Skatter og avgifter

Skatt når man er gift med utlending som ikke bor i Norge

Publisert: 19.12.2017

Hvordan er skattereglene dersom en som er bosatt i Norge og jobber i Norge gifter seg med en utenlandsk statsborger som jobber utenfor Norge, ikke er bosatt i Norge og betaler skatt til det landet han jobber? Vil han da skattemessig bli ansett som bosatt i Norge? Vil vi bli sett på som at vi har felles økonomi og vil vi da måtte skatte av hans egenkapital? Han ønsker ikke å være bosatt i Norge og han oppholder seg heller ikke her mer enn 6 mnd i året sammenlagt.

Les mer

Skatt på inntekt av utleie når man bor i utlandet

Publisert: 01.12.2017

Jeg har vært formelt utflyttet fra Norge i over 10 år nå, men ønsker å kjøpe en leilighet i Norge for å ha en 'fot i hjemlandet' og som en fremtidig investering. Jeg har derimot ingen planer om å flytte til Norge med det første, men kan tenke meg å leie ut leiligheten. Hvordan er det med skatteplikt/regler til Norge? Jeg bor i et land som har skatteavtale med Norge.

Les mer

Restskatt på inntekt fra utlandet

Publisert: 09.11.2017

I 2016 arbeidet jeg kun 6 måneder i Brussel, Belgia og meldte utflytting fra Norge. I skatteoppgjøret 2016 står det under "Fradrag for utenlandsk inntektsskatt" et beløp som er lavere enn beløpet under "Fremførbart kredittfradrag i skatt på utenlandsk inntekt". Jeg ender dermed opp med å måtte betale restskatt. Som skattemessig-utflyttet fra Norge, hvordan kan det ha seg at jeg må betale restskatt?

Les mer

Betale skatt for jobb i utlandet

Publisert: 08.11.2017

Jeg er en EU-statsborger med permanent oppholdstillatelse i Norge som har bodd her i nesten 3 år. Før har jeg jobbet som frilans og betalte skatt selv, men nå får jeg et jobbtilbud fra et selskap i et annet EU land. Jobben er også avstand, men ikke frilans: full stilling med arbeidskontrakt og fast lønn som allerede er beskattet i landet der firmaet oppholder seg. Jeg skal fortsatt bo i Norge, så bør jeg også betale en del skatt fra mitt nettolønn i Norge? Og i så fall hvordan og hvor mye?

Les mer

Skatteplikt ved hobbyproduksjon av lydforsterkere

Publisert: 25.09.2017

Som et lite hobbyprosjekt lager og selger jeg lydforsterkere og har også opprettet en webshop som kunder kan bestille fra. Jeg selger tre-fire stykker av disse i måneden til kr. 2000,- per stykk og går så og si ikke i overskudd. Det jeg uroer meg for er om dette i det hele tatt er lov? Hvor mye må jeg selge for før skattemyndighetene begynner å rynke på pannen?

Les mer

Salg av bolig som står tomt

Publisert: 08.09.2017

Min mormor ble flyttet til pleiehjem for 12 måneder siden, og huset hennes vil bli solgt ganske snarlig siden det bare står tomt. Hun har brukt boligen frem til september 2016, men hun har fremdeles folkeregistrert adresse på boligen. Hun vil gi det hun får for boligen til hennes to barnebarn som er hennes arvinger. Hvordan går vi frem uten og gå i noen "feller" her.

Les mer

Kan kommunen øke årsavgiften uten forvarsel?

Publisert: 30.05.2017

Vi eier et stort bygg, og betaler hvert år kommunale avgifter. I 2017 blir årsavgiften økt til dobbelte (uten varsel, kun på faktura 1. april, med frist på 29. april). Vi har send inn klage den 2. april, og har ikke fått svar. Det vi har fått er betalingsvarsel en uke etter fristen. Mitt spørsmål er: har kommune lov til å øke årsavgiften? Må de ikke sende melding om at de øker beløpet? Skal de ikke svare innen tre uker på klagen? Betyr klagen til kommune automatisk at betalingsfristen utsettes til de svare på klagen?

Les mer

Manglende betaling på russebuss

Publisert: 12.09.2016

Jeg har et spørsmål og vet ikke om dere vet så mye om russ og russebuss, men handler om økonomi.  I år var jeg russ og var på russebuss, men problemet kom etter russetiden når noen skyldte penger, det er snakk om 24 000 kr og litt til, siden det er to personen som skylder penger og de nekter å betale.

Alle på bussen skrev en kontrakt, uten om to som skylder penger og jeg skjønner hvis det blir vanskelig å forstå når dere ikke får sett kontrakten, men lurte på om det er noe juridisk måte få dem til å betale?

Les mer

Hvor skal jeg betale skatt?

Publisert: 17.06.2016

Jeg jobber for et utenlandsk selskap (Singapore) på et skip registrert i Panama. Skipet opererer kun i Indonesia (ligger i opplag her) og jeg får lønnen min fra Filippinene. Ingen av disse landene har tatt seg bryet med å kreve skatt fra meg, men hvordan blir det med Norge?

Jeg er jo bosatt i Norge med familie og hjem. Lønnen blir betalt i USD og inn på min norske bankkonto. Kan jeg slippe helt å betale skatt til Norge, bortsett fra trygdeavgiften?

Les mer

Kjøpes ut før det har gått ett år

Publisert: 15.06.2016

Jeg kjøpes ut av leilighet før det har gått ett år med botid. Må dette beskattes på lik linje som et generelt salg av bolig?

Les mer
1 2 3 7