Skader og ulemper

Klage på bygg som skygger for solen

Publisert: 24.04.2017

Jeg bor i en enebolig i i min kommune. Har nabo på to sider (private) en skole på to sider. Foran huset har jeg en fotballbane, ved siden av meg har jeg først en friareal/fjellknaus som jeg setter stor pris på, den er omkranset av min tomt, en svømmehall og en liten gymsal og fotballbanen. Nå har kommunen bestemt å rive gymsalen og bygge stor idrettshall der hvor friarealet er. Det vil si at jeg får en svær bygning nesten inntil gjerdet mitt, og jeg selv har huset nesten inntil gjerdet.

Jeg har enda ikke fått nabovarsel, men saken omtales i media og jeg leser saksdokumenter på nettet. Vedtatt i kommunestyret nå i mars. Riving av gymsal starer 1. september. Hvilke rettigheter har jeg, og hvor mye kan jeg protestere når jeg ikke har råd til advokat hjelp? Denne gymsalen kommer til å dekke all sol til eiendommen min fram til kl. 14:15 tenker jeg. Jeg hører allerede litt støy fra gymsalen og jeg regner med at det kommer til å bli mer når denne store salen kommer.

Hva gjør jeg for å stoppe dette? Kan jeg gjøre noe? Kan jeg kreve erstatning eller støyskjerming?

Les mer