Samliv og samlivsbrudd

Hvem får mest av overskudd fra boligsalg?

Publisert: 30.08.2019

Fordeling etter salg av bolig bolig kjøpt til 3 580 000. Januar 2015 innskudd 1: 200 000 Innskudd 2: 2 000 000 Lån: 1 380 000. Gift desember 2015. Delt ALLE utgifter 50/50 hele tiden. Samlivsbrudd september 2018. Bolig solgt for 4 225 000. TAKSERT til 3 790 000. Januar 2019 innskudd 1 fikk kun 10 %, innskudd 2 tok 90 % på hele fortjenesten. Er det riktig for innskudd 2 å ta 90 % også på fortjeneste OVER takst?

Les mer

Avdød mors samboer kommer med krav til boet

Publisert: 27.08.2019

Min mor døde for noen måneder siden. Jeg og mine søsken har arvet boet og halve huset. Der samboeren har kontrakt på 50 % av huset. Men nå kommer han med det at han vil ha igjen det han har lagt inn i huset i tillegg til 50 % av huset. Pluss alle utgifter han har hatt til reise fram og tilbake til sykehus de 3 siste årene (40 000). Han mener at vi skal betale han for det! Har han rett på noe av dette av oss?

Les mer

Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har a..

Publisert: 27.08.2019

Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har arvet store beløp av sine foreldre og blant annet en leilighet i utlandet. Har jeg krav på noe av denne arven? Jeg kan ikke huske å ha skrevet under på eventuell særeie, men hvor kan jeg i så fall finne ut om jeg har det? Jeg gikk ned i stillingsprosent da foreldrene hans døde for å egenhendig tømme en bolig han måtte selge for å betale arveavgiften. Jobber fremdeles deltid. Har jeg noen rettigheter i forhold til tapt arbeidsinntekt og pensjon?

Les mer

Hvem er offisiell eier av huset?

Publisert: 27.08.2019

Jeg står ovenfor et mulig samlivsbrudd og trenger i den forbindelse å finne ut av mine rettigheter. Vi bor i mitt barndomshjem. Jeg står på skjøtet og i grunnboken. Begge står på lånet. Hvem eier da offisielt huset? Hvis det skulle vise seg at vi eier halvparten hver, kan det sies at jeg ved kjøp la inn min morsarv på 750 000. Kjøpesum var 4 mill. Siden summen ble skutt inn ved kjøp, eier jeg da en større andel enn han, eller vil jeg bare kunne ta ut en evt verdistigning av disse?

Les mer

Husleie når samboer flytter ut av felles bolig

Publisert: 23.08.2019

Jeg og min samboer skal selge huset. Hun skal flytte og har fikset seg ny leilighet. I perioden fra huset legges ut for salg og til det er solgt, skal jeg bo der fordi jeg ikke har noen plass å bo. Samboeren min som velger å flytte før huset er solgt. Har hun krav på husleie av meg da siden vi skal selge huset? Vi eier 50 % hver.

Les mer

Ektepakt når ektefeller tjener ulikt

Publisert: 21.08.2019

I løpet av de 8 årene vi har vært gift har jeg tjent betydelig mer enn min kone. Et raskt overslag viser at jeg har brakt inn i "fellespotten" 8 MNOK mot hennes 3,5 MNOK. Nå har hun arvet 4,5 MNOK, hvor dette er investert i hytte på fjellet og båt med båtplass. Det er vel fornuftig å sette opp en god avtale i tilfelle skilsmisse eller at en av oss faller fra. Om vi ikke gjør det, er hovedregelen at alt skal deles 50/50 siden vi er gift?

Les mer

Samlivsbrudd når en har betalt mer for bolig enn den andre

Publisert: 21.08.2019

Hvordan vil det arte seg ved et samlivsbrudd der den ene parten stilte med 300 000 i egenandel til boligkjøp for mange år siden, og den andre ingenting? Blir det da trukket 300 000 fra evt salgssum på huset før det deles på to, eller blir det mer? (inflasjon og prisøkning på bolig? Begge står som likeverdige eiere av huset.

Les mer

Fordeling av bolig etter samlivsbrudd

Publisert: 21.08.2019

Er inne i et samlivsbrudd etter 19 år. Er kun samboer uten skriftlig avtale. Flyttet inn til samboer i hans hus og bodde der i 5 år og betalte da en sum i måneden for boutgifter. Etter 5 år så kjøpte vi felles bolig (vi har 50/50 eierandel og felles lån). Etter 14 år i felles bolig så er det nå samlivsbrudd. Hvordan fordeles verdien på bolig nå? Skal det fordeles etter hva vi hadde med inn (egenkapital ved kjøp av hus) minus hva vi nå har i lån, dvs etter skjevdelingsprinsippet?

Les mer

Tidligere samboer betaler ikke etter skifte

Publisert: 14.08.2019

Jeg flyttet ut fra felles bolig. Vi hadde da muntlig avtale på skifteoppgjøret. Tidligere samboer var i banken og ordnet med overskuddet til meg. Jeg ble lovet på sms når pengene skulle komme. Men på grunn at han syns jeg gjorde ting vanskelig under barnefordelingssaken, har han valgt å ikke betale ut noen ting. Vi kjøpte felles, hvor vi eide 50/50 fra 2012. Men pga økonomiske vansker måtte jeg skrive over min del av eierskapet for to år siden. Kan han gjøre dette?

Les mer

Fri rettshjelp hvis man tjener mer enn grensen

Publisert: 14.08.2019

Er det mulighet for å søke fri rettshjelp selv om en inntekt overskrider den sats som er satt? Jeg har en god inntekt, men høy gjeld og ingen eid bolig? Vært gjennom en skilsmisse hvor skifteavtale ble signert, noe jeg mener jeg ble presset til. Avtalen er svært urimelig og jeg ønsker å se på muligheten for å eventuelt lempe denne eller gjøre den ugyldig.

Les mer