Samværsavtale

Far ønsker flere rettigheter

Publisert: 17.09.2019

Hvis man har fast delt bosted og man har kontrakt som sier: Barna bor 57% hos mor og 43% hos far. Mor har likevel de rettigheter som følger av barneloven §37. Er det lovlig? Har jeg som far ikke rettigheter som sier nei til å bo alene i en hybel og gå til en privatskole for datter som er 16 år gammel?

Les mer

Mistet samværsrett pga mistanke om rus

Publisert: 04.09.2019

Har mistet fast samvær med mitt barn pga mor mistenker rusmisbruk. Har vært i konfliktråd der mor ikke vet hva hun mistenker meg for. Har bare en dårlig følelse sier hun. Har avlagt første rene urinprøve og gått med på 3 måneder frem i tid. Mor sier hun muligens ikke vil gå tilbake til samværsavtalen vi hadde fra før likevel. Lurer på hvilke rettigheter jeg har og om hun forsatt kan nekte meg etter rene prøver?

Les mer

Far ønsker ikke 50/50-samvær

Publisert: 03.09.2019

Barnefar vil ikke ha 50/50 ordning. Noe som ødelegger for arbeidstider til mor som jobber skift/turnus som lærling. Pr. Dags dato har barnefar barnet torsdag-søndag annen hver uke og noen timer torsdagen de andre ukene. Er det mulig å få barnefar til å måtte ta en 50/50-ordning?

Les mer

Far ønsker mer samvær

Publisert: 03.09.2019

Samboeren min har en datter fra tidligere på 3,5 år. De har en 40/60-ordning, for den gang var jenta for liten til å ha mer samvær med far (1år). Far har et sterkt ønske om å få 50/50-ordning, så han får sett datteren sin mer sammenhengende og jenta slipper å sove en natt her en natt der. Mor har satt seg på bakbeina og mener at de skal vente til jenta kan velge selv. Far er bekymret for hvilket utfall dette vil få om han kontakter familievernkontoret, hun fikk så medhold der sist. Hva gjør man?

Les mer

Hvor sterkt stiller far i en barnefordelingssak?

Publisert: 29.08.2019

Hvordan vil far stille i en barnefordelingssak der mor mener 50/50 er feil fordeling fordi hun vil ha barnet mer? Nå er det en foreliggende historie på mor som ikke er positiv. Mor har hatt 6 forskjellige partnere på 4 år, og alle er introdusert for barnet. Mor har vært truende og krenkende mot far, så samarbeidet er blitt dårligere. Mor venter nytt barn med ny partner og nå vil hun ødelegge samværet som har fungert fint i over et halvt år. Hvordan vil en rettssak gå for far? Far vil ha 50/50.

Les mer

Hvilken samværsavtale gjelder for beregning av barnebidrag?

Publisert: 29.08.2019

Hadde en samværskontrakt før på 70/30 på hver sin unge. I teorien så har vi de nå 50/50, men far vil ikke skrive under på ny kontrakt. Må jeg da søke barnebidrag etter den gamle kontrakten eller hvordan fungerer det?

Les mer

Barnefar ønsker 50/50 samvær

Publisert: 27.08.2019

Står midt i en separasjon. Jeg jobber med turnus som innebærer at jeg går 3 døgn på jobb, har fri 7 døgn for så å jobbe 4 døgn med påfølgende 7 døgn av. Vi har to barn, og mannen min insisterer på annenhver uke. For meg er jo det umulig å få til, da jeg allerede har fått lån på grunnlag av lønn som er god grunnet turnusen. Kan han egentlig kreve dette av meg? Begge barna er over 16, så vi må ikke til mekling.

Les mer

Far truer med å melde mor som uegnet forsørger

Publisert: 27.08.2019

Far har ikke ønske om samvær med 2 barn og betaler ikke bidrag grunnet livsopphold og AAP. Dette har pågått i flere år. Når far begynner å jobbe igjen, nekter han fortsatt å betale bidrag og truer med å kreve barna 50/50 samt melde mor som uegnet forsørger. Hva er sannsynligheten for at dette kan gå igjennom siden han egentlig ikke ønsker barna samt at barna ikke ønsker å være hos han for de merker at de er uønsket?

Les mer

Hvor har far lov til å flytte?

Publisert: 27.08.2019

Eg har delt foreldreansvar for dotter mi. Ho bur saman med mor si, og eg ser henne tredjekvar veke, etter avtale mellom meg or mor hennar. Har eg lov til å flytte til utlandet, eller i Noreg før dotter mi har fylt 18 år? Eller må mor hennar gjeve meg lov til dette?

Les mer

Ønsker å endre samvær pga ny jobb

Publisert: 26.08.2019

Jeg og barnefar har vært fra hverandre i 4 år, praktiserer 70/30 ordning hvor barna har fast bosted hos meg, vi har lagt opp alt av samvær rundt hans nye familie og bonusbarn. Sommerferie har vi praktisert to uker hver i juli, ønsker å bytte denne pga ny jobb, om ikke får ikke barna ferie sammen med meg, barnefar nekter, hva kan jeg gjøre?

Les mer
1 2 3 13