Sameie

Felleskostnad for eierseksjonssameie

Publisert: 30.10.2018

Vi er et eierseksjonssameie som skal male blokken utvendig da det nå er 10 år siden forrige gang. Dette er felleskostnad da kledningen er en del av blokkens fasade. I tillegg skal seksjonenes vindusrammer og terrassedørkarmer males utvendig. Er dette felleskostnad? Mange vinduer krever stillas for å komme i arbeidsposisjon, dvs. urealistisk at hver seksjonen skal bekoste / ha ansvar for male "sine" vindusrammer. Knust rute er seksjonskostnad, så virker som vindu/dør-karmer er i grenseland?

Les mer

Reseksjonering av sameie

Publisert: 26.10.2018

Reseksjonering: 2 av 4 enheter i vårt sameie skal bytte boder loft/kjeller for å bygge tilleggsdel. Enhetene har enerett til disponering av nødvendig fellesareal fra tidligere reseksjonering. Styreleder ønsker samtidig å innføre vedtektsendringer som de 3 andre enhetene er imot. Han motsetter seg derfor reseksjonering. Kan vi allikevel vedta reseksjonering i ekstraordinært årsmøte (blir 3/4 flertall)? Hvem skal undertegne søknad om reseksjonering når 1 av 4 enheter enhet nekter og det er styreleder?

Les mer

Ønsker å tinglyse parkeringsplass ved rekkehus

Publisert: 26.10.2018

Vi bor i et rekkehus, endeleilighet med tilsammen 6 i rekken. Vi har fått tegninger av kommunen som viser at vi alle 6 eier hver vår del på hver sin side av rekkehuset. Siden ved oss benyttes ikke til noe og er heller ikke ivaretatt av noen. Vi ønsker og plane ut, legge belegningsstein og ha mulighet til å parkere vår bil der. Vi ønsker også å tinglyse det (at vi kan parkere en bil der), da vi tar på oss full kostnad om å gjøre dette i stand. Hvordan går man frem?

Les mer

Vil bruke parkeringsplass til sykkel

Publisert: 03.10.2018

Jeg eier en selveierleilighet i et sameie. Tilknyttet leiligheten er en nummerert parkeringsplass i sameiets parkeringskjeller. Jeg eier ikke bil, og har lyst til å sette sykkelen min her av praktiske årsaker. Det står ingenting i vedtektene om hvilket fremkomstmiddel som kan stå på parkeringsplassen. Har jeg rett til å sette sykkelen min på parkeringsplassen?

Les mer

Er felles hytteeiendom sameie?

Publisert: 14.09.2018
Emneord: ,

Tre søsken har arvet en eiendom med 3 hytter etter sine foreldre. Eiendommen har kun 1 gårds- og bruksnummer. I skjøtet på eiendommen står det hvilke av søsknene som skal ha hvilke hytter. Er dette et sameie? Hvis ja, hva gjelder hvis en av søsknene ønsker å selge sin del på det åpne markedet. Vil hele eiendommen legges ut for salg (med alle de tre hyttene), eller vil kun 1/3 av eiendommen bli lagt ut for salg med den hytten som vedkommende er oppført med i skjøtet?

Les mer

Handikapplasser i sameie

Publisert: 07.09.2018

Vi bor i et bygg bestående av 23 selveierleiligheter, og hver leilighet har sin parkeringsplass for bil i kjelleren, og her er det også to parkeringsplasser for handikappede personer. Bygget ble bygd i 2015, så mitt spørsmål er om det er påbudt ved lov at det skal være handikapplasser i slike bygg? Disse to plassene er solgt til beboere, og da ble det to plasser til overs, og disse to plassene solgte de også, så vi har ikke ledige plasser for handikappede. Hvordan løses dette?

Les mer

Ønsker å selge seg ut av sameie

Publisert: 03.09.2018

Er medeier av en eiendom med flere. Jeg ønsker å legge eiendommen ut for salg, men ikke alle vil. Må alle være enig eller holder det at en av medeierne ønsker det?

Les mer

Får regning fra borettslaget for felles ladepunkt

Publisert: 21.08.2018

Vi har installert ladepunkt for el-bil i fellesgarasje i sameiet. Så begynte sikringen inn i mellom å kutte strømmen for oss og naboen. Plutselig fikk vi mail fra borettslagets styrer det var bestemt at vi må betale regningen for oss og naboen, fordi vi var de siste som installerte ladepunkt. Vi ble ikke informert eller involvert i noen del av prosessen. Vi har ikke samtykket for arbeidet eller fått et anbud. Har de lov å utføre det? Sende oss regningen uten å ha fått vårt samtykke fra før?

Les mer

Selge seg ut av felleseid hytte

Publisert: 13.08.2018

Min mann og hans bror eier en hytte sammen. Min mann har ikke ønsket å ha hytta, og har derfor overlatt hytta til broren. Men står i begges navn. Nå har broren misligholdt flere regninger, og fått flere inkassokrav. Derfor ønsker min mann nå å selge hytta. Broren nekter. Kan man kreve å få solgt hytta? Pga krav fra min manns jobb, holder det ikke at broren betaler dokumentavgiften og får hytta på hans navn. Hytta må selges. Hvordan går man frem?

Les mer

Plaget av bråk fra lekeplass

Publisert: 08.08.2018

Vi flyttet for ett år siden inn i et nytt boligsameie med 220 enheter. Inne i gårdsrommet er det satt opp lekeapparater som stort sett brukes av 10-15 tildels store barn og som lager utrolig støy, av og til frem til 23-24 tiden på kvelden. Dette er til stor sjenanse for mange naboer som har sine uteområder inn mot gården. Flere foreldre med mindre barn tør heller ikke la sine barn bruke plassen. Har vi noen rettigheter muligheter for å bedre forholdene? Styret vegrer seg, sier det er komplisert.

Les mer