Skatt ved boligsalg

Selge hus der far hadde borett

Publisert: 09.08.2018

Min far ga meg sitt hus for noen år siden, men hadde borett (hvis det er riktig ord). For kort tid siden gikk far bort. Kan jeg selge boligen skattefritt nå?

Les mer

Salg av bolig man ikke har bodd i

Publisert: 08.08.2018

Sammen med min samboer kjøpte jeg leilighet august 2017 (eierandel 50 % på hver). Fra 1. mars 2017 arbeidet jeg i en annen by. Jeg fikk ikke status som pendler av Skatteetaten på grunn av for lite areal på eid leilighet, og har derfor hatt folkeregistrert adresse der jeg jobbet. Min samboer har bodd i leiligheten i, den har ikke vært leid ut. Vil jeg måtte skatte av eventuell gevinst ved salg?

Les mer

Medlåner og skatt på salg av bolig

Publisert: 01.08.2018

Jeg har vært medlåner til en slektning i forbindelse med et huskjøp. Da han solgt huset 2 år senere med et overskudd på nesten en halv million kroner, fikk jeg som følge av dette en restskatt på 32 200 kroner siden jeg ikke hadde bodd i huset eller hadde investert i ny bolig. Spørsmålet mitt er om jeg juridisk sett kan kreve deler av salgsoverskuddet?

Les mer

Selge leilighet etter å ha bodd i utlandet

Publisert: 31.07.2018

Vi tenker at vi vil flytte til Latin-Amerika. Mannen min eier en leilighet og vi vil fortsette å gjøre det et par år til. Min mann kan jobbe hvor som helst og er ansatt i norsk selskap. Hva skjer om vi vil selge leiligheten etterhvert?

Les mer

Skatt for å selge etter mindre enn ett års botid

Publisert: 22.06.2018

Hvordan er regler for skatteplikt i borettslag med fellesgjeld når botiden er mindre enn ett år? Boligen har jo økt i verdi fordi jeg har betalt ned fellesgjeld. Jeg vet at jeg må skatte siden det er mindre enn ett år og at jeg kan trekke vekk megler og lignende, men har jeg noen fordeler/ulemper ved at dette er et borettslag med 50 % av salgssummen i fellesgjeld?

Les mer

Skatt på salg av ubebygd hyttetomt

Publisert: 11.06.2018

Min far har en ubebygd tomt som han fikk av sin far for 40 år tilbake. Antatt verdi den gang 400 kr. Og som jeg har fått/arvet for mange år tilbake. Tomten står fortsatt registrert på min far. Det jeg lurer på er om at hvis vi selger tomten i hans navn, utløser det skatt på lik linje med om jeg overfører tomten/skjøte til meg og så selger? Blir skatten lik?

Les mer

Skatt ved boligsalg og brukshindring

Publisert: 03.05.2018

Har to spørsmål ang skatteregler ved salg av bolig og brukshindring. Følgende tidslinje er gjeldende: -Kjøpte og flyttet inn i leilighet i Bergen i Nov'16. Hadde daværende tidspunkt jobb i Bergen. -Jun'17 flyttet jeg til Oslo grunnet ny jobb. Jeg har siden leid leilighet i Oslo. -Leiligheten i Bergen har vært utleid siden Aug'17. Anses dette som brukshindring? Om jeg selger leiligheten i Aug'18 med gevinst, er dette skattefritt? Er det fortsatt skattefritt om jeg selger med gevinst Aug'19?

Les mer

Skatt på gevinst av tom bolig?

Publisert: 10.04.2018

Eier en leilighet som står tom. Jeg bor der men også hos min ektemann som bor i en annen by hvor jeg da har min folkeregistrerte adresse. Betaler strøm i min egen leilighet. Han eier da sin leilighet og jeg eier min, hvilket vi også gjorde før vi giftet oss. Nå vil jeg selge min leilighet. Må jeg betale skatt på gevinst?

Les mer

Kjøpekontrakt og skatt ved salg av bolig

Publisert: 21.02.2018

Jeg og ei venninne kjøpte en leilighet sammen i 2011. Nå har hun solgt sin halvdel til meg. Det er ferdig tinglyst. Vi har ikke kjøpekontrakt. Trenger vi en? Og hvordan er det med tanke på skatt? Må det meldes til skatteetaten? Hun har gevinst på 225.000kr, men fordi at hun skylder meg 325.000kr har hun ikke fått noe av meg.

Les mer

Skatt av overskudd etter salg av bolig

Publisert: 15.02.2018

Jeg og samboeren skal gå fra hverandre. Hun ønsker å kjøpe meg ut. Vi pusset opp en del før vi flyttet inn for 8 mnd siden og har derfor hatt verdiøkning. Må jeg skatte hvis "overskudd" (salg minus kjøp) overgår kostnader til oppussing og dokumentavgift? Kan hende jeg ikke klarer å dokumentere hver bidige kostnad til oppussing. Jeg har kun bodd i boligen i ca 8 mnd.

Les mer