Separasjon og skilsmisse

Hvem får bo i huset ved skilsmisse?

Publisert: 17.09.2019

Jeg og min samboer eier felles hus, mens lånet står i samboers navn. Vi går fra hverandre. Huset blir solgt. Hvem har rett til å bo i huset til det er solgt?

Les mer

Deling av eiendom med borett

Publisert: 17.09.2019

Jeg har en tinglyst borett, jeg eier 30 % av eiendommen, separert , har ikke en særeie eller ektepakt, har vært gift 16 år, har felles barn 16 år gamle som skal bo sammen med meg etter skilsmisse. Hvordan vil delingen av eiendommen være i dette tilfellet? Hvordan påvirker boretten min til delingen av eiendommen for min fordel?

Les mer

Skjevdeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 30.08.2019

Jeg arvet et hus sammen med min søster og i testamentet sto det at arven var særeie. Noen år senere kjøpte jeg en leilighet som var fullt lånefinansiert med pant i den arvede eiendommen. Jeg giftet meg det samme året som leiligheten ble kjøpt, jeg var altså gift på tidspunktet den ble kjøpt, men ikke da jeg arvet huset. Vi skal nå skilles. Vil den leiligheten jeg kjøpte kunne skjevdeles, eller skal gevinsten deles likt mellom oss. Vi har hatt felles økonomi og delt på utgifter.

Les mer

Skjevdeling når en part har brukt arv på huslån

Publisert: 02.08.2019

Er gift, men nå skal vi gå fra hverandre. Vi kjøpte hus sammen for 10 år siden da tok vi opp felles lån. Mannen har brukt noe av sin arv på å betale ned på vår felles husgjeld. Eier han mer av huset enn meg nå da?

Les mer

Hvordan krever man deling ved samlivsbrudd?

Publisert: 06.05.2019

Hvordan krever man deling ved samlivsbrudd? Vi har bl.a. felles bil og hun vil ikke overta og ikke selge. Jeg vil ikke overta. Hva gjør jeg? Hva er skjæringspunktet ved samlivsbrudd (ekteskap) på tidspunktet den ene flytter ut eller når separasjonssøknad søkes? Det første av de?

Les mer

Ekskone trenerer separasjonsprosess

Publisert: 04.04.2019

Kona forsøker å trenere forskjellige steg i separasjonsprosessen. Jeg ba om separasjon for 5 ukers siden og første mekling er om ca 3 uker. Familievernkontoret har gitt henne medhold i utsettelsen. Ingen av oss har flyttet ut, og det vil virker ikke som at det kommer til å skje før mekling. Har dette noen betydning for å få separasjonsbevilling og skjæringstidspunktet? Må en av oss ha meldt endring av adresse for å få separasjonsbevilling?

Les mer

Kan den ene parten tvinges til å flytte ved skilsmisse?

Publisert: 12.03.2019

Jeg spør for en venninne, som står i et samlivsbrudd med sin ektefelle. De driver en kennel sammen, og har ingen barn sammen. Min venninne har barn fra tidligere forhold med seg inn i ekteskapet.

Den ene av barna er pleietrengende, og trenger spesialtilpasning på skolen. Mor jobber ikke, og har lav inntekt. Nåværende bolig står oppført på ektefellen. Kan ektefellen forlange at min venninne må flytte ved en separasjon/skilsmisse?

Les mer

Hvem får hytta etter skilsmisse?

Publisert: 23.11.2018

Jeg skal skilles fra min mann. Til bryllupsgave fikk vi en hytte i gave av foreldrene mine. Jeg mener selvklart at jeg skal beholde hytten selv. Vi har vært gift i 20 år. Hvilke paragrafer kan jeg henvise til, og er det jeg som har rett på hytten?

Les mer

Hva skjer med arv når man bare er separert?

Publisert: 13.11.2018

Har vært gift og har felles barn med eksmannen, ble separert for 4 år siden, men trodde man ble skilt automatisk et år senere og har derfor ikke søkt om skilsmisse før nå nylig. Har ny samboer, men ingen nye barn. Ser det må gå 2 år etter bekreftet skilsmisse før man kan gifte seg igjen, betyr det at eksmannen også har krav på noe i forhold til arv om jeg skulle falle fra siden man tydeligvis "heftes ved hverandre" i enda et par år til tross for at det er 4 år siden separasjonen?

Les mer

Fordele bolig ved skilsmisse

Publisert: 02.11.2018

Min første selveide bolig ble solgt og i lag med samboeren kjøpte vi større hvor jeg bidro med egenkapital. I mellomtiden giftet vi oss, solgte boligen og kjøpte hus. Huset står tinglyst kun på meg, mens lånet står på begge. Nedbetaling har vært fra en felles konto der begge overfører månedlig. Ved et samlivsbrudd, er jeg eier av huset eller er det 50/50? Har egenkapital (300 000) fra første boligsalg. Noen innvirkning ved en evt. fordeling?

Les mer