Selvangivelse

Må jeg ligne til Norge?

Publisert: 08.10.2015

Jeg arbeidet i Australia frem til mars 2015, og betalte inn skatt både til Norge og Australia. Ligningsåret i Australia går fra juli til juni, og dette skaper noe problemer for meg vedrørende kreditfradrag. Jeg venter fortsatt på ligningen fra Australia og det er allerede for seint å ta med denne på skatteoppgjøret fra Norge. Går det an å "ligne" 2014 og 2015 sammen i Norge, slik at jeg får lagt med endelig dokumentasjon? Eller er det en annen måte å gjøre det på?

Les mer

Skattefradrag på advokatutgifter

Publisert: 05.10.2015

Min ektefelle ble saksøkt av tidligere arbeidsgiver i forbindelse med oppstart av nytt selskap i UK. Det kom aldri til rettsak, men ble inngått et "forlik". Konsekvensen var at det nyetablerte selskapet måtte slås konkurs uten av man hadde noen verdier i selskapet. Vi har hatt advokatutgifter på over 250 000 kroner som vi har dekket av egen lomme. Spørsmålet er om vi for 2015 vil kunne gjøre fradrag i skatt på grunn av disse advokatutgiftene? Hvilken dokumentasjon kreves i så fall?

Les mer

Skatt – manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning

Publisert: 05.08.2015

Manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning for å gi gale eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene. Du har plikt til å holde deg orientert. Skattereglene endres ofte, og det er vanskelig å følge med.

Les mer

Må jeg inntektsføre forsikringsoppgjør?

Publisert: 11.05.2015

Jeg fikk en yrkesskade som Nav godkjente dette, men ikke forsikringsselskapet for Oslo Kommune. Fikk til slutt en avgjørelse for å unngå rettssak med et oppgjør. Må jeg inntektsføre dette, og kan jeg trekke fra advokatutgifter på selvangivelsen? Min advokat svarer ikke nå når han har fått pengene. Haster litt i forhold til frist for selvangivelsen..

Les mer