Sameie

Tvangsoppløsning av hyttesameie

Publisert: 31.01.2020

Jeg har et spørsmål ang tvangsoppløsning av sameiet med en hytte i fokus. Den ene parten vil beholde hytten, noe den andre parten sier seg enig i. Problemet er at parten som vil beholde hytten nekter den andre parten å hente ut sine personlige eiendeler, og dermed kommer med trussel om tvangsoppløsning hvis noe av inventaret blir hentet av denne parten. Kan parten som truer om dette når den andre parten ikke vil ha hytten, men kun sine personlige eiendeler?

Les mer

Selge seg ut av eiendom

Publisert: 25.11.2019

Jeg og en venn har kjøpt en eiendom sammen. Jeg har betalt hele egenkapitalen, men nå har det dukket opp uenigheter mellom oss og nå har jeg lyst til å selge eller at han kjøper hele eiendelen. Han vil ikke svare meg eller ta kontakt med meg. Hva kan man løse dette problemet. Kan jeg søke om hjelp fra en advokat?

Les mer

Betale for dyr oppussing i sameie

Publisert: 14.11.2019

Sameiet vi har arvet en leilighet i, har et styrevedtak på å pusse opp halve taket og vinduer, samt 2 stk ytterdører. Betaling blir gjort ved at hver seksjon (leilighet) betaler sin del, som er på over 100 000, -. Vi ble også tilbudt en annen betalingsmåte, som gikk ut på at sameiet bruke sin egenkapital på ca 240 000,-, samt et usikkert lån. Men så ble vi fortalt at det ikke ble aktuelt. Og vi måtte gjøre opp hele beløpet. Firmaet krever 1,1 mill på forskudd for jobben. Er dette lovlig?

Les mer

Leier ut på Airbnb uten tillatelse

Publisert: 10.09.2019

Sameie med 3 private enheter, felles areal rundt. Den ene parten har lagt ut sin enhet for utleie på Airbnb uten forvarsel. Sameievedtektene sier at utleie skal godkjennes skriftlig av styret. De reklamerer for hytta og området rundt, bl.a: «stor parkering»(som er felles), «Nydelig strand», «adgang over privat grunn», «Tilgang til brygge» (som de ikke eier). Det er knapt 2 meter mellom husene, og grenda var ikke bygd som utleieobjekt. Vi har hatt vårt hus i 7 år, disse i 4 mnd. Kan vi gjøre noe?

Les mer

Kjøpe seg ut av felleseid hytte

Publisert: 23.08.2019

Vi er tre søsken som eier en hytte. Nå ønsker jeg å kjøpes ut og min bror ønsker å kjøpe min del. Hvilke skjemaer og slikt må fylles ut? Er det noen fallgruver med hensyn på skatter og avgifter vi bør være obs på?

Les mer

Har utleier eller leietaker ansvar for måking og plenklipping?

Publisert: 23.08.2019

Jeg har en leilighet som jeg har leid ut i over 1 år nå. Leiligheten er en selveier som er en del av 4 leiligheter totalt i ett bygg. Nå (for noen uker tilbake) har vi registrert et sameie, hvor vi blant annet har laget et skriv med ordensregler, om parkering, plenklipping og snømåking osv. Det jeg lurer på nå, er at i kontrakten hennes står det ikke noe om måking og plenklipping. Må hun forholde seg til disse nye ordensreglene, eller må jeg lage ny kontrakt med disse punktene?

Les mer

Hvem skal betale for utbedring av vinduer i sameie?

Publisert: 08.08.2019

Jeg har en leilighet i et sameie hvor gamle/skjeve vinduer har ført til lekkasje i min leilighet. Det er nå foretatt utbedring, og sameiet krever at jeg skal betale regningen. I vedtektene står det følgende: "Kostnader med vedlikehold og fornyelse av vinduer skal dekkes av eieren av den seksjon vinduene står i." Kan det lovlig avtales i vedtektene? Mao: Må jeg betale for denne utvendige reparasjonen av vinduene?

Les mer

Nabokrangel om snøfreser

Publisert: 24.06.2019

Oppløsning av sameie (50/50 Snøfreser). Jeg kjøpte for 6 år siden en snøfreser kr.16.400,- Naboen spurte om å få kjøpe seg inn i den, noe vi aksepterte siden vi mer eller mindre deler innkjørsel. For to år siden endret han fullstendig oppførsel og væremåte etter at han hadde klaget inn til kommunen, oppsett av en pergola, men som kommunen konkluderte med at vi hadde alt på stell. Jeg har tilbudt han å løse han ut av sameiet med hele beløpet han gikk inn med. Han ønsker mer, hvordan bør jeg gå frem?

Les mer

Sameiestyre har brukt penger til feil formål

Publisert: 20.06.2019

Det gjelder et sameie på ca 45 enheter. Styret /styreformannen har benyttet midler til et trappeanlegg som tar store deler av fellesarealet og kan kun benyttes av 1 % av sameierne. Denne "snarveien" ble brukt av midler (ca 100 000) avsatt og godkjent av årsmøtet til oppussing av garasjeanlegget. Garasjen ble ikke oppusset. Er det lovlig å benytte disse midlene til dette og uvitende for majoriteten av sameierne?

Les mer

Kan søster nekte å selge bolig eid i fellesskap?

Publisert: 17.06.2019

Eier et stort hus med min søster - huset er ikke seksjonert i to leiligheter, men vi bor i hver vår etasje. Dersom en av oss ønsker å selge huset, kan den ene parten nekte det?

Les mer
1 2 3 8