Skjevdeling

Stevnet av eks-mannen

Publisert: 21.02.2020

Blitt stevnet til retten av eks-mannen min - hva betyr dette? Eks-mannen krever således skjevdelt 83 % av boligens verdi som nå er på kr 3.9 mill, dvs kr 3 237 000

Les mer

Avtale om uskiftet bo

Publisert: 10.02.2020

Jeg eide huset alene før min nåværende kone flyttet inn og det står mitt navn på skjøtet. Vi har særkullsbarn. Vi har vært gift i 18 år. Vi har inngått kontrakt med barna hos advokat at om den dagen den ene faller fra kan den andre sitte i utskiftet bo. Spørsmålet er: Bør vi begge stå på skjøtet som felles eiere av huset ?

Les mer

Beholde arvede midler ved skilsmisse

Publisert: 09.10.2019

Kan jeg få tilbake arv hvis den har blitt brukt til bilkjøp når vi skal skilles?

Les mer

Skjevdeling av midler ved skilsmisse

Publisert: 07.10.2019

Jeg og min ektefelle skal skilles. Vi har ikke hatt noen skriftlig avtale ang økonomi o.l. Vi har hatt felles økonomi hele tiden. Under de årene vi var gift, har jeg fått utbetalt 500 000 kr i forskudd på arv hos mine foreldre. Dette har blitt brukt på huset, både oppussing og egenkapital. Hvordan blir fordelingen? Har min ektefelle rett på noe av den arven jeg har fått? Kan nevne at jeg har stått for det meste av egenkapital på felles hus.

Les mer

Skjevdeling av arv

Publisert: 24.09.2019

Hvis min far får et nytt barn med en utenlandsk dame, hvordan blir da arven fordelt? Er det noen muligheter for at far kan forskjellsbehandle barna sine i Norge, og sikre at disse får alt som far eier i Norge? Da tenker jeg spesielt på eiendom i Norge. Går det f.eks. an at far allerede nå overfører eiendom til barna sine i Norge, så når den dagen kommer, at far går bort, så er det ingenting igjen å arve for det utenlandske barnet i Norge?

Les mer

Skjevdeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 30.08.2019

Jeg arvet et hus sammen med min søster og i testamentet sto det at arven var særeie. Noen år senere kjøpte jeg en leilighet som var fullt lånefinansiert med pant i den arvede eiendommen. Jeg giftet meg det samme året som leiligheten ble kjøpt, jeg var altså gift på tidspunktet den ble kjøpt, men ikke da jeg arvet huset. Vi skal nå skilles. Vil den leiligheten jeg kjøpte kunne skjevdeles, eller skal gevinsten deles likt mellom oss. Vi har hatt felles økonomi og delt på utgifter.

Les mer

Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har a..

Publisert: 27.08.2019

Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har arvet store beløp av sine foreldre og blant annet en leilighet i utlandet. Har jeg krav på noe av denne arven? Jeg kan ikke huske å ha skrevet under på eventuell særeie, men hvor kan jeg i så fall finne ut om jeg har det? Jeg gikk ned i stillingsprosent da foreldrene hans døde for å egenhendig tømme en bolig han måtte selge for å betale arveavgiften. Jobber fremdeles deltid. Har jeg noen rettigheter i forhold til tapt arbeidsinntekt og pensjon?

Les mer

Hvem er offisiell eier av huset?

Publisert: 27.08.2019

Jeg står ovenfor et mulig samlivsbrudd og trenger i den forbindelse å finne ut av mine rettigheter. Vi bor i mitt barndomshjem. Jeg står på skjøtet og i grunnboken. Begge står på lånet. Hvem eier da offisielt huset? Hvis det skulle vise seg at vi eier halvparten hver, kan det sies at jeg ved kjøp la inn min morsarv på 750 000. Kjøpesum var 4 mill. Siden summen ble skutt inn ved kjøp, eier jeg da en større andel enn han, eller vil jeg bare kunne ta ut en evt verdistigning av disse?

Les mer

Ektepakt når ektefeller tjener ulikt

Publisert: 21.08.2019

I løpet av de 8 årene vi har vært gift har jeg tjent betydelig mer enn min kone. Et raskt overslag viser at jeg har brakt inn i "fellespotten" 8 MNOK mot hennes 3,5 MNOK. Nå har hun arvet 4,5 MNOK, hvor dette er investert i hytte på fjellet og båt med båtplass. Det er vel fornuftig å sette opp en god avtale i tilfelle skilsmisse eller at en av oss faller fra. Om vi ikke gjør det, er hovedregelen at alt skal deles 50/50 siden vi er gift?

Les mer

Samlivsbrudd når en har betalt mer for bolig enn den andre

Publisert: 21.08.2019

Hvordan vil det arte seg ved et samlivsbrudd der den ene parten stilte med 300 000 i egenandel til boligkjøp for mange år siden, og den andre ingenting? Blir det da trukket 300 000 fra evt salgssum på huset før det deles på to, eller blir det mer? (inflasjon og prisøkning på bolig? Begge står som likeverdige eiere av huset.

Les mer