Skatter

Må næringsdrivende skatte av lånte penger?

Publisert: 26.06.2018

Jeg lurer på om næringsdrivende må skatte av pengene de låner, for eksempel gjennom en kredittavtale? Er dette eventuelt hjemlet i skatteloven?

Les mer

Oppretter enkeltmannsforetak i konas navn

Publisert: 19.06.2018

Mann har barn fra tidligere forhold der han betaler barnebidrag. Mann er gift på nytt. Mann har ordinær jobb, samt har hatt et enkeltmannsforetak i mange år. Ny kone har dårlig betalt jobb. Mann har nå registrert nytt enkeltmannsforetak, men i ny kone sitt navn. Det er for det meste mannen som jobber i enkeltmannsforetaket. All lønn i enkeltmannsforetaket går til ny kone. Dette har betydning for barnebidraget. Er ikke dette skatteundragelse?

Les mer

Råd om skatt ved flytting til utlandet

Publisert: 05.06.2018

Jeg har fått jobb i Luxembourg for en utenlandsk arbeidsgiver fra høsten av. Jeg vet at de har skatteavtale med Norge, men jeg er usikker på hva jeg faktisk må foreta meg når jeg flytter. Må jeg melde at jeg flytter eller "emigrere"? Kan jeg bare befinne meg i Norge et visst antall dager av året etter dette? Hvordan vil dette påvirke aksjer jeg eier i Norge? Og leilighet? Kan denne leies ut?

Les mer

Tap av investeringer på selvangivelsen?

Publisert: 05.06.2018

For ca 12 år siden investerte min kone og jeg 250.000 kr i en gründerbedrift. Investeringen var todelt, dvs pengene gikk til 10% eierskap i et holdingselskap registrert på Seychellene og 20% eierskap i driftsselskap i Norge. Begge selskapene er oppløst, det norske i 2013 ( det har vi papirer på), holdingselskapet har vi ikke funnet opplysninger om. Er det noen mulighet for å føre dette tapet opp på selvangivelsen?

Les mer

Skatt på penger tjent i utlandet?

Publisert: 06.03.2018

Jeg er norsk statsborger og fikk jobb i Sør-Amerika. Etter 7 år her, skal jeg tilbake til Norge. Jeg kjøpte ikke noe leilighet i Sør-Amerika. Jeg har spart en del penger + penger fra sluttpakke. I tillegg får jeg en del penger fra pensjonsfond som jeg får lov til å ta med det med meg når er tilbake i Norge. Har ikke leilighet i Norge, og har tenkt å kjøpe en leiglighet i Norge med pengene. Jeg lurer på om jeg må betale skatte av pengene jeg tar med til Norge? Har betalte hele skatten fra lønn.

Les mer

Betale inntektsskatt utenfor Norge?

Publisert: 21.02.2018

Jeg har statsborgerskap til et Øst-Europeisk land som ikke ligger i EU. Jeg er hverken norsk statsborger eller har norsk oppholdstillatelse, men jeg har en bankkonto i Norge fra mitt tidligere opphold i riket. Jeg arbeider for et engelsk selskap og har lyst til å få lønna tilsendt den norske kontoen min. Spørsmål; må min inntekt bli deklarert og beskattet i Norge ?

Les mer

Skatt ved tilbakebetaling av kapital

Publisert: 21.02.2018

Jeg investerte 60 000 dollar i aksjer i en restaurant som skulle startes av en slektning i utlandet. Det ble ikke noe av restauranten til slutt, og han skal derfor betale tilbake det samme beløpet med litt renter. Pengene var et lån som jeg fikk hos DNB, ved å refinansiere boliglån. Må jeg skatte av disse pengene når jeg mottar dem igjen? Jeg har jo ikke tjent noe på det.

Les mer

Skatt på leieinntekter

Publisert: 13.02.2018

Min mor har vært på sykehjem i tre år. Hun eier en leilighet, som har blitt brukt av familiemedlemmer som studentleilighet i disse tre årene. De har nå flyttet ut, og leiligheten er nå leid ut på det åpne markedet. Hvordan blir dette skattemessig? Inntektene for utleie blir vel også regnet som inntekt for min mor, og mesteparten forsvinner vel da til å dekke sykehjemsoppholdet?

Les mer