Skatt ved boligsalg

Godskrevet botid for utleid leilighet

Publisert: 11.06.2019

For noen år siden byttet jeg frivillig jobb til et utenlandsk selskap. Min kone har bodd i leiligheten i Oslo som jeg eide fra tidligere, i fjor leide vi den ut. Det har gått 11 mnd siden vi leide den ut og vi ønsker å fortsette leieforholdet i noen måneder til før den selges. Oppfyller jeg kravene for å få godskrevet botiden for den tiden jeg har bodd og jobbet i utlandet, dersom jeg leier ut boligen i over 12 mnd? Har det noe å si at det er min kone som har bodd der de siste årene uten meg?

Les mer

Kjøpe uskiftet bo under takst

Publisert: 24.04.2019

Min bror skal kjøpe huset fra min far. Han er enkemann og sitter i uskiftet bo. Regner med at det er greit å få en takst på huset for å vite hvor mye huset er verdt.

Men kan min bror kjøpe huset til en lavere sum enn hva taksten sier? Og i så fall hva skjer med differansen mellom summen som det blir kjøpt for og faktisk verdi? Når det da også er uskiftet bo, må min bror da kjøpe ut min del av huset? Hvordan er det med skatt på evt gevinst for min far hvis det selges for mer enn inngangsverdi?

Les mer

Skattepliktig gevinst ved salg av arvet hus

Publisert: 16.04.2019

Jeg hjelper min mor med hennes skattemelding. Hun og bror fikk huset til mine besteforeldre som forskudd på arv i desember 1990, da med borett til de gikk bort. Begge er nå falt i fra, og sistlevende flyttet på sykehjem 4 mnd før han døde. De valgte å selge boligen et halvt år etter dødsfallet.

Mitt spørsmål er: kan man få fradrag på skattepliktig gevinst ved salg når foreldrene har hatt borett der, slik at de ikke selv kunne benytte boligen?

Les mer

Ønsker å overta hus uten å betale dokumentavgift

Publisert: 08.04.2019

Min sønn bor i mitt hus. Jeg ønsker at han skal overta huset mitt med gjeld på 2 millioner. Er dette mulig uten at han må betale 2.5 % i dokumentavgift? Iflg. en jurist (min sønn har snakket med) er dette mulig, men jeg er usikker.

Les mer

Skatt på salg av arvet bolig

Publisert: 05.04.2019

I 2010 ble leiligheten til mor og far (gift) overført på oss 3 søsken som et forskudd på arv. Mor døde i 2012 og far bodde i leiligheten frem til han døde august 2018. Leiligheten ble i februar 2019 solgt for kr 3 150 000, hvor gevinsten av salget ble fordelt med 1/3 til hver av oss.

Mitt spørsmål er om vi må betale skatt av gevinsten ved salg av leiligheten? I så fall: Hvor mange prosent skal vi beskatte av beløpet og hvor skal dette føres i selvangivelse?

Les mer

Dokumentavgift på overføring av eiendomsandel

Publisert: 29.01.2019

Jeg eier en halvpart i min sønns bolig. Han betaler lån og alt, jeg står bare som halv hjemmelshaver. Jeg ønsker nå å overføre resten til han. Må det betales dokumentavgift på overføringen? Må mottaker betale skatt på halvdelen? Hvordan gjøres dette på beste mulig måte ?

Les mer

Beregne skatt på salg av arvet bolig

Publisert: 10.12.2018

Vår far døde for fire år siden. Han etterlot seg en fritidseiendom som han kunne selge skattefritt. Det er først nå vi har hatt en intern budrunde for å avklare hvem som skal sitte med huset. Er klar over at dette resulterer i skatt på verdistigningen boligen har hatt på fire år (siden vi ikke har hjemlet den over på oss og eid i fem år). Spørsmålet er hva det skal betales 23 % skatt på? Summen han kjøper oss ut for minus markedspris 2014, eller den generelle verdistigning boligen har hatt?

Les mer

Overføre hus til mor

Publisert: 23.11.2018

Jeg har et hus som mine foreldre har bodd i siden 98. Min far er død og min mor vil flytte til en annen kommune. Dersom jeg selger huset nå må jeg betale en del i skatt siden jeg ikke har bodd i huset de siste 14 årene selv. Kan jeg overføre huset til min mor og la henne selge det? Er det kun dokumentavgift som må betales eller blir det noen skatter/avgifter utenom da også?

Les mer

Skatt på salg av arvet bolig

Publisert: 07.11.2018

Min mor har gått bort, og vi er to søsken som sammen skal selge en leilighet. (Øvrige eiendommer som tilhørte mine foreldre ble fordelt i 2014). Vil vi risikere beskatning ved salg? Kjøpt i 2009 for kr 1 635 000 ,- Verdiøkning ca 100 000,- Salgsverdi kr 1 750 000,-.

Min mor bodde i leiligheten til hun i romjulen i fjor fikk ett kortidsopphold på omsorgssenter. Hun fikk etterhvert innvilget langtidsopphold og rundt sommertid i år ble det meldt flytting til folkeregister.

Les mer

Slippe skatt ved boligsalg pga brukshindring

Publisert: 01.11.2018

Brukshindring? Min mann byttet jobb da han først ble innbeordret i en annen jobb (innad i politiet) i ett år, for så å få muligheten til å fortsette i denne jobben etter endt innbeordring. Jeg begynte samtidig å studere på en høgskole i nærheten av dit vi flyttet, men måtte slutte etter 3 mnd pga. arbeidsledighet. Har leid på nytt sted hele tiden. Problemet var at vi ikke fikk solgt huset, og det gikk nær 14 mnd fra flytting til salget var i boks. Kan brukshindring påberopes i vår tilfelle?

Les mer