Skatt ved boligsalg

Skatt ved salg av arvet leilighet

Publisert: 26.10.2018

Vi (søskenpar) arvet en tomannsbolig og en utleieleilighet etter min far. Vi vil gjerne sitte igjen med begge deler, men vi har hørt at vi får skatteavdrag på leiligheten fordi vår far aldri bodde der. Er det ikke slutt på arveavgift? Hva må vi betale eller passe på i denne forbindelsen?

Les mer

Leilighet som forskudd på arv

Publisert: 23.10.2018

Moren min har en leilighet som jeg og samboeren min bor i. Hun er folkeregistrert en annen sted og bor ikke sammen med oss. Vi tenker å selge denne og kjøpe noe større. Denne leiligheten selges med ganske stor gevinst som må skattes av siden moren min ikke bor i den. For å slippe dette ble vi anbefalt av megleren å ta forskudd på arv og overføre leiligheten på meg for å så selge den etter 1-2 års eier/botid, men han var usikker. Spørsmålet er da om går dette an? Og hva vi må være obs på?

Les mer

Skatt på salg av utleid leilighet

Publisert: 22.10.2018

Jeg har eid en borettslagsleilighet i Tromsø i tre år og har selv bodd i leiligheten hele perioden. Jeg tenker nå å flytte til Oslo for en tidsubestemt periode der jeg kommer til å leie en leilighet. Leiligheten min i Tromsø kommer jeg til å leie ut. Hvis jeg etter hvert velger å selge leiligheten i Tromsø (etter mer enn enn et års utleie), må jeg da skatte av gevinsten? Det står på Skatteetaten at "Du får godskrevet botid selv om boligen leies ut" og jeg eier jo ikke leiligheten i Oslo.

Les mer

Skatt på salg av utleieleilighet

Publisert: 06.09.2018

Jeg kjøpte leiligheten jeg bor i for 1,4 million i 2004 og står alene som eier. Verdien er nå ca 3,5 millioner. Jeg har kjøpt ny bolig og ønsker å leie ut den gamle leiligheten i 5 år. Hvis jeg da selger utleieleiligheten for 4 millioner, må jeg da skatte for 2,6 millioner som er verdistigningen fra kjøp, eller bare for verdistigningen i utleieperioden på 5 år? Hvis jeg må skatte for 2,6 millioner, kan jeg unngå dette ved å overføre leiligheten til min ektefelle for 3,5 millioner og at hun leier den ut?

Les mer

Vil selge utleieboligen skattefritt

Publisert: 28.08.2018

Bor sammen med samboeren min og et felles barn i en leilighet vi eier sammen. Har i tillegg en leilighet som jeg har leid ut de siste 4 årene der nå leietakerne flytter ut. Kan kun jeg flytte inn i leiligheten jeg har leid ut, bo der i ett år og selge skattefritt, eller må alle flytte inn? Evt. andre regler rundt dette?

Les mer

Selge hus der far hadde borett

Publisert: 09.08.2018

Min far ga meg sitt hus for noen år siden, men hadde borett (hvis det er riktig ord). For kort tid siden gikk far bort. Kan jeg selge boligen skattefritt nå?

Les mer

Salg av bolig man ikke har bodd i

Publisert: 08.08.2018

Sammen med min samboer kjøpte jeg leilighet august 2017 (eierandel 50 % på hver). Fra 1. mars 2017 arbeidet jeg i en annen by. Jeg fikk ikke status som pendler av Skatteetaten på grunn av for lite areal på eid leilighet, og har derfor hatt folkeregistrert adresse der jeg jobbet. Min samboer har bodd i leiligheten i, den har ikke vært leid ut. Vil jeg måtte skatte av eventuell gevinst ved salg?

Les mer

Medlåner og skatt på salg av bolig

Publisert: 01.08.2018

Jeg har vært medlåner til en slektning i forbindelse med et huskjøp. Da han solgt huset 2 år senere med et overskudd på nesten en halv million kroner, fikk jeg som følge av dette en restskatt på 32 200 kroner siden jeg ikke hadde bodd i huset eller hadde investert i ny bolig. Spørsmålet mitt er om jeg juridisk sett kan kreve deler av salgsoverskuddet?

Les mer

Selge leilighet etter å ha bodd i utlandet

Publisert: 31.07.2018

Vi tenker at vi vil flytte til Latin-Amerika. Mannen min eier en leilighet og vi vil fortsette å gjøre det et par år til. Min mann kan jobbe hvor som helst og er ansatt i norsk selskap. Hva skjer om vi vil selge leiligheten etterhvert?

Les mer

Skatt for å selge etter mindre enn ett års botid

Publisert: 22.06.2018

Hvordan er regler for skatteplikt i borettslag med fellesgjeld når botiden er mindre enn ett år? Boligen har jo økt i verdi fordi jeg har betalt ned fellesgjeld. Jeg vet at jeg må skatte siden det er mindre enn ett år og at jeg kan trekke vekk megler og lignende, men har jeg noen fordeler/ulemper ved at dette er et borettslag med 50 % av salgssummen i fellesgjeld?

Les mer