Skatter og avgifter

Selge fritidseiendom skattefritt

Publisert: 28.06.2018

Jeg arvet en fritidsbolig i Risør etter min mors bortgang i 2011 og har et spørsmål relatert til arv, skatt, bruksrett og råderett. Hennes ektefelle (min stefar) har en livsvarig, men ikke eksklusiv, bruksrett, men han ønsket aldri å bruke eiendommen videre og har ikke brukt den siden min mors bortgang. Bruksretten ble derfor annullert i 2016. Det sies at en skal eie og råde over en bolig i 5 år før denne kan selges skattefritt. Når kan jeg selge boligen skattefritt?

Les mer

Gallerist har ikke betalt kunstnere

Publisert: 26.06.2018

En gallerist fikk for et år siden en utstilling av en gruppe kinesere. Ifølge kontrakten skal kunstnerne ha oppgjør for salg innen fire uker etter avsluttet utstilling. Han fikk lov til å beholde kunsten i 12 måneder med tanke på ettersalg. Han solgte for 700.000 men har ikke betalt kunstnerne. Nå skal galleriet selges og ligger på markedet. Kan jeg som representant for kunstnerne ta pant i eiendommen han selger for å sikre oppgjør for det han har solgt av andres eiendom?

Les mer

Må næringsdrivende skatte av lånte penger?

Publisert: 26.06.2018

Jeg lurer på om næringsdrivende må skatte av pengene de låner, for eksempel gjennom en kredittavtale? Er dette eventuelt hjemlet i skatteloven?

Les mer

Oppretter enkeltmannsforetak i konas navn

Publisert: 19.06.2018

Mann har barn fra tidligere forhold der han betaler barnebidrag. Mann er gift på nytt. Mann har ordinær jobb, samt har hatt et enkeltmannsforetak i mange år. Ny kone har dårlig betalt jobb. Mann har nå registrert nytt enkeltmannsforetak, men i ny kone sitt navn. Det er for det meste mannen som jobber i enkeltmannsforetaket. All lønn i enkeltmannsforetaket går til ny kone. Dette har betydning for barnebidraget. Er ikke dette skatteundragelse?

Les mer

Næringsoppgave når man bor i utlandet

Publisert: 11.06.2018

Jeg bor og jobber som frilanser med enkeltmannsforetak i Norge, og eier en leilighet i Tyskland hvor jeg har registrert meg som deltidsboende av praktiske grunner. Jeg vurderer nå også å jobbe deltid i Tyskland, i tillegg til næring i Norge. Kan jeg levere skattemelding/næringsoppgave i begge land, eller kan dette ha noen negativ virkning på for eksempel mitt forhold til NAV her hjemme?

Les mer

Kan mor overføre eiendom til barna uten å skatte av det?

Publisert: 05.06.2018

Min mor sitter i uskiftet bo og bor nå i omsorgsbolig. Kan hun overføre eiendommen i sin helhet til meg og min søster (de eneste livsarvingene) som skifte av bo etter min far, samt forskudd på arv for sin egen del, uten at vi må betale skatt av det? Hun har bodd i huset i 48 år og har bodd i omsorgsbolig i 6,5 mnd.

Les mer

Råd om skatt ved flytting til utlandet

Publisert: 05.06.2018

Jeg har fått jobb i Luxembourg for en utenlandsk arbeidsgiver fra høsten av. Jeg vet at de har skatteavtale med Norge, men jeg er usikker på hva jeg faktisk må foreta meg når jeg flytter. Må jeg melde at jeg flytter eller "emigrere"? Kan jeg bare befinne meg i Norge et visst antall dager av året etter dette? Hvordan vil dette påvirke aksjer jeg eier i Norge? Og leilighet? Kan denne leies ut?

Les mer

Tap av investeringer på selvangivelsen?

Publisert: 05.06.2018

For ca 12 år siden investerte min kone og jeg 250.000 kr i en gründerbedrift. Investeringen var todelt, dvs pengene gikk til 10% eierskap i et holdingselskap registrert på Seychellene og 20% eierskap i driftsselskap i Norge. Begge selskapene er oppløst, det norske i 2013 ( det har vi papirer på), holdingselskapet har vi ikke funnet opplysninger om. Er det noen mulighet for å føre dette tapet opp på selvangivelsen?

Les mer

Brøytefirma driver svart

Publisert: 05.06.2018

Vårt sameie har kommet i en knipe. En muntlig avtale angående snørydding ble inngått i vinter. Nå viser det seg at tjenesteyteren krever svart betaling. Dette er noe sameiet selvsagt ikke kan godta. Samtidig er vi fullstendig prisgitt denne brøyteren for å holde veien åpen neste vinter. Har vi noen muligheter til å komme unna denne knipa og samtidig ha håp om brøyting neste vinter? Har lest om nettolønn, men vi er jo ikke arbeidsgiver i den forstand - så får det ikke helt til å gå opp.

Les mer

Skatt på bolig i Norge når man bor i utlandet

Publisert: 29.05.2018

Vi er pensjonister og har planer om å oppholde oss i utlandet (EU-land) ca. 8 måneder hvert år. For å ha rett til medisinsk behandling i det aktuelle landet, vil vi gjerne søke om E121/S1-blankett og melde flytting til NAV, Folkeregistret/Skatteetaten.

Vi vil leie en leilighet i utlandet og vil gjerne beholde vår leilighet i Norge. Leiligheten skal ikke leies ut, vi vil bruke den når vi oppholder oss i Norge. Risikerer vi at Skatteetaten vil beskatte den som sekundærbolig i formueskatt?

Les mer