for ikke tilrettelegge friskemeldingen. De har også truet meg muntlig med en oppsigelse. Hva bør jeg gjøre nå?

Les mer
1 2 3 7