Sykemelding

Permittering under sykemelding

Publisert: 06.04.2020

Jeg er ansatt i 100 % statlig stilling, og har vært 100 % sykemeldt siden august-19. Sykemeldinger vil fortsette videre pga sykdomsutvikling. Nå vurderes det å permittere alle ansatte 15 %. Hvordan påvirker dette meg, må jeg søke NAV om noe spesielt i tillegg til sykepenger? Vil sykelønn minske med 15 %?

Les mer

Oppsagt under sykemelding

Publisert: 06.04.2020

Jeg er sykmeldt siden desember. Det var drøftelsesmøte i januar (de ville sende oppsigelse "om kort tid"). I går (april) fant jeg oppsigelse på e-posten min. Oppsigelsen ble sendt for 2 mnd. siden. Begrunnelse er ulogisk. De skriver at 50 % oppdrag er avbestilt, men firmaet trenger ikke avslutte samarbeid med fysiske arbeidstakere. De mener at firmaet trenger ikke meg (prosjektingeniør) og KANSKJE en prosjektleder (som medeier firmaet) - i min mening han skal ikke få oppsigelse. Hva bør jeg gjøre?

Les mer

Kollega jobber mens hun er sykemeldt

Publisert: 30.03.2020
Emneord: ,

En kollega av meg er ofte sykmeldt. Hun er da 100 % sykmeldt. Da pleier hun å arbeide hjemmefra, skriver timer for dette og tar det som fridager senere på året eller får det utbetalt. Er dette lov?

Les mer

Lønn under sykemelding

Publisert: 30.03.2020

Jeg jobber som tilkallingsvikar i hjemmetjenesten i en kommune. Har jobbet der i ca. 10 år. Jobber i snitt annenhver helg. Nå har jeg blitt sykmeldt grunnet coronamistanke. Sist gang jeg jobbet var for 17 dager siden. Jeg fikk beskjed om at siden jeg ikke har jobbet de siste 14 dagene har jeg i utgangspunktet ikke krav på lønn. Har jeg rett på lønn for vaktene jeg er satt opp på når jeg har fått sykemelding fra legen?

Les mer

Sykepenger basert på provisjon

Publisert: 23.03.2020

Jeg er sykemeldt og satt i karantene pga mistanke om coronasmitte. Til vanlig jobber jeg med salg der lønnen er dels timebetalt, men mesteparten av lønnen er basert på provisjon. Har jeg rett på lønn utregnet med gjennomsnitt av de tre siste månedene? Og kan jeg permitteres når jeg allerede er sykemeldt? Når vil permitteringen da tre i kraft?

Les mer

Kan ikke jobbe pga smittefare

Publisert: 23.03.2020

Har to jobber, en på Kiwi og en som som tilkallingsvikar som støttekontakt hos bo og omsorgsenter. Har ikke mulighet til å jobbe der pga Kiwi er hovedarbeidsgiver, og kan ikke jobbe pga smitte butikk jeg jobber i. Har jeg rett på penger for de vaktene jeg er satt opp fremover?

Les mer

Forlenget vikariat når man er sykemeldt

Publisert: 23.03.2020

Jeg jobber på sykehus og har vikariat frem til 15/05-20. Jeg har vært sykemeldt siden 17/01-20. Jeg har foreløpig ikke noe kontrakt videre. Jeg er veldig stresset og vil jobbe, men i det samme vil jeg ikke sitte uten jobb hvis jeg ikke får forlenget kontrakt. Hva er best i min situasjon. Bør jeg prøve å jobbe igjen eller være sykemeldt? Har arbeidsgiver rett på å ikke gi meg kontrakt videre fordi jeg er sykemeldt? Og hva hvis de utlyse fast stilling? Og hva med NAV opptjening av sykemelding?

Les mer

Permittert under sykemelding

Publisert: 23.03.2020

Eg er sykemeldt fra 08.10.2019. Min siste sykemelding er fra 01.03.2020 til 29.03.2020 . Den ny er fra 30.03.20 . På 19.03.2019 blir eg permittert 100 %. Kan jobb permittere meg når eg er sykemeldt? Kan dette dette påvirke sykepenger og hvordan de vil beregne fra NAV?

Les mer

Forlenget sykemelding pga korona

Publisert: 19.03.2020

Jeg har vært gradert langtidssykemeldt i siden august i 70 %. Ergo jeg har jobbet 30 %. Den 13 mars ga legen meg en sykemelding på 100 %. Grunnet jeg ikke fikk fortsatt mitt behandlings løp grunnet korona. I dag jobber min arbeidsgiver med å permittere oss grunnet korona. Mitt spørsmål er da, siden jeg er forbi de 16 dagers arbeidsgiverperiode i høst og nå går på 100 % sykemelding, kan jeg da miste mine sykepenger og bli permittert? Eller beholder jeg da mine penger fra NAV?

Les mer

Tilkallingsvikar i karantene

Publisert: 18.03.2020

Har endt opp i hjemmekarantene etter at min kommune bestemte at alle som hadde vært i Oslo skulle i hjemmekarantene. Dette hindrer meg å gå på mine oppsatte skift som en tilkallingsvikar. Som følge av hjemmekarantenen mister jeg muligheten til å dra på 6 oppsatte skift. Har jeg rett på noen form for betaling eller kompensering for disse skiftene jeg mister nå på grunn av Corona hjemmekarantene. Jeg har vært ansatt siden tidlig januar og står på en 6 mnd lang tilkallingsvikarkontrakt.

Les mer
1 2 3 10