Skjønnsmessig vurdering

Har foreldrene et ansvar for skade som barna deres gjør?

Publisert: 21.12.2015

Min far passet mine barn da 9 og 3 år. I et uoppmerksomt øyeblikk tok minstemann en sten og ripet opp min fars bil. Dette gikk ikke på forsikring og kostet min far flere tusen kroner. Min far har nå gitt meg regningen på dette og krever at jeg skal betale. Er det slik at jeg er økonomisk ansvarlig når barna er hos besteforeldre?

Les mer

Forsikringsoppgjør – vanskelige forsikringsoppgjør etter brann

Publisert: 05.08.2015

Etter en brann vil det noen ganger oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og forsikringstakeren. Uenigheten kan gjelde årsaken til brannen, omfanget av skadene og i hvilken grad forsikringstakeren har ansvar for brannen.

Les mer