Samliv og samlivsbrudd

Ikke inngått samboeravtale – hvordan blir oppgjøret?

Publisert: 13.11.2017

Jeg og min samboer har kjøpt felles bolig sammen. Han hadde egenkapital på kr 600 000,-, jeg ingen. Jeg bidro med å betale for nytt kjøkken til kr 50 000,-. Jeg står som medlånetaker og vi har lik eierandel i eiendommen. Han har betalt ned på lånet og jeg har betalt alt annet, slik som internett, mat, bil, husholdningsvarer og så videre. Dette var en enighet mellom oss muntlig. Vi har sammen totalrenovert huset inne og malt det utvendig. Nå skal vi gå fra hverandre og jeg lurer da på hva som er rimelig at jeg krever, i og med at vi ikke har noen samboeravtale.

Les mer

Tidligere kone begjærer nytt skifte

Publisert: 13.11.2017

Har fått krav frå min tidligere kone om nytt skifte etter seperasjon og skilsmisse for 15 år siden, selv om det var enighet om skifte den gang. Ho har advokat på saken. Eg har eit gårdsbruk som eg har arva, og det er her ho meiner ho skulle hatt meir penger.

Les mer

Hvordan fordeles avkastning som er mottatt under ekteskap?

Publisert: 13.11.2017

Jeg lurer på hvordan avkastning skal deles under en skilsmisse. Sett at en ektefelle har mottatt avkastningen under ekteskapet.

Les mer

Urettferdig dømt til å betale omkostninger for lagmansretten

Publisert: 13.11.2017

Min tidligere samboer klaget inn sakskostnadsavgjørelsen fra tingretten til lagmannsretten. Lagmannsretten konkluderte med at tingrettens begrunnelse ikke var tilstrekkelig og opphevet denne. Til tross for at det er tingrettens feil at saken nå må gå en ny runde, ble jeg dømt til å betale motpartens omkostninger for lagmannsretten. Jeg oppfatter ikke dette som rettferdig, og ønsker å klage. Finnes det en klageordning eller forsikringsordning for slike tilfeller, annet enn Høyesterett?

Les mer

Kan jeg skjevdele egenkapitalen jeg betalte ved boligkjøp?

Publisert: 13.11.2017

Jeg skal skilles fra min kone, og for to år siden kjøpte vi en bolig sammen hvor jeg betalte rundt 20% med egne midler. Boligen har nå økt i verdi, og jeg lurer på om mine 20% skal holdes utenfor delingen dersom jeg krever skjevdeling? Eventuelt hvilke rettigheter jeg har på «min» del av boligen.

Les mer

Må man være gift for å kunne skrive særeie?

Publisert: 09.11.2017

Må man være gift for å kunne skrive særeie? Er samboere på 16. året med 2 barn.

Les mer

Hvilken rett har min kone til oppholdstillatelse dersom det blir separasjon?

Publisert: 06.11.2017

Det ser ut til at ekteskapet nå er et synkende skip og jeg lurer i den forbindelse: Min kone er fra Asia. Hun har midlertidig oppholdstillatelse og har hatt det i 5 år nå. Hun har ikke jobb. Vi har et felles barn på ett år som er norsk statsborger. Hvilken rett har min kone til opphold dersom det blir separasjon? Må hun reise eller kan hun få opphold grunnet felles barn?

Les mer

Far ønsker mer samvær med barna

Publisert: 06.11.2017

Jeg ble enig med barnas mor at hun skulle ha 100 % foreldreansvar ved separasjon/skilsmisse. Jeg visste ikke hva dette innebar og nå har vi havnet i en slik situasjon hvor jeg føler meg overkjørt. Hva må jeg gjøre for å få tilbake dette ansvaret?

Les mer

Mor ønsker at barnet kun skal bo med henne

Publisert: 06.11.2017

Jeg er fra Litauen og min samboer er fra Norge. Vi har et felles barn. I det siste har vi kranglet ganske mye og jeg begynte å tenke på mine rettigheter hvis vi skulle bestemme oss for å flytte fra hverandre. Jeg vil gjerne at mitt barn bor med meg. Hans far jobber mye og har synsskader, noe som blant annet innebærer dobbeltsyn. Jeg er litt usikker at han kan ta riktig vare på et barn, da barnet har spesielle behov, slik som allergi og astma.

Les mer

Samboeravtale og fordeling av gårdsbruk

Publisert: 02.11.2017

Vi vurderer en samboeravtale. Hva er en rettferdig fordeling av utgifter til bo og drifte en bopel, pr mnd. Jeg eier et gardsbruk verdt ca 3 millioner har en gjeld pa ca 600 000, og skal bli samboer, har pr i dag alle utgifter selv. Et spørsmal til: Hva er praksis dersom min samboer ønsker å plassere penger i garden. Hvordan beregnes verdiøkningen, må vi ha takst før og etter, og blir den fordelt på oss begge dersom vi tar halvparten av utgiftene hver.

Les mer
1 2 3 80