Sameie

Store problemer med styre i sameie

Publisert: 07.12.2018

Styret i sameiet trakasserer oss og lager egne regler og vedtak i strid med både tidligere vedtak, vedtekter og lover for å sikre at styremedlemmer får fordeler. Styremedlemmer får bruksrett til HC-plass uten grunn, men min funksjonshemmede kone nektes pga. frisk styremedlem "eier" HC-plassen (sameiet nytt 2014) og vi nektes å gjøre tiltak for å sikre seksjonen mot dyr som hun er veldig allergisk mot. De startet nå å publisere referat med løgner og henger oss ut offentlig. Styret: flytt/anmeld.

Les mer

Økte fellesutgifter pga oppussing

Publisert: 23.11.2018

I vårt boligsameie har det i alle år vært pålagt seksjonseierne å skifte vinduer til egen kost ved behov, uten at dette kommer tydelig fram i vedtektene. Nå ønsker styret å pusse opp fasadene, skifte plater, og skifte vinduer og balkongdører der det er behov. Dette skal da påkostes av sameiet ved at fellesutgiftene blir økt for alle. Kan en slik praksis endres uten videre? Jeg skiftet selv vinduer og balkongdør for to år siden, hvilket kostet meg 54 000,-. Ingen har fått dette dekket tidligere.

Les mer

Styret vil fjerne mulighet til å parkere på gjesteparkering

Publisert: 23.11.2018

Jeg bor i et boligsameie, nytt i 2014, der styret foreslår å endre vedtektene slik at det ikke skal være mulig for oss i sameiet å benytte gjesteparkeringen. Hver leilighet har en parkeringsplass i garasje. Da flere av oss har to biler blir dette vanskelig, samtidig med at gjesteparkeringsplassene står tomme. Jeg mener det blir en heftelse på leiligheten da det må opplyses i forbindelse med salg at det kun er lov å parkere i garasjen. Har styret lov til å innføre en sånn lov?

Les mer

Feil eierbrøk i sameie

Publisert: 16.11.2018

Utbygger har ved feil seksjonert annen eierbrøk enn intensjonen basert på areal for de fleste seksjonene i et eierseksjonssameie. Resultat opptil 30% avvik. Tinglysing av eierbrøkene 1/2 år før innflytting. Eierseksjonsloven §22 gjelder etter ordlyd og forarbeider kun avvik mellom planlagt og faktisk seksjonsareal ifm. utbyggers anledning til å seksjonere før blokken er ferdig bygd, så kommunen kan vel ikke kreve reseksjonering? Kan avtalelovens §36 om urimelige avtaler komme til anvendelse?

Les mer

Felleskostnad for eierseksjonssameie

Publisert: 30.10.2018

Vi er et eierseksjonssameie som skal male blokken utvendig da det nå er 10 år siden forrige gang. Dette er felleskostnad da kledningen er en del av blokkens fasade. I tillegg skal seksjonenes vindusrammer og terrassedørkarmer males utvendig. Er dette felleskostnad? Mange vinduer krever stillas for å komme i arbeidsposisjon, dvs. urealistisk at hver seksjonen skal bekoste / ha ansvar for male "sine" vindusrammer. Knust rute er seksjonskostnad, så virker som vindu/dør-karmer er i grenseland?

Les mer

Reseksjonering av sameie

Publisert: 26.10.2018

Reseksjonering: 2 av 4 enheter i vårt sameie skal bytte boder loft/kjeller for å bygge tilleggsdel. Enhetene har enerett til disponering av nødvendig fellesareal fra tidligere reseksjonering. Styreleder ønsker samtidig å innføre vedtektsendringer som de 3 andre enhetene er imot. Han motsetter seg derfor reseksjonering. Kan vi allikevel vedta reseksjonering i ekstraordinært årsmøte (blir 3/4 flertall)? Hvem skal undertegne søknad om reseksjonering når 1 av 4 enheter enhet nekter og det er styreleder?

Les mer

Ønsker å tinglyse parkeringsplass ved rekkehus

Publisert: 26.10.2018

Vi bor i et rekkehus, endeleilighet med tilsammen 6 i rekken. Vi har fått tegninger av kommunen som viser at vi alle 6 eier hver vår del på hver sin side av rekkehuset. Siden ved oss benyttes ikke til noe og er heller ikke ivaretatt av noen. Vi ønsker og plane ut, legge belegningsstein og ha mulighet til å parkere vår bil der. Vi ønsker også å tinglyse det (at vi kan parkere en bil der), da vi tar på oss full kostnad om å gjøre dette i stand. Hvordan går man frem?

Les mer

Vil bruke parkeringsplass til sykkel

Publisert: 03.10.2018

Jeg eier en selveierleilighet i et sameie. Tilknyttet leiligheten er en nummerert parkeringsplass i sameiets parkeringskjeller. Jeg eier ikke bil, og har lyst til å sette sykkelen min her av praktiske årsaker. Det står ingenting i vedtektene om hvilket fremkomstmiddel som kan stå på parkeringsplassen. Har jeg rett til å sette sykkelen min på parkeringsplassen?

Les mer

Er felles hytteeiendom sameie?

Publisert: 14.09.2018
Emneord: ,

Tre søsken har arvet en eiendom med 3 hytter etter sine foreldre. Eiendommen har kun 1 gårds- og bruksnummer. I skjøtet på eiendommen står det hvilke av søsknene som skal ha hvilke hytter. Er dette et sameie? Hvis ja, hva gjelder hvis en av søsknene ønsker å selge sin del på det åpne markedet. Vil hele eiendommen legges ut for salg (med alle de tre hyttene), eller vil kun 1/3 av eiendommen bli lagt ut for salg med den hytten som vedkommende er oppført med i skjøtet?

Les mer

Handikapplasser i sameie

Publisert: 07.09.2018

Vi bor i et bygg bestående av 23 selveierleiligheter, og hver leilighet har sin parkeringsplass for bil i kjelleren, og her er det også to parkeringsplasser for handikappede personer. Bygget ble bygd i 2015, så mitt spørsmål er om det er påbudt ved lov at det skal være handikapplasser i slike bygg? Disse to plassene er solgt til beboere, og da ble det to plasser til overs, og disse to plassene solgte de også, så vi har ikke ledige plasser for handikappede. Hvordan løses dette?

Les mer
1 2 3 10