Samliv og samlivsbrudd

Ekssamboer vil overta huset

Publisert: 04.01.2018

Jeg og min samboer skal gå fra hverandre. Vi kjøpte hus sammen for 8 år siden. Huset ga vi 1 400 000 for. Vi har betalt like mye hele tiden og hadde 100 000 i egenkapital hver. For et par år siden tok vi opp 300 000 ekstra på huslånet for å pusse opp badet. Vi har 1,5 millioner i gjeld på huset nå. Han ønsker å bli boende. Hvordan deles gjeld/penger ved salg til han. Eller hva lønner seg? Legge det ut for salg? Vi ikke fått ny takst enda. Men vi tror vi kan få ca 2,1 mill for det.

Les mer

Samboer skal kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 04.01.2018

Jeg har en kjæreste som skal kjøpe seg inn i min bolig. Han har en del egenkapital, men ikke "nok" ifht verdien, så vi har planer om å betale seg inn med det han har, så skriver vi særeie på resten for å eie 50/50. Men hvordan går vi fram med banken for å få satt lånet over på han, hvilke samboerkontrakt bør vi skrive? Vi har også tenkt å tinglyse pantedokumentet med en urådighetserklæring. Men hvordan ordner man alt praktisk og papirarbeid, punkt for punkt?

Les mer

Ønsker skilmisse i utenlandsk ekteskap

Publisert: 22.12.2017

Er gift i utlandet, har ikke muligheten til å reise dit for skilsmissepapirene. Er fra Pakistan. Hvordan kan jeg gjennomføre den prosessen her? Mulig å få hjelp til dette så raskt som mulig.

Les mer

Skatt når man er gift med utlending som ikke bor i Norge

Publisert: 19.12.2017

Hvordan er skattereglene dersom en som er bosatt i Norge og jobber i Norge gifter seg med en utenlandsk statsborger som jobber utenfor Norge, ikke er bosatt i Norge og betaler skatt til det landet han jobber? Vil han da skattemessig bli ansett som bosatt i Norge? Vil vi bli sett på som at vi har felles økonomi og vil vi da måtte skatte av hans egenkapital? Han ønsker ikke å være bosatt i Norge og han oppholder seg heller ikke her mer enn 6 mnd i året sammenlagt.

Les mer

Eierandel i samboeravtale

Publisert: 19.12.2017

Samboere i snart fem år, har fått en standard samboerkontrakt på 50/50 i forhold til huslånet. Vil en samboerkontrakt være nok for meg hvis det oppstår et samlivsbrudd for å sikre meg verdier når lånet står i hans navn? Hvordan vil det funke, hvis han vil ha huset? Vil jeg bli ansvarlig for halvparten av gjelden, hvis jeg ikke har huset? Eller må han "kjøpe meg ut" på et vis? Kontrakten vår spesifiserer ikke noe om det som allerede er nedbetalt. Ellers har jeg har bidratt med "leie" i 4 år.

Les mer

Ønsker å endre skjøtet på eiendom

Publisert: 19.12.2017

Vi er gift og har nylig kjøpt en tomt vi skal bygge hus på. I mangel på avklaring av eierandel på den nye tomten, satte vi kun hennes navn på skjøtet som 100 % eier. Årsaken er forøvrig at mesteparten av betalingen kommer fra en arv hun har fått. Vi har nå blitt enige om en eierbrøk oss i mellom. Hvordan burde vi skrive en slik kontrakt sammen? Må selve skjøtet endres på også?

Les mer

Hva blir rettferdig deling etter samlivsbrudd?

Publisert: 19.12.2017

Jeg har nettopp kommet ut av et samlivsbrudd. Jeg har skrevet under på skjøtet på huset og overlatt lånet på huset til eks-samboer. I kontrakten står det at alt av inventar og eiendeler skal deles 50/50, utenom arva ting. Jeg blir da kjøpt ut av huset på en sum. Men i ettertid har vi også en vogn med bu og masse ting der også, som jeg mener også at skal deles, som har blitt kjøpt sammen for mange år siden. Men han mener han har rett på alt siden vogna står på han, er det tilfeldig?

Les mer

Ønsker samboeravtale og testament

Publisert: 14.12.2017

Vi er et samboerpar som ikke har noen felles barn, han har 3 barn med noen andre, og jeg 2 barn med en annen mann. Vi ønsker å sette opp en samboeravtale og eventuelt et testamente, der vi kan arve hverandre 50 %. Sånn at dersom en av oss faller bort, får den som blir igjen arvet 50 % og ungene 50 % dersom dette er mulig. Vet du hva en sånn avtale vil koste hos en advokat, og hva det koster i tinglysing?

Les mer

Beholde erstatningspenger ved skilsmisse

Publisert: 14.12.2017

Jeg er gift, men det kommer dessverre ikke til å vare, tror jeg. Nå venter jeg en sak om erstatning for tapt barndom. Er det særeie på den evt. summen da? Siden den er for min barndom?

Les mer

Fordeling av andelsleilighet ved samlivsbrudd

Publisert: 14.12.2017

Min samboer og jeg har nylig kjøpt en andelsleilighet. Det står dårlig til mellom oss for øyeblikket, og jeg lurer på hvordan ting gjøres opp om det skulle bli slutt mellom oss? Vi har gått inn for 50/50 hver for nedbetaling av andelsleiligheten. Jeg har dog gått inn med 30 000 kr mer enn henne når det kommer til egenkapitalen. Jeg ønsker å forbli boende her, men må dette løses mellom oss eller er det noen andre muligheter?

Les mer
1 2 3 70