Sosial stønad

Stønad til bil – mange tvister om stønad til bil

Publisert: 05.08.2015

Reglene for stønad til bil gir rom for en rekke fortolkninger og et betydelig skjønn. Advokater med erfaring innen trygderett forteller at det ofte oppstår tvister i forbindelse med søknader om stønad til bil.

Les mer