Skatter og avgifter

Glemt å melde flytting til utlandet

Publisert: 13.08.2018

Jeg har bodd i Irland i 7 år og har ikke meldt flytting ettersom jeg ikke var klar over at dette var nødvendig. Jeg har skattet til Irland i alle årene. Kan jeg melde om flytting nå? Og skal jeg melde flytting fra nå eller fra da jeg flyttet først? Jeg har barn i Irland og har kjøpt hus her.

Les mer

Skatte av forskudd på arv

Publisert: 01.08.2018

Mine foreldre skal hjelpe min bror med egenkapital på ca 500 000 kr i forbindelse med huskjøp. For å gjøre det likt, ønsker de å gi meg samme sum som forskudd på arv. Er det noen regler for hvor mye som kan føres over til meg uten å måtte skatte for det? Eller kan de føre over så mye de måtte ønske?

Les mer

Når bør man melde utflytting?

Publisert: 03.07.2018

Jeg er registrert bosatt i Norge og min mann har jobbet i Sveits i noen år og er registrert utflyttet. Jeg har nettopp fått en jobb i Norge som gir meg mulighet til å jobbe fra Sveits 75 % og være i Norge 25 %. Vi er usikre på hvordan dette forholder seg til 6 måneders regelen. Bør jeg melde utflytting til Sveits, eller kan jeg fortsatt være "bosatt" i Norge? Er det også noen regler som tilsier at jeg må skatte i Sveits hvis jeg er bosatt i Sveits men jobber i Norge? Noe annet jeg bør vite?

Les mer

Leie ut leilighet når man bor i utlandet

Publisert: 02.07.2018

Jeg har en leilighet i Norge. Jeg vurdere å flytte utenlands og bli frivillig medlem av folketrygden. Har ikke jobb, men en liten formue. Har hørt at man ikke kan eie noe i Norge hvis man flytter ut. Men kan man beholde leiligheten og leie den ut, på helt eller halvt års basis?

Les mer

Overføre inntekter fra utlandet til Norge

Publisert: 02.07.2018

Foreldrene til min kone driver en etterhvert ganske stor gård i østen, som vi har bygget opp med penger fra Norge. Etterhvert blir det bra inntekter, og det er ønske om å overføre 500 000-1 000 000 kr årlig til Norge.

Må det betales inntektsskatt på dette? Kan det eventuelt gis som gave eller annet? Blir pengegaver oppfulgt? Farmen er foreløpig ikke registrert hos myndighetene i utlandet, noe de sjelden er der. Så ingen skatt er foreløpig betalt der. Må kanskje registreres og betales skatt der?

Les mer

Selge fritidseiendom skattefritt

Publisert: 28.06.2018

Jeg arvet en fritidsbolig i Risør etter min mors bortgang i 2011 og har et spørsmål relatert til arv, skatt, bruksrett og råderett. Hennes ektefelle (min stefar) har en livsvarig, men ikke eksklusiv, bruksrett, men han ønsket aldri å bruke eiendommen videre og har ikke brukt den siden min mors bortgang. Bruksretten ble derfor annullert i 2016. Det sies at en skal eie og råde over en bolig i 5 år før denne kan selges skattefritt. Når kan jeg selge boligen skattefritt?

Les mer

Gallerist har ikke betalt kunstnere

Publisert: 26.06.2018

En gallerist fikk for et år siden en utstilling av en gruppe kinesere. Ifølge kontrakten skal kunstnerne ha oppgjør for salg innen fire uker etter avsluttet utstilling. Han fikk lov til å beholde kunsten i 12 måneder med tanke på ettersalg. Han solgte for 700.000 men har ikke betalt kunstnerne. Nå skal galleriet selges og ligger på markedet. Kan jeg som representant for kunstnerne ta pant i eiendommen han selger for å sikre oppgjør for det han har solgt av andres eiendom?

Les mer

Må næringsdrivende skatte av lånte penger?

Publisert: 26.06.2018

Jeg lurer på om næringsdrivende må skatte av pengene de låner, for eksempel gjennom en kredittavtale? Er dette eventuelt hjemlet i skatteloven?

Les mer

Oppretter enkeltmannsforetak i konas navn

Publisert: 19.06.2018

Mann har barn fra tidligere forhold der han betaler barnebidrag. Mann er gift på nytt. Mann har ordinær jobb, samt har hatt et enkeltmannsforetak i mange år. Ny kone har dårlig betalt jobb. Mann har nå registrert nytt enkeltmannsforetak, men i ny kone sitt navn. Det er for det meste mannen som jobber i enkeltmannsforetaket. All lønn i enkeltmannsforetaket går til ny kone. Dette har betydning for barnebidraget. Er ikke dette skatteundragelse?

Les mer

Næringsoppgave når man bor i utlandet

Publisert: 11.06.2018

Jeg bor og jobber som frilanser med enkeltmannsforetak i Norge, og eier en leilighet i Tyskland hvor jeg har registrert meg som deltidsboende av praktiske grunner. Jeg vurderer nå også å jobbe deltid i Tyskland, i tillegg til næring i Norge. Kan jeg levere skattemelding/næringsoppgave i begge land, eller kan dette ha noen negativ virkning på for eksempel mitt forhold til NAV her hjemme?

Les mer
1 2 3 12