Skilsmisse

Ønsker skilmisse i utenlandsk ekteskap

Publisert: 22.12.2017

Er gift i utlandet, har ikke muligheten til å reise dit for skilsmissepapirene. Er fra Pakistan. Hvordan kan jeg gjennomføre den prosessen her? Mulig å få hjelp til dette så raskt som mulig.

Les mer

Fordeling av odelseiendom ved skilsmisse

Publisert: 25.09.2017

Jeg og ektefellen har felles lån på odelseiendom ved skilsmisse. Hvordan løses det?

Les mer

Samlivsbrudd der ektefelle er økonomisk avhengig av den andre

Publisert: 25.09.2017

My husband of 3 years wants to divorce. I am Spanish and I haven't worked in Norway since I came here. I have been economically dependant of him. Now I found myself with no means to support myself and no place to live. What are my rights? This is an emergency. Thanks for your help.

Les mer

Skilsmisseoppgjør der ektefelle er dansk statsborger

Publisert: 25.09.2017

I fjor giftet jeg meg med en pakistansk kvinne med permanent dansk oppholdstillatelse. Hun hadde pakistansk pass. Vi bodde aldri sammen og hadde dermed aldri felles adresse i Norge. Vi ble registrert gift i Danmark. Før jeg i det hele tatt rakk å registrere ekteskapet i Norge, fant jeg ut at vi dessverre ikke kunne fortsette ekteskapet. Jeg lurer på hvilke rettigheter hun har ved en skilsmisse. Kan hun kreve en andel av min bolig som jeg, min bror og min far eier? Eller min formue?

Les mer

Ekskone mener hun har store krav i boet

Publisert: 22.09.2017

Spørsmål vedr. skjevfordeling. Jeg har akkurat blitt separert. Jeg eide huset ved inngåelse av ekteskap og har betalt avdrag på lån og alle utgifter så som strøm, TV, internett, kommunale avgifter osv. i hele ekteskapet. Nå mener min kone at hun har "visse" krav da vi er gift. Kan dette være riktig?

Les mer

Venter på skilmissebevilling

Publisert: 22.09.2017

Jeg har vært separert fra min ekskone i et år og 4 måneder og fikk separasjonsbevilling fra Fylkesmannen. Jeg søkte skilsmissebevilling for 4 måneder siden. Min ekskone nekter å signere på skilsmissepapirene. Jeg fikk svar fra Fylkesmannen at saken blir sendt til namsmann/hovedstevnevitne. Hvor lang tid kan det gå før jeg få automatisk skilsmissebevilling?

Les mer

Ikke skilt etter 10 års separasjon

Publisert: 09.08.2017

Blir en automatisk skilt etter ca 10 års separasjon? Har ikke hatt noe oppgjør- så jeg har ikke mottatt noe etter separasjon. Har jeg krav på noe nå da, hvis vi fyller ut skilsmissepapirer?

Les mer

Hjelp til å regne ut utbetaling til eksen

Publisert: 08.08.2017

Jeg skal skilles og lurer på følgende. Jeg ønsker å overta boligen. Eksen må kjøpes ut. Verdi på bolig er satt til 5 000 000,-. Samlet gjeld på bolig er 4 200 000,-. Er summen jeg må betale eksen differansen mellom gjeld og verdi på bolig delt på 2? ( I dette tilfellet 400 000,- ).

Les mer

Skjevdeling og arv ved skilsmisse

Publisert: 08.08.2017

Kona ønsker skilsmisse. Vi giftet oss i 2011, og har vært samboere siden 2003. Jeg arvet en bolig i 2004 for 550 000 som vi solgte i 2016 for nesten 2 000 000. Kona arvet en hytte i 2011 til 400 000. Vi solgte for 950 000 i 2016. Alle disse pengene etter salg ble lagt inn i en helt ny bolig. Jeg betalte også inn litt over en million i sparepenger inn i nyhuset. Nå vil hun skilles og ha 50 %. Har jeg rett på å holde unna min arv inkludert verdistigningen? Hva med sparepengene?

Les mer

Banken har sagt opp lån pga manglende innbetaling fra eks

Publisert: 08.08.2017

Min mor er medlånetaker på et lån som hennes eksmann har. Lånet er på 150 000,-. De har muntlig blitt enige om under skilsmissen at han skulle betale alle avdrag da han har hatt spilleproblemer i mange år og ikke fikk lånet alene. Nå viser deg seg at han ikke har betalt avdragene på 3 mnd og banken har nå sendt brev til min mor at lånet blir sagt opp. Som medlånetaker blir hun da ansvarlig for å betale hele lånet? Hva kan hun gjøre?

Les mer
1 2 3 18