Skatt ved boligsalg

Dokumentavgift på overføring av eiendomsandel

Publisert: 29.01.2019

Jeg eier en halvpart i min sønns bolig. Han betaler lån og alt, jeg står bare som halv hjemmelshaver. Jeg ønsker nå å overføre resten til han. Må det betales dokumentavgift på overføringen? Må mottaker betale skatt på halvdelen? Hvordan gjøres dette på beste mulig måte ?

Les mer

Beregne skatt på salg av arvet bolig

Publisert: 10.12.2018

Vår far døde for fire år siden. Han etterlot seg en fritidseiendom som han kunne selge skattefritt. Det er først nå vi har hatt en intern budrunde for å avklare hvem som skal sitte med huset. Er klar over at dette resulterer i skatt på verdistigningen boligen har hatt på fire år (siden vi ikke har hjemlet den over på oss og eid i fem år). Spørsmålet er hva det skal betales 23 % skatt på? Summen han kjøper oss ut for minus markedspris 2014, eller den generelle verdistigning boligen har hatt?

Les mer

Overføre hus til mor

Publisert: 23.11.2018

Jeg har et hus som mine foreldre har bodd i siden 98. Min far er død og min mor vil flytte til en annen kommune. Dersom jeg selger huset nå må jeg betale en del i skatt siden jeg ikke har bodd i huset de siste 14 årene selv. Kan jeg overføre huset til min mor og la henne selge det? Er det kun dokumentavgift som må betales eller blir det noen skatter/avgifter utenom da også?

Les mer

Skatt på salg av arvet bolig

Publisert: 07.11.2018

Min mor har gått bort, og vi er to søsken som sammen skal selge en leilighet. (Øvrige eiendommer som tilhørte mine foreldre ble fordelt i 2014). Vil vi risikere beskatning ved salg? Kjøpt i 2009 for kr 1 635 000 ,- Verdiøkning ca 100 000,- Salgsverdi kr 1 750 000,-.

Min mor bodde i leiligheten til hun i romjulen i fjor fikk ett kortidsopphold på omsorgssenter. Hun fikk etterhvert innvilget langtidsopphold og rundt sommertid i år ble det meldt flytting til folkeregister.

Les mer

Slippe skatt ved boligsalg pga brukshindring

Publisert: 01.11.2018

Brukshindring? Min mann byttet jobb da han først ble innbeordret i en annen jobb (innad i politiet) i ett år, for så å få muligheten til å fortsette i denne jobben etter endt innbeordring. Jeg begynte samtidig å studere på en høgskole i nærheten av dit vi flyttet, men måtte slutte etter 3 mnd pga. arbeidsledighet. Har leid på nytt sted hele tiden. Problemet var at vi ikke fikk solgt huset, og det gikk nær 14 mnd fra flytting til salget var i boks. Kan brukshindring påberopes i vår tilfelle?

Les mer

Skatt ved salg av arvet leilighet

Publisert: 26.10.2018

Vi (søskenpar) arvet en tomannsbolig og en utleieleilighet etter min far. Vi vil gjerne sitte igjen med begge deler, men vi har hørt at vi får skatteavdrag på leiligheten fordi vår far aldri bodde der. Er det ikke slutt på arveavgift? Hva må vi betale eller passe på i denne forbindelsen?

Les mer

Leilighet som forskudd på arv

Publisert: 23.10.2018

Moren min har en leilighet som jeg og samboeren min bor i. Hun er folkeregistrert en annen sted og bor ikke sammen med oss. Vi tenker å selge denne og kjøpe noe større. Denne leiligheten selges med ganske stor gevinst som må skattes av siden moren min ikke bor i den. For å slippe dette ble vi anbefalt av megleren å ta forskudd på arv og overføre leiligheten på meg for å så selge den etter 1-2 års eier/botid, men han var usikker. Spørsmålet er da om går dette an? Og hva vi må være obs på?

Les mer

Skatt på salg av utleid leilighet

Publisert: 22.10.2018

Jeg har eid en borettslagsleilighet i Tromsø i tre år og har selv bodd i leiligheten hele perioden. Jeg tenker nå å flytte til Oslo for en tidsubestemt periode der jeg kommer til å leie en leilighet. Leiligheten min i Tromsø kommer jeg til å leie ut. Hvis jeg etter hvert velger å selge leiligheten i Tromsø (etter mer enn enn et års utleie), må jeg da skatte av gevinsten? Det står på Skatteetaten at "Du får godskrevet botid selv om boligen leies ut" og jeg eier jo ikke leiligheten i Oslo.

Les mer

Skatt på salg av utleieleilighet

Publisert: 06.09.2018

Jeg kjøpte leiligheten jeg bor i for 1,4 million i 2004 og står alene som eier. Verdien er nå ca 3,5 millioner. Jeg har kjøpt ny bolig og ønsker å leie ut den gamle leiligheten i 5 år. Hvis jeg da selger utleieleiligheten for 4 millioner, må jeg da skatte for 2,6 millioner som er verdistigningen fra kjøp, eller bare for verdistigningen i utleieperioden på 5 år? Hvis jeg må skatte for 2,6 millioner, kan jeg unngå dette ved å overføre leiligheten til min ektefelle for 3,5 millioner og at hun leier den ut?

Les mer

Vil selge utleieboligen skattefritt

Publisert: 28.08.2018

Bor sammen med samboeren min og et felles barn i en leilighet vi eier sammen. Har i tillegg en leilighet som jeg har leid ut de siste 4 årene der nå leietakerne flytter ut. Kan kun jeg flytte inn i leiligheten jeg har leid ut, bo der i ett år og selge skattefritt, eller må alle flytte inn? Evt. andre regler rundt dette?

Les mer