Skatter og avgifter

Hvor skal skatt betales når man jobber for norsk arbeidsgiver i USA?

Publisert: 10.06.2021

Jeg skal flytte til USA, og har tilbud om å forbli ansatt hos min norske arbeidsgiver og jobbe fra hjemmekontor i 6 måneder. Hva er viktig å tenke på i en slik situasjon med tanke på skatt, folketrygd og folkeregisteret?

Les mer

Melde flytting til Canada

Publisert: 02.06.2021

Jeg har tatt en 10-årig utdanning i Canada, og har blitt boende her i ettertid. Jeg fikk råd om å ikke melde om flytting, og fulgte blindt dette. Jeg ønsker å rette opp denne feilen så snart som mulig. Jeg lurer bare på hvilken dato jeg skal sette som flyttedato? Jeg begynte å skatte til Canada i 2007, og har ikke skattet til Norge/tjent penger i Norge siden 2006. Jeg fullførte studiene i 2015. Siden da har jeg hatt en endring i folkeregistret adresse i Norge, da mine foreldre flyttet.

Les mer

Utføre byttehandel av varer mellom næringsdrivende

Publisert: 27.05.2021

Finnes det en mal (kontrakt?) for byttehandel av varer? Er det nok å legge til som notis (at vi utfører byttehandel) i faktura, jf. denne nettsiden: https://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/barteravtaler? Hvilke elementer må med i en notis i faktura?

Les mer

Kan korte utenlandsopphold få skattemessige konsekvenser?

Publisert: 20.05.2021

Kan en arbeidstaker som bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver for eksempel jobbe to til fire uker fra utlandet (fjernarbeid) uten at det blir skattemessige konsekvenser for arbeidsgiver og/eller arbeidstaker?

Eksempel 1: Norsk statsborger, bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, har hus i Spania og ønsker å jobbe fra Spania i en måned. Eksempel 2: Person bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, men er opprinnelig fra et annet europeisk land og ønsker å jobbe fra hjemland i en periode?

Les mer

Jobbe for utenlandsk selskap

Publisert: 18.05.2021

Har fått tilbud fra et amerikansk selskap om å jobbe for dem som forretningsutvikler. Dette selskapet er ikke registrert i Norge. Mitt arbeid blir i hele Europa og Afrika. Skal dog bo i Norge og ha kontor (hjemme) her. Hvordan blir dette skattemessig? Der skal jo betales arbeidsgiveravgift og lignende? Hvordan vil dette bli for meg?

Les mer

Må jeg skatte i Norge?

Publisert: 26.04.2021

Jeg bor og jobber i Abu Dhabi, UAE, og er ikke skattepliktig til Norge. Arbeidsgiver tillater meg nå å jobbe fra hvor jeg vil og jeg vurderer i den forbindelse å flytte hjem. Blir jeg skattepliktig i Norge fra dag 1, eller kan jeg jobbe fra Norge i 180 dager skattefritt, og resten i UAE?

Les mer

Må man informere om arv i skattemelding?

Publisert: 26.04.2021

Jeg har arvet 3,5 mill, jeg forstår at jeg ikke må betale arveavgift lengre, men lurer på hvorfor må det opplyses i skattemeldingen? Hva skjer dersom man ikke gjør det? Jeg har lån på leilighet med samboer på 4,5 mill. Vil jeg måtte betale formuesskatt da jeg eier boligen 50 %?

Les mer

Når skal verdier fra arv føres på skattemelding?

Publisert: 18.03.2021

Min mor døde rett før jul 2020. Jeg er eneste arving og arver hus og bil. Hus og bil blir solgt et par måneder senere i 2021 og er ikke belånt fra før. Skal dette føres på skattemelding for 2020 eller det året pengene kommer på konto i 2021 og dermed føres neste år?

Les mer

Hvor skal skatt betales når man har utenlandsk arbeidsgiver?

Publisert: 17.03.2021

Jeg er norsk statsborger som har bodd og jobbet for britisk firma i London i 4 år. Jeg planlegger å flytte tilbake til Norge i år, og jobben har foreslått at jeg kan beholde jobben og ha hjemmekontor fra Norge. Inntekten min ville fortsatt blitt betalt i britiske pund i Storbritannia. Er dette mulig med hensyn til skatt, og i så fall hvor ville skatten blitt betalt?

Les mer

Glemt å melde flytting til Skatteetaten

Publisert: 09.03.2021

Jeg har glemt å sende/melde flyttemelding til Skattetaten. Jeg giftet meg 24. november, reiste til utlandet 20. september. I mars blir det 6 måneder. Er det for seint å sende flyttemelding eller må jeg tilbake til Norge?

Les mer
1 2 3 11