Samværsavtale

Delt samvær når en part jobber offshore

Publisert: 09.11.2018

Vi har en datter på 3 år og samboer jobber offshore. Vi går nå fra hverandre. Han krever 50/50 samvær og vil ha sin del kun når han har friperioden sin. Han jobber 2 uker på og har 4 uker av. Jeg har foreslått annenhver uke. Jobben hans gjør samvær 50/50 utfordrende med tanke på hva som er barnets beste. Samboer nekter forslaget mitt. Kan en som jobber offshore kreve 50/50 samvær når han selv ikke er villig til å tilpasse seg? Finnes det tilsvarende saker i rettssystemet som har dannet presedens?

Les mer

Ønsker ikke at barna skal treffe mors søster

Publisert: 09.11.2018

Vi har tre barn sammen og er separert. Jeg vil ikke barna mine skal møte søstra mi som har flyttet ut hjemmefra. Men eksmannen min skriver ikke på noen sånn avtale. Vi har vært hos mekler hos familievernkontor, men jeg fikk ikke noe hjelp. Kan du gi noe råd hva skal jeg gjøre videre?

Les mer

Mor og far uenige om samvær på mekling

Publisert: 09.11.2018

Når far og mor bli enige om delt foreldrerett altså 50/50. Så kommer de på mekling, så vil plutselig mor ha 60/40 fordi da får hun penger. Som det står fremvist på melding fra henne. Hvordan gå videre med dette? Han vil veldig gjerne ha 50/50.

Les mer

Far bryter samværsavtale

Publisert: 09.11.2018

Meg og barnefar har en juridisk bindende samværsavtale. Far har brutt avtalen ved å kun ha samvær med ett av barna (vi har to) og ikke fulgt opp det andre barnet. Han har bare ikke møtt opp uten forvarsel. Barnet er handikappet og forstår heldigvis ikke så mye. Far har aldri fulgt opp. Vi betalte våre egne saksomkostninger etter rettssak. Er det mulig å kreve i etterkant at han dekker mine saksomkostninger ettersom avtalen er helt brutt? Jeg ønsker ikke å forandre samværsavtalen.

Les mer

Hvem kan bruke rettshjelpsforsikring?

Publisert: 09.11.2018

Samboere i mange år. Bygd hus sammen. Gått fra hverandre. Uenige om barnefordeling. Skrevet samværsavtale, fungerer ikke i praksis. Må søke advokathjelp. Advokat (kan) dekkes gjennom forsikring. Hvem av partene har "krav" på å benytte forsikringa. Kan den deles?

Les mer

Far nekter å samarbeide om samvær

Publisert: 09.11.2018

Jeg har en datter på 4 mnd som jeg har bodd alene med siden 01.09.18. Far nekter å skrive under på adressebytting, samværsavtale og egentlig alle andre papirer som skal ordnes. Hva har jeg krav på og rett til i en slik situasjon? Jeg har daglig omsorg for barnet og hun bor fast med meg.

Les mer

Far ønsker mer samvær

Publisert: 01.11.2018

Jeg og eksmann har to felles barn. Begge barna har bostedsadresse hos mor. Fordeling de siste 7 årene har gått fra 80/20 til nåværende 60/40. Nå ønsker far 50/50. Hva vil dette juridisk innebære i forhold til avgjørelsesrett for barna? Kan jeg nekte å endre fordeling?

Les mer

Ansvar for å hente og bringe barn til samvær

Publisert: 29.10.2018

Det påstås at det er samværsforelderen som i utgangspunktet har ansvar for å hente og bringe barna til/fra samvær (dersom foreldrene ikke blir enige). Hvor har man dette fra da det ikke står noen slik regel i barneloven?

Les mer

Samværssak mot mor som ikke samarbeider

Publisert: 29.10.2018

Mor nekter far ekstra tid med barn da far har søkt om ny fastsettelse av barnebidrag noe mor ikke likte. Barnet er under 3 år. Mor har ved flere anledninger sabotert samvær og avtaler. Far har samvær annenhver helg. Det foreligger flere meldinger på at mors samarbeidsvilje er avhengig av dag og humør. Mor nektet far foreldreansvar og sitter selv med omsorgen. Mor er psykisk syk, men ansees som kompatibel omsorgsperson. Mor nekter å dele på kjøring ved samvær. Hvor står far i en eventuell rettssak?

Les mer

Far ønsker mer samvær med barna

Publisert: 23.10.2018

Eg og mor er separert. Vi har samværsavtale på 60/40 der hun har 60, men eg er bekymra for barna og lurer på å søke om å få barna meir. Mor prøvde å ta sjølmord med tabletter for et par veker siden, og fortsetter å være litt depressiv. Jeg jobber offshore, og er ute no. Skulle ordne med samvær for helgen, ettersom det er min helg, men mor nekter for at mine foreldre skal ha ungene i staden for meg når eg er på jobb. Kan ho nekte dette? Har eg ein sak for å vinne barna?

Les mer
1 2 3 11