Skifte skole

Mobbing i skolen – skolen skal ta mobbing alvorlig

Publisert: 05.08.2015

I 2005 fikk norske skoler et mer omfattende regelverk for hvordan mobbing skal håndteres. Loven forplikter rektorer og lærere til å ta problemene alvorlig.

Les mer