Sti og veirettigheter

Får ikke tillatelse av grunneier til å grave i vei

Publisert: 07.09.2018

Jeg har fått et pålegg om å koble meg til offentlig kloakk, og må da grave ca 2 m i vei utenfor min bolig. Dette er en privat vei der vi har bruks/vedlikeholdsrett og som ble bygget av dem som opprinnelig bygget boligen vår. Vedkommende som eier veien nekter å svare på henvendelser om tillatelse til å grave i veien. Men har vært klar på at det er snakk om at det vil koste meg et beløp. Første kontakt var rundt påske. Hva kan jeg gjøre? Får snart dagsbøter fra kommunen.

Les mer

Nabo blokkerer felles vei

Publisert: 03.09.2018

Vi har en nabo som har den første eiendommen inn til vårt nabolag. Han hevet terrenget og bygde en større plass foran huset sitt. Dette resulterte i at beboerne i nabolaget fikk mye smalere vei til eiendommene. Dette inngrepet klaget vi inn til kommunen, og vi fikk medhold. Nå er det tydelig at han er ute etter hevn, og parkerer nå kjøretøyer og maskiner langs veien. Det er noen ganger så trangt at vi er redd for at ikke utrykningskjøretøy kan passere. Hva kan vi gjøre?

Les mer

Spørsmål rundt privat vei

Publisert: 28.08.2018

Jeg bor i et lite boligområde med ca 30 boliger. Det går en felles vei gjennom boligområdet og ut til fylkesvei. Helt innerst i boligområdet er det en eldre anleggsvei som ble laget på 50- tallet. Veien er 5 km og går over til en annen bygd. Veien er privat og har opp igjennom hatt bom. Veien ble anlagt i forbindelse med en kraftutbygging. Bommen er nå fjernet og blitt mer og mer tatt i bruk som gjennomfartsvei av nabobygdene. Hvordan går jeg frem for å få dette belyst. Fylke? Kommunen?

Les mer

Vedlikehold på tinglyst gangsti

Publisert: 28.08.2018

Hvor bred er en tinglyst gangsti? Tinglyst 1963. Hvilke rettigheter rundt vedlikehold har man på ovennevnte gangsti? Da gangstien ble tinglyst var dette beite for sauer i sin tid og det er denne stien vi bruker per dag. Har man lov å klippe ned brake, eventuelt trær som har gjort gangstien ufremkommelig?

Les mer

Nekte nabo å kjøre beltevogn på gangsti

Publisert: 20.08.2018

Nabo har adkomstrett over min eiendom via en gangsti. Det står i målebrev fra 1966 at parsellen skal straks legge ut grunn til felles gangsti. Har kjøpt hytta for 1 år siden og nå har naboen kjøpt en beltevogn han skal kjøre opp og ned langs stien min. Vi gav beskjed tidligare at vi ikke ønsket noe sånt opp gjennom vår eiendom men når har han gjort det allikevel. Kan vi nekte dem å bruke den på vår sti? Vi har hunder som går på eiendommen og stien blir ødelagt. Dette er i et Lnf-område.

Les mer

Adkomsrett til tomannsbolig

Publisert: 20.08.2018

Vi bor i én del av en tomannsbolig hvor vi har hvert vårt gårds-og bruksnummer, samt at naboen har tinglyst «adkomstrett». Naboen må kjøre rett frem over vår tomt mot yttergrensen av tomtegrensen i ca 12-15 meter. Fra tomtegrensen inn til inngangspartiet er det ca 5,3 meter bredde i halvparten av disse 12-15 meterne. Så lurte vi på hvor stor bredde av dette 5,3 meter de har rådighet til å bruke ved tinglyst «adkomstrett». Altså avstanden fra ytterkant av tomten og inn på vår tomt.

Les mer

Hva mange boligenheter kan bruke privat vei?

Publisert: 14.08.2018

Kommunen min bygger hus i en gate lenger nede fra mitt hus. Fra gaten der det kommer nye hus er det en privatvei til min eiendom. Det er allerede flere hus som har veirett opp min vei. Så jeg lurte på om hvor mange brukere kan få veirett på en privatvei.

Les mer

Ønsker veirett på veien til nytt hyttefelt

Publisert: 02.07.2018

Har hytte med sti fram til hytta. Nytt hyttefelt med vei gjennom stien vår. Har vi rett å koble oss på veien om vi får lov av grunneierne som eier grunnen (festetomter)? Kan vi eventuelt legge om stien slik at den kommer ned en annen plass på veien, da blir det ikke så bratt for oss å gå til hytta. Hvem bestemmer hva? De nye hytteeierne har kjøpt hytte/tomt med veirett.

Les mer

Må gå gjennom annen eiendom for å komme til hytta

Publisert: 26.06.2018

Jeg eier en hytte. For å komme til hytta mi så må jeg gå over en annen hytteeiendom. Den stien har vært der i alle år. Det er den eneste stien som går til hytta mi. Kan hytteeier som eier eiendommen med stien nekte meg å gå på hans eiendom? De mener at jeg kan gå bortenfor deres hytteeiendom, men da går jeg på en annen eiendom som da består av fjell og ulendt terreng. Skal også sies at når jeg går på stien forbi hytta hans så er endeveggen på hytta ca 10 meter fra stien jeg går på.

Les mer

Må lage nye vei inn til hytta

Publisert: 26.06.2018

Har en hytte som vi til nå har benyttet en annen privat skogsvei for adkomst til hytten. Denne veien kan vi nå ikke benytte oss av. På vår tinglyste skjøte står det at "det gis rett til eiendom (hytten) for vei over hovedeiendommen"(eiendommen til selger). Eier av hovedeiendommen har til nå ikke gitt oss anledning å lage vei for adkomst. Hva er definisjon av "vei" i denne sammenhengen? Hvordan skal vi gå fram for å få adkomsten til hytten?

Les mer