Sameie

Klage på beslutning i sameie

Publisert: 05.05.2017

Jeg eier en liten (40 kvm) selveierleilighet i et sameie. På forrige sameiemøte bestemte styret at vaskekjelleren skal nedlegges. (Jeg møtte ikke pga sykdom). Jeg ville ikke kjøpt leiligheten uten vaskekjeller fordi mitt bad er for lite til å installere vaskemaskin. Nå blir verdien av min leilighet vesentlig forringet. Hva kan jeg gjøre?

Jeg kan også fortelle at innkallelsen til møtet var forvirrende fordi det kom to ulike innkallelser med forskjellige adresser. Flere møtte ikke på riktig sted pga dette. Alle styremedlemmene bor i oppgang A, hvor det er store leiligheter. I oppgang B, C og D er det ulik størrelse på leilighetene.

Les mer

Oppgjør ved samlivsbrudd

Publisert: 03.02.2016

Vi har etter 16 år som samboere fått oss et felles barn (hun har 2 barn fra før).  Hvordan skal vi gjøre det ved deling? Har ca.2,8 millioner i gjeld, sitter med enebolig verdi ca. 2,2 millioner og hytte verdi ca.1,2 millioner + 2 biler verdi 150 000 og 40 000.

Jeg vil gjerne beholde hytta, men ser at det kan bli litt vanskelig (begge vil egentlig ha hytta). Hvordan skal dette la seg gjøre? Skal vi da selge huset og betale det inn på gjeld? Da blir det ca 600 000 igjen i gjeld! Hvordan da løse det med hytta?

Les mer

Separasjon – kompliserende regler ved separasjon

Publisert: 12.08.2015

Hvem eier hva og hva er eiendelene verdt? Disse enkle spørsmålene skaper en serie konflikter i det økonomiske oppgjør mellom ektefeller som tar ut separasjon. Lovens kompliserte skjevdelingsregler og forvirrende bestemmelser om felleseie gjør ikke samlivsbruddene enklere.

Les mer

Samboere – «lovløse» tilstander for samboere

Publisert: 05.08.2015

Norge har ingen samboerlov. Sameieloven gjelder for samboere som kjøper noe sammen, og husstandsfellesskapsloven gir samboere et visst vern. Men samboere mangler de aller fleste av de rettigheter lovverket gir ektefeller.

Les mer
1 8 9 10