Sykemelding

Sykepenger som selvstendig næringsdrivende

Publisert: 07.10.2019

Jeg har lest idag at hvis man har registrert selvstendig næringsdrivende og blitt sykemeldt, har man rett å få 80 % fra inntekt fra 1.10.19, så hvis man tjener 1 million i år, får 800 000 sykepenger? Eller det er noen grense på sykepenger?

Les mer

Hvilken sykemelding gjelder?

Publisert: 26.09.2019
Emneord: ,

Jeg har fått og sendt inn 100 % sykemelding for en periode (ut måneden). Er innenfor denne perioden har legen min sendt meg en ny gradert sykemelding (gjeldende fra i dag). Må den graderte sykemeldingen sendes inn eller vil den sykemeldingen som allerede er innsendt være gyldig dersom den graderte ikke sendes inn?

Les mer

Egenmelding når man er på AAP

Publisert: 26.09.2019

Jeg har en 100 % fast stilling. Har vært sykemeldt 1 år, så jeg har gått over på arbeidsavklaringspenger. Fra 21. november 2018 jobber jeg 50 %, har 50 % permisjon. Så får 50 % lønn fra arbeidsgiver og 50 % arbeidsavklaringspenger fra NAV. Vet jeg ikke kan sykemelde meg, men etter 26 uker er jeg fortsatt 50 % arbeid og 50 % permisjon. Kan jeg bruke egenmelding i min 50 %-stilling jeg jobber i uten å bli trukket i lønn? Har jobbet i 26 uker.

Les mer

Offentlig fraværsliste på jobb

Publisert: 23.09.2019
Emneord: ,

På min arbeidsplass med ca 100 ansatte med forskjellige faggrupper, har ledelsen begynt å offentliggjøre fraværsliste med de ansattes navn daglig. Det står ikke grunnen til fravær. Men timer man er borte. Er dette lovlig mht personvernloven?

Les mer

Rett på lønn i oppsigelsestiden?

Publisert: 20.09.2019

Jeg har jobbet i et firma som avisbud fra 2007. Har jeg rett til lønn i oppsigelsesperioden når jeg har attest fra legen at jeg er frisk, men kan ikke lenger jobbe som avisbud pga ulykke på arbeidsplassen og problemer med foten? Arbeidsgiver har ikke andre stillinger for meg enn avisbud, og han sier at jeg likevel må jobbe pga manglende sykemelding fra legen. Legen sier at jeg er frisk og kan jobbe, men ikke som avisbud. Jeg har vært sykmeldt tilsammen i ett år og har mistet rett til sykepenger.

Les mer

Lønn når man er sykemeldt

Publisert: 05.09.2019

Jeg har en sesongbasert arbeidskontrakt som er basert på sommerperiode. 100 %, noen uker har jeg jobbet MYE mindre grunnet lite jobb. Det står i min kontrakt at de gjennomsnittsberegner det, så det jeg ikke har jobbet får jeg betalt for rettere sagt. Noen dager har jeg brukt egenmelding og fått det igjen som syketimer, og på slutten av forholdet (ca 2 måneder) var jeg sykemeldt. Har jeg fortsatt krav på mine "til overs" timer fra denne gjennomsnittsberegningen de månedene jeg var frisk?

Les mer

Problemer etter varsling på jobb

Publisert: 04.09.2019

Jeg er en som har varslet om avvik og brudd på røykelov, og pålagt utstyr som ikke bli brukt og flere ting. Ansatte og ledelse gikk i motangrep mot meg. Det ble opprettet personalsak mot meg til slutt med faktarapport som ikke inneholdt fakta. Er under behandling og ble ufør nå. Har jeg rett på erstatning?

Jeg er langstidssykemeldt. Legen har fredet meg, likevel sender arbeidsgiver meg digipost. Legen sier jeg ikke skal svare nå. Vil det bli brukt mot meg fordi jeg ikke svarer?

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte å forholde seg til legeerklæring?

Publisert: 02.09.2019
Emneord: ,

Fastlegen har skrevet en lege-erklæring der han sier at jeg, av klare medisinske årsaker, ikke skal være i møte med en navngitt person fra personalkontoret. Legen skriver at jeg gjerne kan være i møte med andre personer fra personalkontoret. Kan personen eller arbeidsgiver nekte å forholde seg til legeerklæringen ?

Les mer

Sykemeldt og får ikke lønn

Publisert: 29.08.2019

Jeg er i en dårlig situasjon på jobb, og på grunn av dette er jeg sykemeldt. Jeg har ikke mottatt lønn for juli og har ikke fått noen forklaring. Jeg prøvde å kontakte arbeidsgiver på telefon, melding og e-post, uten å få svar. Arbeidsgiveren er en veldig vanskelig person å jobb med. Det er brudd på arbeidsavtalen, der lønnsutbetalingsdatoen er 25. hver måned. Er det lovlig å bli sagt opp selv umiddelbart på grunn av denne situasjonen?

Les mer

Sykepenger for ekstravakter

Publisert: 29.08.2019

En person er ansatt i 30 % stilling, men er satt opp på flere vakter enn 30 % tilsier. Arbeidsgiver har godkjent disse ekstravaktene. Nå er personen blitt syk og sykemeldt. Jeg har lest at man har krav på sykepenger for alle vaktene man er satt opp på, men finner ikke dette igjen. Stemmer det og hvor står det eventuelt i lovverket?

Les mer
1 2 3 9