Sameie

Hvem skal betale for utbedring av vinduer i sameie?

Publisert: 08.08.2019

Jeg har en leilighet i et sameie hvor gamle/skjeve vinduer har ført til lekkasje i min leilighet. Det er nå foretatt utbedring, og sameiet krever at jeg skal betale regningen. I vedtektene står det følgende: "Kostnader med vedlikehold og fornyelse av vinduer skal dekkes av eieren av den seksjon vinduene står i." Kan det lovlig avtales i vedtektene? Mao: Må jeg betale for denne utvendige reparasjonen av vinduene?

Les mer

Nabokrangel om snøfreser

Publisert: 24.06.2019

Oppløsning av sameie (50/50 Snøfreser). Jeg kjøpte for 6 år siden en snøfreser kr.16.400,- Naboen spurte om å få kjøpe seg inn i den, noe vi aksepterte siden vi mer eller mindre deler innkjørsel. For to år siden endret han fullstendig oppførsel og væremåte etter at han hadde klaget inn til kommunen, oppsett av en pergola, men som kommunen konkluderte med at vi hadde alt på stell. Jeg har tilbudt han å løse han ut av sameiet med hele beløpet han gikk inn med. Han ønsker mer, hvordan bør jeg gå frem?

Les mer

Sameiestyre har brukt penger til feil formål

Publisert: 20.06.2019

Det gjelder et sameie på ca 45 enheter. Styret /styreformannen har benyttet midler til et trappeanlegg som tar store deler av fellesarealet og kan kun benyttes av 1 % av sameierne. Denne "snarveien" ble brukt av midler (ca 100 000) avsatt og godkjent av årsmøtet til oppussing av garasjeanlegget. Garasjen ble ikke oppusset. Er det lovlig å benytte disse midlene til dette og uvitende for majoriteten av sameierne?

Les mer

Kan søster nekte å selge bolig eid i fellesskap?

Publisert: 17.06.2019

Eier et stort hus med min søster - huset er ikke seksjonert i to leiligheter, men vi bor i hver vår etasje. Dersom en av oss ønsker å selge huset, kan den ene parten nekte det?

Les mer

Får ikke innsyn i regnskapet for sameiet

Publisert: 10.04.2019

Jeg bor i et sameie med 20 selveierleiligheter en plass på sørlandet. Nå har det seg slik at vi har fått bekjed av formannen i sameiet at vi kommer til å gå minus i regnskapet for 2018. Dermed vil han og styret øke fellesutgiftene. Jeg har spurt formannen om å få sendt regnskapet for 2018 på mail eller i brevform før årsmøte i mai 2019. Det nekter han meg og sier alle vil få mulighet til å se gjennom regnskapet på årsmøte i mai.

Les mer

Nabo sprayer sjenerende lukt

Publisert: 31.01.2019

Sameie. Nabo tåler ikke lukt av mat, baking, røyk. Sprayer med tungt parfymert aerosolgass hele døgnet. Ligger tungt over 5 etasjer. Ser hver gang vi åpner døren og sprayer, men også uten at vår dør har blitt åpnet. Helsemessig plaget pga allergi. Brev fra styret med pålegg om å stoppe ignoreres. Eierseksjonsloven § 25. Føler oss overvåket og trakassert. Benytter også fellesarealet som sin egen entre og boden der som garderobe. Tur med hund 6 ggr daglig. Grunnlag for tvangssalg?

Les mer

Niese vil ikke ta opp lån til oppussing av felles hus

Publisert: 30.01.2019
Emneord: ,

Jeg og min niese arvet min brors del i boligen til min foreldre. Min bror og jeg har bodd i huset i en veldig lang tid. Nå gjør min niese det vanskelig for meg å låne på huset slik at jeg ikke får pusset det opp. Kan jeg da ta verditakst på huset og kjøpe henne ut etter denne verdien? Jeg har fullmakt del 1 og del 2.

Les mer

Søster vil selge seg ut av leilighet

Publisert: 28.01.2019
Emneord: ,

Min søster har 1/3 eierskap av min fars gamle leilighet etter arveoppgjøret, mens jeg har 2/3 eierskap. Hun krever at leiligheten selges, mens jeg vil bo der. Jeg har ikke råd til å kjøpe henne ut før mors arv blir delt om kanskje 10-20 år. Kan hun kreve salg av leiligheten?

Les mer

Halvpart av sameie vil ikke benytte forkjøpsretten

Publisert: 18.01.2019

Gitt at man begjærer tvangsoppløsning av sameie av en bolig og den andre part, som eier halvparten, ikke benytter seg av forkjøpsretten sin- hva skjer videre da? Det er ingen som kjøper et halvt hus på tvangssalg, så hvordan kommer den begjærende part seg ut av dette sameiet?

Les mer

Sameiebrøk og fordeling av kostnader

Publisert: 11.01.2019

Sameiebrøk og fordeling av kostnader. Vi er et lite sameie på 3 enheter i en 3-etasjes sveitservilla. 1. og 2. etasje var opprinnelig identiske med et like stort areal. 3. etasje noe mindre, bl.a. pga. skråtak. Vi har fordelt fellesutgiftene etter eierbrøk. De to enhetene i 1. og 2. etasje har nå utvidet sitt boligareal med ca. 10 kvadratmeter hver (+ ca. 7 %) og har selv dekket kostnadene. Er det likevel grunnlag for å endre sameiebrøken, dvs. at 3. etasje skal betale mindre av felleskostnadene?

Les mer
1 2 3 9