Sameie

Plaget av bråk fra lekeplass

Publisert: 08.08.2018

Vi flyttet for ett år siden inn i et nytt boligsameie med 220 enheter. Inne i gårdsrommet er det satt opp lekeapparater som stort sett brukes av 10-15 tildels store barn og som lager utrolig støy, av og til frem til 23-24 tiden på kvelden. Dette er til stor sjenanse for mange naboer som har sine uteområder inn mot gården. Flere foreldre med mindre barn tør heller ikke la sine barn bruke plassen. Har vi noen rettigheter muligheter for å bedre forholdene? Styret vegrer seg, sier det er komplisert.

Les mer

Gebyr for å ikke delta på dugnad

Publisert: 06.08.2018
Emneord: ,

Er det lov å kreve gebyr på kr. 600 for ikke delta på "dugnad" i felles bopel blokk for de over 50 hvor alle beboerne betaler Kr. 2500 pr. måned? Dette gjelder folk fra 70 til over 90 år, som er handikappet. Alle har kjøpt og betalt leilighetene sine.

Les mer

Kan miste parkeringsplass pga feil bruk

Publisert: 02.07.2018

Vi bor i et sameie der vi er selveiere på bolig og tomt, men er andelseiere av fellesarealer og garasjer med bruksrett. Inntil nylig så stod det i vedtektene at garasjeplassen skal benyttes til kjøretøy og annen bruk kan føre til at jeg mister bruksretten. Pga mangel av parkeringsplasser så ble dette nylig endret til bil eksplisitt. Fikk nylig brev om at siden jeg bruker garasjen til motorsykkel, så står jeg i fare for å miste denne. Kan styret med rett gjøre dette?

Les mer

Borettslag godkjenner ikke bruken av sekundærbolig

Publisert: 26.06.2018

Vi har i tre år hatt en sekundærbolig i et borettslag (godkjente andelseiere med borett). Ikke utleie, bruker selv. Styret har tatt kontakt og sier de ikke ønsker slik bruk. Det er ikke boplikt i kommunen. Er det andre lover enn borettslagets vedtekter som regulerer om boligen kan brukes som sekundærbolig? Hvis generalforsamlingen endrer vedtektene, kan disse ha tilbakevirkende kraft? Etter vår vurdering har ikke styret makt i denne saken, er dette riktig?

Les mer

Kan ikke bruke egen veranda når naboen griller

Publisert: 26.06.2018

Vi bor i 3. etasje i et et lite sameie med 10 leiligheter. Noen av naboene i etasjen under liker å grille. Så lenge naboenes grilling pågår, er det ikke mulig å bruke vår veranda, og verandadøren må være stengt. I ordensreglementet står det at grilling som sjenerer andre, ikke er tillatt. Kan styret likevel tillate grilling, eller er de forpliktet til sørge for at beboerne følger regelverket når andre blir plaget av deres grilling? Hvordan bør vi forholde oss til dette?

Les mer

Krav om å korrigere eierbrøken

Publisert: 26.06.2018

Utbygger har ved feil blandet leilighetsnummer med seksjonsnummer i seksjoneringsbegjæringen slik at eierbrøkene ikke samsvarer med areal slik det står i prospektet eller verdi slik kommunens seksjoneringsvedtak hevder. Avviket er på inntil ca. 30-40% i favør/disfavør i de ulike seksjoner. Endring av eierbrøker skjer hvis det er urimelig etter avtaleloven §36, og rettspraksis er restriktiv. Er det trolig at krav om å korrigere eierbrøkene vil vinne frem eller skal det mer til?

Les mer

Skjevdelt eiendom for tomannsbolig

Publisert: 21.06.2018

Bor i en tomannsbolig som er satt skjevt på tomten. Naboen har ca. 8,10 m fra veggen og til grensen og jeg har 4,80. Dette utgjør en hel del når man ganger dette med hele lengden på tomten. De mener at alt på sin side er deres tomt og at de kan gjøre hva de vil der. De spør meg ikke om lov og avtaler. Jeg bør jo kunne få en plass på deres side slik at jeg f.eks. kan sette fra meg campingvogn eller henger. Eller så får de flytte veggen i carporten slik at jeg får en biloppstillings plass til?

Les mer

Må man betale for ladepunkt til el-bil i sameie?

Publisert: 15.06.2018

Kan en pålegge en beboer i et sameie å betale for tilrettelegging av lading av el-bil? Vi er et lite sameie uten det store beløpet på felleskontoen, dette vil medføre 4000 kr pr beboer.

Les mer

Nabo som forsøpler i sameiet

Publisert: 15.06.2018

Vi er et sameie på 4 boenheter. Vi har problem med den ene. Han nekter å flytte den rustne bilen sin (han er hoarder, stått minst 5 år) på felles plass og oppbevarer søppel i trappeoppgangen sin. Fikk rotteinvasjon pga det og må totalrenovere boden min. Han betaler aldri fellesutgifter eller sin del av forsikring til forfall (kan gå måneder). Vi er 2 bygg i sameiet og vedkommende bor i 2 etg i min del. Jeg er svært engstelig for forringelse av min del pga ham. Hva er mine rettigheter?

Les mer

Styret vil endre farge på husene

Publisert: 14.06.2018

Jeg bor i et borettslag hvor styret i løpet av kort tid varslet og vedtok at fargene på de fire husene i borettslaget utvendig skulle endres radikalt. Det er selvfølgelig ulike meninger om estetikk, men jeg er uenig fordi det i vedtektene står at generalforsamlingen må gi samtykke til vedlikehold som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold og endring av farge mener jeg gjør nettopp det. Hva mener dere?

Les mer