Sykemelding

Jobbet uten arbeidskontrakt

Publisert: 31.07.2018

Jeg jobber i et restaurant uten arbeidskontrakt. Da jeg startet der, så ba jeg sjefen min om kontrakt, men han sa neste måned. Jeg jobbet der i 6 mnd. Jeg jobbet mellom 180 til 220 timer i mnd. Jeg fikk ikke noe overtid eller kveld/helgetillegg.

Jeg ble sykemeldt, fordi jeg skulle operere kneet. Jeg har ikke fått utbetalt alt av arbeidsgiverperioden som jeg skal ha, og han har ikke betalt feriepengene mine. Kan dere hjelpe meg med dette?

Les mer

Opprette AS når man er sykemeldt

Publisert: 15.06.2018
Emneord: ,

Er det mulig for en som er 100 % sykemeldt å være med på å opprette et AS? Kan selvfølgelig ikke utføre arbeid i AS-et under sykdomsperioden, men kan personen utnevne seg selv som styreleder og være aksjonær, eller regnes det å være styreleder som å være ansatt i selskapet og dermed miste retten på sykepenger?

Les mer

Jobben har betalt for mye sykepenger

Publisert: 31.05.2018

Jeg er 50 % sykemeldt og har fått 50 % lønn av NAV, og jobben skal gi meg resten av de 50 %. Men jobben har prestert å gi meg full lønn (100 %). Hva skal jeg gjøre nå?

Les mer

Får for lite sykepenger

Publisert: 25.05.2018

På kontrakten står at jeg har 80 % stilling, men jeg jobber 100 %. Jeg er sykmeldt for flere uker, og får betalt bare 80 %, fordi det står på kontrakten sier NAV. Men jeg tror at NAV skulle betale 100 %. Jeg er sykemeldt i 8 uker. Arbeidsgiver har heller ikke betalt 100 %.

Les mer

Oppsigelse mens man er sykemeldt

Publisert: 09.05.2018

Ref deres artikkel https://advokatenhjelperdeg.no/spor-advokaten/rett-til-sykepenger/ Jeg var 30 % sykmeldt den dagen jeg ble oppsagt pga nedbemanning (fredag 270418). Mandag 300418 ble jeg 100 % sykmeldt til 150518 som aller mest sannsynlig blir forlenget. Altså er jeg sykmeldt når arbeidsforholdet går ut den 270518. Bedriften betaler ikke lønn ut over arbeidsgiverperioden. Har jeg da rett til sykepenger fra NAV etter den 270518 hvis jeg blir fortsatt sykmeldt i 100 % eller f.eks. i 50 %?

Les mer

Sykemelding i ny jobb

Publisert: 09.05.2018
Emneord: ,

Jeg skal slutte i min nåværende jobb og har vært delvis sykmeldt siste par ukene. Er tilbake i full jobb igjen fra neste uke av, og jobber dermed fullt ut juni, før jeg begynner i ny jobb i juli. Min leder spør etter kontaktinformasjon til min kommende leder, da hun sier det er noen papirer som skal videreføres ift sykmeldingen min over i ny jobb. Dette høres veldig merkelig ut, da sykmeldingen min snart går ut og jeg ikke skal begynne å jobbe i ny jobb før om 2 måneder?

Les mer

Oppgitt feil prosentstilling på sykemelding

Publisert: 03.05.2018

Fra 2016 til dags dato har jeg vært sykemeldt ca 390 timer. På sykemelding fra fastlege ble det skrevet 100% stilling, selv om det ble opplyst flere ganger at jeg har kun 60% stilling. Hverken jeg, arbeidsgiver eller fastlege plukket opp feilen på sykemeldingene og jeg har nå fått krav fra NAV. Må nå tilbakebetale pengene, etter ett års behandlingstid, fordi NAV glemte saken min. Kan jeg klage her eller står alt på at jeg på den tiden ikke hadde kjennskap til å se at det var feil info på sykemeldingen?

Les mer

Sykemelding i oppsigelsestid

Publisert: 30.04.2018

Jeg jobber deltid, og har nå blitt permittert en dag annenhver uke. Jeg har en stund vurdert å si opp, mye pga sjefens oppførsel. Nå har det toppet det seg, og jeg har fått en psykisk knekk. Jeg har bestemt meg for å si opp, men jeg klarer ikke å gå tilbake til jobb og jobbe ut oppsigelsestiden. Kan jeg sykmelde meg? Kan jeg fortsatt være sykemeldt etter at oppsigelsestiden er over? Jeg har ønsker om å finne meg ny jobb så fort som mulig.

Les mer

Vise referat fra sykefraværsmøte

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Har jeg lov å vise et referat som jeg har fått etter et sykefraværsmøte til mine arbeidskolleger?

Les mer

Får ikke lønn i oppsigelsestid pga sykemelding

Publisert: 09.03.2018

Jeg ble sykmeldt 29/3 2017. Den 29/11 samme år mottok jeg oppsigelse fra arbeidsgiver grunnet nedskjæringer. Jeg har 6 mnd oppsigelse, og skal derfor ha lønn til og med 29. mai dette år. Nå sier imidlertid arbeidsgiver at jeg kun vil få lønn inntil 29/3 dette år, da de etter den datoen ikke vil få refundert pengen fra Nav. Etter mitt skjønn er dette en sak mellom arbeidsgiver og meg, og at de ikke får dekket sine utgifter fra NAV er nå ikke mitt problem. Hva mener dere om dette?

Les mer
1 2 3 7