Skatt ved boligsalg

Skatt ved salg av utleid bolig

Publisert: 28.04.2020

Jeg må flytte til en annen by i august pga frivillig bytte av arbeid. Jeg vil leie ut leiligheten som jeg har eid og bodd i siden 2017. Hvis jeg leier ut leiligheten i 2 år og så selger den, gjelder fortsatt regelen om brukshindring og dermed salg fritatt for skatt?

Les mer

Skatt på salg av boligtomt

Publisert: 09.03.2020

Kjøpte en gård som ikke er i drift. Dyrkamarka er utleid til annen bonde. Kommunen ønsker å kjøpe 3 boligtomter av oss. Ikke dyrket mark, kun utmark. Hva blir skatteprosenten ved et salg? 22 eller ca 45 %?

Les mer

Kjøpt leilighet for mer enn tinglyst verdi

Publisert: 05.03.2020

Jeg kjøpte en leilighet for 2,7 mill. Jeg hadde 1,7 mill i egenkapital og lånte 1 mill av min stefar. Leiligheten kjøpte jeg av min stebror. Stefaren min tinglyste leiligheten for 1,7 mill. Nå ønsker jeg å selge leiligheten, uten å ha bodd der, og må derfor betale 22 % skatt av overskuddet fra salget. En advokat fortalte meg at hvis jeg beviser at jeg kjøpte den for 2,7 mill, så skal jeg ikke behøve å betale stigningen fra den tinglyste summen på 1,7 mill. Stemmer dette?

Les mer

Bo i leilighet for å unngå gevinstskatt på salg

Publisert: 25.02.2020

Min samboer og jeg eier 50 % hver av en leilighet som vi leier ut i en annen by enn der vi bor. Vi ønsker å selge den og jeg har lyst til å bo i den i 12 måneder, både for å unngå skatt av overskuddet vi vil få ved salg, og fordi jeg har lyst til å bo i en større by med flere muligheter i en periode. Vi er godt voksne, jeg blir pensjonist og vi har ikke felles barn. Vi har ingen planer om å avslutte forholdet selv om vi får forskjellige folkeregistrerte adresser. Vil dette by på problemer?

Les mer

Skatt på salg av bolig som datter har bodd i

Publisert: 11.02.2020

Skal selge en leilighet som min datter har bodd i i de 2 siste årene. Jeg har ikke bodd der selv. Må jeg skatte for evt. gevinst på salg da? Hun har ikke leid leiligheten.

Les mer

Hvordan melde fra om penger det ikke skal skattes av

Publisert: 30.01.2020

Min ekskone kjøper meg ut av huset og overtar full eierforhold. Jeg får utbetalt et beløp på konto ut fra taksering og privat avtalt skjønn mellom oss (en hytte involvert i vurdering av beløpet). Takseringsbeløp er samme som kjøpesum. Altså ingen gevinst fra verdiøkning. Jeg har bodd på annen adresse i 2 år. Beløpet som jeg mottar er altså ikke skattepliktig etter hva jeg har funnet ut. Men hvordan ser Skattetaten at de pengene som kommer på min konto ikke skal skattes? cirka halv million.

Les mer

Skatt på salg av arvet leilighet

Publisert: 30.01.2020

Jeg og broren min arvet leiligheten til farfaren vår da jeg var 7 år gammel. Kona til farfaren min har hatt borett. Nå er jeg 18 og kona til farfaren min døde for noen måneder siden. Jeg lurer på hvordan det da fungerer med skatt da vi ønsker å selge leiligheten. Vi har eid den i 11 år, må vi fortsatt bo der ett år for å unngå 40 % skatt eller gjelder ikke dette?

Les mer

Skatt av solgt arvet bolig

Publisert: 24.09.2019

Jeg arvet i 2018 en tomt av min far som igjen arvet den av sin far. Tomten ble skilt ut fra gårdsbruket vårt i 1987 som en del av en større utbygging. Tomten ble da holdt av til meg, til jeg ble voksen. Jeg bestemte meg for å selge tomten i 2019, og lurer nå på hvilken verdi som skal legges til grunn for skatteutregning i 2019. Er det markedsverdien jeg arvet tomten for av min far, eller er det en annen verdi?

Les mer

Må selge bolig før det har gått ett år

Publisert: 24.06.2019

Vi kjøpte bolig i mai 18 for 3,2 mill. og overtok i okt. 18. Pga jobbskifte i annen del av landet, solgte vi bolig i sist uke. Vi fikk 3,7 mill. og må skatte av gevinst. Kan dette gå under brukshindring selv om vi har eid mindre enn 1 år? Vi har oppgradert betydelig, og jeg har regnet meg frem til å ha brukt 450 arbeidstimer på fritiden. Jeg har fagbrev som tømrer, men jobber ikke som det. Får jeg avskrive dette på gevinst selv om jeg har fagbrev? Hvilken timesats kan jeg sette?

Les mer

Selge bolig uten å ha bodd i den i 12 mnd

Publisert: 20.06.2019

Jeg har arvet en bolig for et par år siden som ikke er kommet over på mitt navn ennu, og jeg tenker å selge siden jeg måtte flytte til en annen by for å studere. Om jeg bare flytter min folkeregistrerte adresse til boligen i 12 mnd, kan jeg selge skattefritt da?

Les mer