Skjevdeling

Skjevdeling når en part har brukt arv på huslån

Publisert: 02.08.2019

Er gift, men nå skal vi gå fra hverandre. Vi kjøpte hus sammen for 10 år siden da tok vi opp felles lån. Mannen har brukt noe av sin arv på å betale ned på vår felles husgjeld. Eier han mer av huset enn meg nå da?

Les mer

Hva er forskjellen på særeie og skjevdelingsmidler

Publisert: 24.06.2019

Hva er forskjellen på særeie og skjevdelingsmidler?

Les mer

Fordeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 08.04.2019

Hvis man under ekteskap arver en sum og investerer det i fast eiendom, går det under særfordeling ved en skilsmisse, slik jeg har forstått det, så lenge det kan spores. Hva med verdistigning, følger den arven? Eller må den deles?

Les mer

Verge for arv

Publisert: 30.01.2019

Jeg er skilt og har to sønner hvorav den ene dessverre har en lang historie med psykiske problemer og etterhvert rusmisbruk, i økende grad ute av stand til å forvalte sine egne interesser. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke skjevfordeling av arv, men at hans bror når tiden kommer får et ansvar for å forvalte midlene på en forsvarlig måte. Finnes det en vergemålsordning vi kan benytte i denne sammenhengen?

Les mer

Hvem får hytta etter skilsmisse?

Publisert: 23.11.2018

Jeg skal skilles fra min mann. Til bryllupsgave fikk vi en hytte i gave av foreldrene mine. Jeg mener selvklart at jeg skal beholde hytten selv. Vi har vært gift i 20 år. Hvilke paragrafer kan jeg henvise til, og er det jeg som har rett på hytten?

Les mer

Fordele bolig ved skilsmisse

Publisert: 02.11.2018

Min første selveide bolig ble solgt og i lag med samboeren kjøpte vi større hvor jeg bidro med egenkapital. I mellomtiden giftet vi oss, solgte boligen og kjøpte hus. Huset står tinglyst kun på meg, mens lånet står på begge. Nedbetaling har vært fra en felles konto der begge overfører månedlig. Ved et samlivsbrudd, er jeg eier av huset eller er det 50/50? Har egenkapital (300 000) fra første boligsalg. Noen innvirkning ved en evt. fordeling?

Les mer

Skjevdeling og uskiftet bo

Publisert: 11.12.2017

Kan en kreve skjevdeling etter ekteskapsloven § 58 samtidig som en benytter seg av retten til å sitte i uskiftet bo? Altså, kan jeg holde hytta som jeg arvet fra foreldrene mine utenfor arveoppgjøret samtidig som jeg sitter i uskiftet bo?

Les mer

Skjevdele verdistigning av bolig

Publisert: 06.12.2017

Vil det være mulig å fordele verdistigning av bolig forskjellig mellom to parter? Hun har sørget for å betale leilighet, mat, klær pluss regninger i 11 år. Han har spilt bort sin lønn og lider av spilleavhengighet. Han har nå fått gjeldsordning og lån i husbanken. Hun får ikke lån. Han truer med at om hun ikke betaler han 420 000, overtar han leiligheten. Kan dokumentert pengeforbruk fra kontoutskrifter legges til grunn for en rettferdig fordeling? Hun har på det meste hatt 3 jobber.

Les mer

Kan jeg skjevdele egenkapitalen jeg betalte ved boligkjøp?

Publisert: 13.11.2017

Jeg skal skilles fra min kone, og for to år siden kjøpte vi en bolig sammen hvor jeg betalte rundt 20% med egne midler. Boligen har nå økt i verdi, og jeg lurer på om mine 20% skal holdes utenfor delingen dersom jeg krever skjevdeling? Eventuelt hvilke rettigheter jeg har på «min» del av boligen.

Les mer

Eierforhold der den ene er kjøpt ut, men de flytter sammen igjen

Publisert: 30.10.2017

Min datters ektemann vil ha skilsmisse etter 16 års ekteskap . De har to barn på 13 og 17 år. De kjøpte bolig i fellesskap for ca 17 år siden. I 2010 tok hun ut separasjon og flyttet ut. Han betalte henne ut av boligen med 410000,-. Disse gikk inn i felles forbruk da hun flyttet tilbake etter 6 mnd. Han har da lånet på boligen på seg, samt skjøte og tinglysning. Hun har betalt for mat, klær og generell husholdning og han lån og faste utgifter. Har hun like stor eierandel som han i huset?

Les mer