Skadeoppgjør

Ansvar for lekkasje i firemannsbolig

Publisert: 02.02.2018

Vi leier i 2. etg i en firemannsbolig, og har hatt en vannlekkasje på badet vårt, fra krana bak vaskemaskinen. Det samlet seg på gulvet, ca 0,5 cm og rant ikke mot sluk. Vi måtte ligge på gulvet med nal og dra vannet fra hele overflaten på badegulvet og ned til sluket i dusjen. Tydeligvis gikk det gjennom til naboen under (?), og det har nå vært en takstmann her og kikket, og kommet frem til at det måtte repareres hos hun i etasjen under, og at det kom på 15 000 kr, med en egenandel på 10 000 kr.

Les mer

Skal forsikringsselskapet dekke advokatutgifter?

Publisert: 21.02.2017

Min datter ble påkjørt av en bil i et kryss. Bilen hadde vikeplikt, men stoppet ikke. Nå nekter forsikringsselskapet å erklære skyld i saken med bakgrunn i at bilfører ikke ble straffet. Jeg har spurt om selskapet vil dekke advokatutgifter for barnet, men dette nekter de. Jeg har sett at dere skriver et annet sted at bilens forsikringsselskap skal dekke advokat for syklisten i slike tilfeller. Tar dere feil eller tar forsikringsselskapet feil? Hvis selskapet tar feil; hvor kan jeg finne lovhjemmel til dette?

Les mer

Forsikring for skade oppstått før avtaleinngåelse

Publisert: 14.10.2016

Jeg skaffet meg uføreforsikring og 9 eller 10 veker etter fikk jeg prolaps i nedre del av rygg. Når jeg søkte om å få forsikringspremien min, så fikk jeg svar:  Sykdom som har vist symptom innen 3 måneder regnet fra denne dato (symptomperioden) gir ikke utbetaling.

Hvordan kan forsikringen ta betalt 3 måneder der den ikke gjelde? Personen som skrev kontrakten med meg visste ikke om denne loven. Har det noe å si? Etter forsikringsavtaleloven § 13-5 så har jeg ingen rett på penger. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Ønsker større utbetaling av forsikringspenger

Publisert: 18.05.2016

Pågående erstatningssak der motpart innrømmet erstatningsansvar fullt ut. Skaden skjedde i 2014. Jeg ble påkjørt på jobb. Jeg får arbeidsavklaringspenger. Jeg har fått delutbetalinger, men de er små.

Jeg måtte flytte da bolig ikke var mer egnet pga skaden. Ny bolig er dyrere og måtte bytte bil da jeg trengte det pga skaden. Fant en rimelig bil, men den er dyrere enn den vi hadde.

Kona går på skole, men har måtte redusere pga omsorgsbehov er stort, noen dager må hun bli hjemme. Jeg ønsket en større delbetaling så vi slipper å ligge på etterskudd. Advokaten er negativ til det. Dette er jo utgangspunkt i henhold til skaden godkjent yrkesskade

Les mer

Krav om erstatning etter ulykke

Publisert: 05.02.2016

Ble påkjørt av bil for snart tre år siden på ferie i Asia. Fikk skadet lår og skulder samt mistet to tenner. Lå to dager på kjent sykehus og gikk til fysioterapi (la ut selv). Kontaktet SOS og legen konkluderte med at jeg skulle ble hentet til Norge med medisinsk eskorte, men forsikringsselskapet til Mastercard i Norge bare drøyet tiden. Ved hjelp av andre klarte jeg å komme til Norge og søkte forsikringsselskapet om erstatning(sendte inn originalene), men de nekter å ha mottatt kvitteringene. Kan jeg ha krav på erstatning fra offentlige?

Les mer

Beregning av erstatningsplikt i skadeoppgjør

Publisert: 20.10.2015

Min samboer var inni bakskjermen på en bil i en rundkjøring, og det ble litt riper og noen småbulker på venstre side av støtfangeren (bak) på den andre bilen. Det var min samboers skyld. På høyre side av støtfangeren hadde den andre bilen riper og bulker fra før. Hvordan skal min samboers erstatningsplikt beregnes, og hvordan går vi fram for å ordne dette?

Les mer

Skadeoppgjør på bil

Publisert: 05.10.2015

Etter et verkstedopphold ble bilen min parkert utenfor verkstedet. I tiden mellom verkstedet stengte for dagen klokken 16.00, og jeg hentet bilen klokken 20.00, ble den påkjørt. Det er funnet tydelige gule merker på bilen min etter påkjørselen. En av de ansatte på verkstedet bekrefter at en gul lastebil fra et biltransportfirma hentet bilen som sto parkert ved siden av min samme dag. Transportfirmaet avviser gjennom deres forsikringsselskap all skyld. Kan jeg kreve skadene på ca. 20 000 kroner reparert gjennom andre instanser enn forsikringsselskapet?

Les mer

Erstatning – kan forsikringsselskapet redusere erstatningen?

Publisert: 13.08.2015

Nyere rettspraksis viser at det skal mye til før forsikringsselskapet kan redusere eller avslå erstatning fordi forsikringstakeren har vært uaktsom. Det er flere grader av uaktsomhet, og vurderingen vil som regel være basert på skjønn.

Les mer

Erstatningskrav mot hundeeier

Publisert: 12.08.2015

Hunden til noen i nabolaget har skadet bilen min. Bilen var parkert på gårdsplassen og hunden med eier kommer innom uten invitasjon. Hunden lekte i hagen da den satte full fart mot bilen min. Hunden var ikke i bånd. Naboen er vitne til det som skjedde. Skadetaksten er på 16000 kroner. Jeg har skrevet brev til hundeier med krav om å betale skaden. I går fikk jeg imidlertid høre fra hundeier at forsikringsselskap ikke betaler, og at jeg bør melde skaden til mitt forsikringsselskap. Jeg har imidlertid bare delkasko og jeg får derfor ikke erstattet skaden.

Les mer

Må jeg betale egenandelen til bilverkstedet?

Publisert: 10.08.2015

Min bil står parkert på en oppmerket parkeringsplass utenfor hotellet jeg bodde på. En turbuss rygger på min bil og jeg får telefon fra politiet at bussen har kjørt på min bil og skadet den. Bussen kjørte videre, men la igjen alle opplysninger til meg i resepsjonen. Jeg tok da kontakt med guiden og fikk alle opplysninger om deres forsikringselskap, og jeg fikk tilsendt på mail alle papirer fra direktøren i bussselskapet. Må jeg da betale egenandel på 4000 kroner av fakturaen jeg fikk fra bilverkstedet?

Les mer