Sti og veirettigheter

Port forhindrer rygging på eiendom

Publisert: 26.10.2018

Vi har landsted avdelt fra et gårdsbruk og tillatelse til bruk av avkjørsel og veirett. For å komme til huset kjører vi på en liten gårdsvei opp fra en privat vei. Denne gårdsveien er parallelt med vårt gjerde, ca 5-7 meter unna. Denne gårdsveien går forbi vår tomt og ender i et jorde. Eier av gården har satt opp en port og et gjerde helt inntil vår port for å utvide jordet. Dette vanskeliggjør rygging ut av vår tomt. Er dette lov? Hva regnes som tilstrekkelig plass for oss?

Les mer

Hvor lenge gjelder bruksrett til vei

Publisert: 22.10.2018

Bruksrett til veg over min tomt. Naboeiendommen har tinglyst bruksrett til vei på min eiendom. Naboen har en direkte utkjørsel til offentlig veg. I de 38 årene vi har bodd her har det ikke vært noen vei eller kjøring over vår tomt. Gjelder bruksretten fortsatt?

Les mer

Rett til bruk av vinterbrøytet vei

Publisert: 22.10.2018

Vi har en hytte på festet tomt og vei eiet av Statsskog. Veien frem til hytten har ikke vært vinterbrøytet tidligere, men de senere årene har velforeningen avtalt vinterbrøyting. Ikke alle hytteeiere er medlemmer i foreningen, og er heller ikke interessert i å betale fast sum for brøyting. Velforeningen hevder at kun hytteeiere som er med på å betale får lov til å bruke veien på vinteren. Kan de nekte andre å kjøre på veien vinterstid? Jeg har foreslått å betale etter bruk av veien vinterstid.

Les mer

Beholde adkomst til hytta

Publisert: 15.10.2018

Jeg har for et par år siden overtatt familiehytta ved sjøen som er utskilt fra garden der min mor er født. Vi tilbrakte alle somrene der hos bestefar før mine foreldre for 60 år siden fikk kjøpe hønsehuset som vi innredet til sommerbolig. I 1965 ble det revet og ny hytte bygd opp. Adkomsten til hytta og til sjøen har alltid måtte gå gjennom bestefar sin eiendom som min onkel og tante overtok.Tante har sittet i uskifta bo og er nå død. Arvingene skal selge. Kan jeg bli nekta adkomst av de nye?

Les mer

Ansvar for utbedring av vei

Publisert: 20.09.2018

Jeg eier en skogteig og eier også veien til hytten vi har der. Nabo som kjøpte hyttetomt fra vår eiendom har rett til å bruke vår vei mot å ha vedlikeholdsansvaret på den. Ukjente uvedkommende har i sommer kjørt og skadet veien, og nabo mener han ikke har ansvaret ut fra behov for "reparasjon" og ikke "vedlikehold" som han mener jeg som eier må ta ansvar for. Er ikke reparasjon en del av vedlikehold? Og er det ikke uvesentlig hva som var grunnen til at veien ble skadet, feks som følge av uvær?

Les mer

Hvem skal drifte veien?

Publisert: 14.09.2018

Vi har tinglyst rett til kjørbar vei. Bestemmelse om adkomstrett er formulert slik:

1) ..har rett til kjørbar adkomst innenfor regulert veitrasé. 2) ..ikke avleses som heftelse på eiendommen uten samtykke fra kommunen.

Fra tinglysning i 1981 til ca 2015 ble alle kostnader (vedlikehold, måking, oppgradering) dekket av eier av veien, men etter en omgjøring fra næringsbygg til leiligheter nekter nå sameiet å dekke kostnadene/drifte/sikre. Må jeg plutselig drifte den selv med naboene?

Les mer

Vei ødelagt av naboens grøfting

Publisert: 14.09.2018

Vi har et småbruk som har vært i familien siden 1887. Veien til bruket går gjennom naboeiendom. Da veien ble anlagt, var det bare skog der som var såkalt nyjord. Veien er opparbeidet og vedlikeholdt av vår familie. Men i 1976 ble det opparbeidet et gårdsbruk som nå eier begge sider av veien vår. Gården ved er solgt fire ganger og de nye nå har grøftet ved siden av veien og påstår at de kan kjøre hva de vil fordi veien går over deres eiendom. Veien har blitt smal og dårlig. Hva skal vi gjøre?

Les mer

Krangel mellom grunneier og nabo om veirett

Publisert: 13.09.2018

I vårt skjøte står det at vi har bruksrett til skogsbilvei på 2 km. Vi betaler i dag 1000 kr i bompenger. Nå har ny grunneier og naboeiendom røket uklar og ny grunneier ønsker å bygge ny veg. Denne traktorveien blir 6 km. Og på andre siden av elva. På vår veistrekning i dag er det bru over elva, men den ønsker grunneier. Så mitt spørsmål er: Må den nye grunneier legge fram, lage nytt vedlegg til skjøte slik at vi fortsatt blir ivaretatt? Kan vi kreve å få svar på når eier tenker å holde veien åpen

Les mer

Nabo nekter bruk av privat vei

Publisert: 13.09.2018

Har nylig laget ny parkeringsplass på egen tomt. For å kunne rygge/kjøre inn på parkeringsplassen må jeg kjøre ca 10 m inn på naboens "private vei". Naboen var godt informert om hvordan parkeringsplassen skulle bli. Når så arbeidet er ferdig nekter han meg å kjøre inn på den private veien. Han setter biler og annen hindring i veien slik at jeg ikke kommer inn på parkeringsplassen min. Har han rett til å behandle meg slik?

Les mer

Blir nektet bruk av vei

Publisert: 11.09.2018

Vi kjøpte en hustomt for et par år siden. Denne ble skilt ut fra en annen tomt. Inn til disse tomtene går det en privat vei som selger opparbeidet for 40 år siden. Ene enden av denne veien krysser over en annen grunneiers tomt. Selger har hatt veirett over den tomten i 40 år. Veiretten ble inngått muntlig da selger og den andre grunneieren er i familie. Nå nekter grunneier at vi i det nye huset kan bruke veien. Selger mener at veiretten også gjelder utskilt tomt. Kan grunneier nekte oss bruk?

Les mer