Skifteavtale

Felles ansvar for skifteattest

Publisert: 16.09.2020

Vi er to søstre som har arvet dødsboet etter vår mor. Vi skal skifte privat. Min søster vil at vi skal ha felles ansvar for fordelingen av boet, noe som betyr at vi begge skal ha skifteattesten med våre navn på som ansvarlige for gjennomføringen. Hvilke konsekvenser får i tilfelle dette? Betyr det at vi begge må reise til banken og undertegne papirer, forestå salg av boligen mv? Eller kan likevel bare den ene, hvis vi blir enige om det, gjøre de praktiske disposisjonene, selge boligen mv?

Les mer

Fordele arv etter far

Publisert: 01.07.2020

Far gått bort og 4 arvinger sitter igjen og skal dele skiftet etter hus seg i mellom. Far eide 50 % av huset. Hva gjør vi og hvordan?

Les mer

Fordeling av arv etter mor

Publisert: 20.03.2020

Min mor døde i dag og hun satt i uskiftet bo etter min far .Jeg har ikke hatt kontakt med henne på mange år. Jeg har tre bødre. Kan de fordele arv etter henne uten at jeg blir med på delingen? Mine 3 brødre har jo hatt kontakt med henne mens jeg av grunner ikke har hatt. Hun har ikke så mye, men litt penger i banken, slik at det etter begravelse og slike ting vil være noe igjen til oss. Så det jeg lurer på om mine brødre kan fordele arven seg i mellom?

Les mer

Skrive under på skilsmisse før skifte er gjennomført

Publisert: 10.03.2020

Min ektefelle har søkt skilsmisse etter ett år separasjon. Men vi har enda ikke delt hus/gjeld. Kan jeg da signere skilsmissepapirer? Meningen er at han skal overta all gjeld (2,8 mill) og hus (verdi 3 mill). Resterende skal deles. Men risikerer jeg å ikke få noe hvis jeg signerer nå? Vil jeg fortsette å stå som medlånetager på lånet? Dette hindrer meg i å få ta opp eget lån.

Les mer

Fullmakt for å overta skifteprosessen for mor

Publisert: 27.02.2020
Emneord: ,

Min mor mistet mannen sin forrige uke og orker ikke gripe fatt i dette som kommer nå etterpå. Hvis hun skal gi meg en fullmakt for å ta telefoner til banker etc. Kan vi lage denne fullmakten på et vanlig papir eller trenger vi en annen fullmakt? Jeg skal hjelpe henne med riktig skifteattest, men når denne foreligger så får hun jo tilgang til banker etc. og det er det som kommer etter det hun ikke klarer. Hun ønsker å gi meg fullmakt til å fullføre den jobben.

Les mer

Tvinge gjennom skifte av bo

Publisert: 21.02.2020

Er det mulig å få tvunget gjennom et uskiftet til skiftet bo i denne situasjonen? Moren min er gjenlevende forelder og eier hus som hun bor i. Jeg har en søster. Ingen særkullsbarn. Moren min har ikke penger til å legge ut forskuddet uten å belåne/selge boligen.

Les mer

Fordeling av bolig ved skilsmisse

Publisert: 20.02.2020

Jeg hadde boligen min kone og jeg bor i nå før jeg traff henne. Vi har vært gift siden 2004. Jeg har betalt lån i alle år. Hva har hun krav på ved et samlivsbrudd? Har hun krav på halvparten av verdiøkningen siden hun flyttet inn. Hun har bidratt med noe penger til oppussingen, mens jeg har betalt ferier bla. Jeg har vesentlig høyere lønn enn henne.

Les mer

Når kan skifteavtale inngås?

Publisert: 11.02.2020

Kan skifteavtale inngås og gjennomføres så snart separasjon er innvilget?

Les mer

Eksmann deler ikke informasjon om formue

Publisert: 02.12.2019

Jeg er meksikansk og vært gift med en norsk i 15 år. Vi giftet oss i Oslo, bodde der flere år og ble skilt i Mexico. Jeg trenger å gjøre deling av formue og bolig, men han vil ikke gi meg disse dokumenter. Jeg trenger hans selvangivelsen fra 2017 (og tre år før) og registrert (dokumentasjon) av leiligheten som vi har i Oslo. Jeg har prøvde å få denne informasjonen, men kan ikke. Hva må jeg gjøre til å få informasjonen?

Les mer

Må man være enige om det økonomiske før en part flytter?

Publisert: 08.11.2019

Kan ektefelle kreve et økonomisk oppgjør etter en privat avtale som vedkommende har satt opp, før en av partene flytter ut ved samlivsbrudd? Det er ikke tatt ut separasjon, og vedkommende har et yrke som gir overlegenhet ift kompetanse om økonomi. Vedkommende krever oppgjør ved deling av gjeld og krav om at den andre parten kjøper ut vedkommende før flytting, og har funnet ut takst på egenhånd. Eier et hus sammen. Er redd for å komme ut som tapende part.

Les mer