Skatteplikt i utlandet

Deltidsjobb for arbeidsgiver i USA

Publisert: 30.08.2018

Er tilbudt en deltidsjobb hos en arbeidsgiver i USA ved siden av en 100 %-stilling i offentlig sektor i Norge. Jobben jeg skal gjøre for det amerikanske selskapet gjøres elektronisk fra Norge. Estimert månedlig bruttoinntekt fra deltidsjobb er mellom 5000 - 10 000 NOK. Lønnes via Paypal. Hvordan beskattes dette, og hva/hvor må jeg melde inn denne inntekten? Vil det være mer lønnsomt å opprette et enkeltpersonforetak?

Les mer

Skatt når man er frilans i utlandet

Publisert: 29.08.2018

Hvis jeg vil jobbe i Storbritannia som freelanceregissør og ha småjobber i Norge og Europa, hvordan er det da med skatt? Må jeg betale til både Storbritannia og Norge? Blir det da til at jeg må betale dobbelt? Kan jeg fortsatt søke om støtte og stipend i Norge selv om jeg er bosatt i England?

Les mer

Dokumentere pengegaver

Publisert: 27.08.2018

Må man dokumentere store pengegaver? Må man betale skatt til Norge hvis man vil eie noe i Kosovo?

Les mer

Glemt å melde flytting til utlandet

Publisert: 13.08.2018

Jeg har bodd i Irland i 7 år og har ikke meldt flytting ettersom jeg ikke var klar over at dette var nødvendig. Jeg har skattet til Irland i alle årene. Kan jeg melde om flytting nå? Og skal jeg melde flytting fra nå eller fra da jeg flyttet først? Jeg har barn i Irland og har kjøpt hus her.

Les mer

Når bør man melde utflytting?

Publisert: 03.07.2018

Jeg er registrert bosatt i Norge og min mann har jobbet i Sveits i noen år og er registrert utflyttet. Jeg har nettopp fått en jobb i Norge som gir meg mulighet til å jobbe fra Sveits 75 % og være i Norge 25 %. Vi er usikre på hvordan dette forholder seg til 6 måneders regelen. Bør jeg melde utflytting til Sveits, eller kan jeg fortsatt være "bosatt" i Norge? Er det også noen regler som tilsier at jeg må skatte i Sveits hvis jeg er bosatt i Sveits men jobber i Norge? Noe annet jeg bør vite?

Les mer

Leie ut leilighet når man bor i utlandet

Publisert: 02.07.2018

Jeg har en leilighet i Norge. Jeg vurdere å flytte utenlands og bli frivillig medlem av folketrygden. Har ikke jobb, men en liten formue. Har hørt at man ikke kan eie noe i Norge hvis man flytter ut. Men kan man beholde leiligheten og leie den ut, på helt eller halvt års basis?

Les mer

Overføre inntekter fra utlandet til Norge

Publisert: 02.07.2018

Foreldrene til min kone driver en etterhvert ganske stor gård i østen, som vi har bygget opp med penger fra Norge. Etterhvert blir det bra inntekter, og det er ønske om å overføre 500 000-1 000 000 kr årlig til Norge.

Må det betales inntektsskatt på dette? Kan det eventuelt gis som gave eller annet? Blir pengegaver oppfulgt? Farmen er foreløpig ikke registrert hos myndighetene i utlandet, noe de sjelden er der. Så ingen skatt er foreløpig betalt der. Må kanskje registreres og betales skatt der?

Les mer

Næringsoppgave når man bor i utlandet

Publisert: 11.06.2018

Jeg bor og jobber som frilanser med enkeltmannsforetak i Norge, og eier en leilighet i Tyskland hvor jeg har registrert meg som deltidsboende av praktiske grunner. Jeg vurderer nå også å jobbe deltid i Tyskland, i tillegg til næring i Norge. Kan jeg levere skattemelding/næringsoppgave i begge land, eller kan dette ha noen negativ virkning på for eksempel mitt forhold til NAV her hjemme?

Les mer

Råd om skatt ved flytting til utlandet

Publisert: 05.06.2018

Jeg har fått jobb i Luxembourg for en utenlandsk arbeidsgiver fra høsten av. Jeg vet at de har skatteavtale med Norge, men jeg er usikker på hva jeg faktisk må foreta meg når jeg flytter. Må jeg melde at jeg flytter eller "emigrere"? Kan jeg bare befinne meg i Norge et visst antall dager av året etter dette? Hvordan vil dette påvirke aksjer jeg eier i Norge? Og leilighet? Kan denne leies ut?

Les mer

Skatt på bolig i Norge når man bor i utlandet

Publisert: 29.05.2018

Vi er pensjonister og har planer om å oppholde oss i utlandet (EU-land) ca. 8 måneder hvert år. For å ha rett til medisinsk behandling i det aktuelle landet, vil vi gjerne søke om E121/S1-blankett og melde flytting til NAV, Folkeregistret/Skatteetaten.

Vi vil leie en leilighet i utlandet og vil gjerne beholde vår leilighet i Norge. Leiligheten skal ikke leies ut, vi vil bruke den når vi oppholder oss i Norge. Risikerer vi at Skatteetaten vil beskatte den som sekundærbolig i formueskatt?

Les mer