Skatteplikt

Lovlig reklame på nettside

Publisert: 26.06.2019
Emneord: ,

Vi er en gjeng på 3 som har opprettet en nettside fantasyspeideren.com. Her legger vi ut tips og råd til personer som spiller spillet Fantasy Eliteserien på nett. Vi har kommet i kontakt med spillselskapet Bettson som ønsker å sponse oss, mot av vi gjør tjenester for de. De ønsket at vi endret nettsiden fra .no til .com. Det førte oss til spørsmålet -er det lovlig å motta penger fra Betsson på denne måten, til en norsk konto?

Les mer

Skattereduksjon pga tap på aksjer

Publisert: 08.04.2019

Jeg har jobbet i Frankrike siden april 2018. I forhold til tap av aksjer har jeg ca. 120 000 i fremførbart underskudd på skattemeldingen. Siden lønnen min fra Frankrike er skattet der, virker det som om at det fremførbare underskuddet blir forskjøvet til året etter. Så jeg får altså 0 kroner i skattefradrag og tjener ikke i Norge. Er det ingen måte å bruke dette underskuddet? Eventuelt få pengene utbetalt?

Les mer

Skatte av forskudd på arv

Publisert: 01.08.2018

Mine foreldre skal hjelpe min bror med egenkapital på ca 500 000 kr i forbindelse med huskjøp. For å gjøre det likt, ønsker de å gi meg samme sum som forskudd på arv. Er det noen regler for hvor mye som kan føres over til meg uten å måtte skatte for det? Eller kan de føre over så mye de måtte ønske?

Les mer

Selge fritidseiendom skattefritt

Publisert: 28.06.2018

Jeg arvet en fritidsbolig i Risør etter min mors bortgang i 2011 og har et spørsmål relatert til arv, skatt, bruksrett og råderett. Hennes ektefelle (min stefar) har en livsvarig, men ikke eksklusiv, bruksrett, men han ønsket aldri å bruke eiendommen videre og har ikke brukt den siden min mors bortgang. Bruksretten ble derfor annullert i 2016. Det sies at en skal eie og råde over en bolig i 5 år før denne kan selges skattefritt. Når kan jeg selge boligen skattefritt?

Les mer

Brøytefirma driver svart

Publisert: 05.06.2018

Vårt sameie har kommet i en knipe. En muntlig avtale angående snørydding ble inngått i vinter. Nå viser det seg at tjenesteyteren krever svart betaling. Dette er noe sameiet selvsagt ikke kan godta. Samtidig er vi fullstendig prisgitt denne brøyteren for å holde veien åpen neste vinter. Har vi noen muligheter til å komme unna denne knipa og samtidig ha håp om brøyting neste vinter? Har lest om nettolønn, men vi er jo ikke arbeidsgiver i den forstand - så får det ikke helt til å gå opp.

Les mer

Skatte i to nordiske land

Publisert: 03.05.2018

Jeg bor i Danmark -Studerer i Norge. Har arbeidet deltid (projektbasis) for det offentlige i Norge, samtidig arbeider jeg fulltid for et privat firma i Danmark. Skatter nå for min danske inntekt i Danmark. Ville jeg også komme til å skatte for min norske inntekt i Danmark?

Les mer

Enkeltmannsforetak i utlandet, hva skattes til Norge?

Publisert: 03.05.2018

En utenlandsk borger folkeregistrert i Norge, men som oppholder seg (langt under 180 døgn) i landet har registrert et norsk enkeltmannsforetak med kontrakt i ett EU-land, men faktiske aktiviteter i et tredjeland i Afrika. Ingen av de to andre landene krever inn skatt fra ENK. Hva skal skattes i Norge?

Les mer

Skatt på forskudd på arv

Publisert: 25.03.2018

Jeg eier en leilighet sammen med faren min, 50 % hver. Jeg har bodd i leiligheten i 15 år og skal nå selge. Min far har bare stått som eier på papiret, aldri disponert leiligheten. Han vil at hele salgssummen skal tilfalle meg. Må jeg da betale skatt på 50 % av gevinsten ved salg?

Les mer

Skatt på eiendom der mor har bodd

Publisert: 19.03.2018

Min mann og jeg kjøpte ett hus for 5 år siden, med tanke på å flytte min mor dit. Hun flyttet inn og har bodd der, frem til nå nylig. Da ble hun såpass dårlig at hun flyttet inn til oss, og vi vurderer da å selge huset igjen. Vil vi i så fall måtte betale skatt av en eventuell gevinst? Eller blir dette eventuelt skattefritt, da det er min mor som har bodd der, og dette da gjelds som botid, på grunn av at det er familie i rett oppadstigende ledd som har bodd der?

Les mer

Vil gjøre svart arbeid hvitt

Publisert: 14.03.2018

Kan man få svart arbeid til å bli hvitt arbeid, ved å betale skatt av det man betaler arbeideren for utført arbeid? Eventuelt hvor mye skatt? Arbeider jobber ikke for et firma, men har kompetanse til å utføre arbeidet (han har et firma i samme bransje som ikke er aktivt, og som skal legges ned). Altså, arbeideren tar timepris uten moms og betaler ikke skatt av dette, men «arbeidsgiver» betaler skatt av «lønn» til arbeideren? Er dette lov?

Les mer