Skatteplikt i utlandet

Skatt når man er gift med utlending som ikke bor i Norge

Publisert: 19.12.2017

Hvordan er skattereglene dersom en som er bosatt i Norge og jobber i Norge gifter seg med en utenlandsk statsborger som jobber utenfor Norge, ikke er bosatt i Norge og betaler skatt til det landet han jobber? Vil han da skattemessig bli ansett som bosatt i Norge? Vil vi bli sett på som at vi har felles økonomi og vil vi da måtte skatte av hans egenkapital? Han ønsker ikke å være bosatt i Norge og han oppholder seg heller ikke her mer enn 6 mnd i året sammenlagt.

Les mer

Skatt på inntekt av utleie når man bor i utlandet

Publisert: 01.12.2017

Jeg har vært formelt utflyttet fra Norge i over 10 år nå, men ønsker å kjøpe en leilighet i Norge for å ha en 'fot i hjemlandet' og som en fremtidig investering. Jeg har derimot ingen planer om å flytte til Norge med det første, men kan tenke meg å leie ut leiligheten. Hvordan er det med skatteplikt/regler til Norge? Jeg bor i et land som har skatteavtale med Norge.

Les mer

Restskatt på inntekt fra utlandet

Publisert: 09.11.2017

I 2016 arbeidet jeg kun 6 måneder i Brussel, Belgia og meldte utflytting fra Norge. I skatteoppgjøret 2016 står det under "Fradrag for utenlandsk inntektsskatt" et beløp som er lavere enn beløpet under "Fremførbart kredittfradrag i skatt på utenlandsk inntekt". Jeg ender dermed opp med å måtte betale restskatt. Som skattemessig-utflyttet fra Norge, hvordan kan det ha seg at jeg må betale restskatt?

Les mer

Betale skatt for jobb i utlandet

Publisert: 08.11.2017

Jeg er en EU-statsborger med permanent oppholdstillatelse i Norge som har bodd her i nesten 3 år. Før har jeg jobbet som frilans og betalte skatt selv, men nå får jeg et jobbtilbud fra et selskap i et annet EU land. Jobben er også avstand, men ikke frilans: full stilling med arbeidskontrakt og fast lønn som allerede er beskattet i landet der firmaet oppholder seg. Jeg skal fortsatt bo i Norge, så bør jeg også betale en del skatt fra mitt nettolønn i Norge? Og i så fall hvordan og hvor mye?

Les mer

Kjøp av eiendom i utlandet – mange uklare og kompliserte regler

Publisert: 05.08.2015

Uklare og kompliserte regler, et villnis av dokumenter, fare for skattesmell og forskjeller i arveregler er bare noen av utfordringene ved kjøp av eiendom i utlandet. Advokatene anbefaler grundige undersøkelser og mener at profesjonell hjelp er en god investering.

Les mer

Skatteplikt – utreise medfører ikke opphør av skatteplikt

Publisert: 05.08.2015

Utreise fra Norge medfører ikke automatisk opphør av skatteplikt. Mange kan komme i en økonomisk klemme fordi de i en overgangsperiode er skattepliktig til to land.

Les mer
1 3 4 5