Samboerforhold

Hva bør være med i samboerkontrakt?

Publisert: 16.11.2018

Jeg eier et større hus og flere tomter der jeg bor. Jeg har fått kjæresten til å flytte inn og vi deler på felles utgifter som strøm, Internett og kommunale avgifter. Hva bør jeg få henne til å skrive under på så jeg ikke må gi fra meg hus og eiendeler? Vi tenker på å få barn og bli gift i fremtiden.

Les mer

Vil kjøpe seg inn i leilighet uten dokumentavgift

Publisert: 28.08.2018

Jeg ønsker å kjøpe meg inn i min samboers leilighet, med lik eierandel og egenkapital. Vi har blitt enige om verdi på leiligheten, men vurderer å unngå dokumentavgift. Han har et barn fra tidligere samliv, vi har ingen sammen og er ikke gift. Hva skjer ved f.eks død, vil hans barn da få arv og leilighet, eller finnes det noen måte å sikre seg sin del? Hvordan gjøres dette rent praktisk?

Les mer

Uskifte som samboer

Publisert: 04.06.2018

Ugifte samboere uten felles barn, begge med særkullsbarn:

1. Hvis samtykke fra særkullsbarn, overhodet mulig å avtale uskifte?

2. Hvis nei; gjensidig testament (m/sækullsbarns samtykke) på en av disse måter: a) arve alt mot at "uskiftereglene anvendes analogt så langt det passer"? b) arve alt m/begrensninger i råde/test.rett og forutsatt forholdsmessig deling til "hver side" etter sistes død, bortfall av testament ved samlivsopphør og utløsning forskudd på arv hvis "nytt forhold"?

Les mer

Vil ny samboer få betydning for barnebidraget?

Publisert: 15.05.2018

Jeg og min tidligere samboer har tre barn sammen som har delt fast bosted. I dag betaler han meg 800kr i bidrag per måned. Jeg forstår at hans nye kjæreste skal flytte inn med sine to barn. Det er visst midlertidig fra august til desember. Skjer det noe med barnebidraget i denne perioden når far nå vil dele boutgifter med en annen voksen? Gjelder dette evt fra dag én? Regner med at han da ikke får aleneforsørgerfradrag og heller ikke dobbelt barnetrygd? Hva skjer evt om jeg skulle fått ny samboer ?

Les mer

Rettferdig leie til samboer

Publisert: 27.04.2018

Kjæresten eier leilighet, jeg skal flytte inn i denne. Jeg kan ikke kjøpe meg inn. Hva er "fair" for meg å betale i leie? Jeg tenker kanskje halvparten av fellesutgiftene og halvparten av rentekostnadene? Men den summen virker kanskje litt lav i forhold til markedspris? Tenkt eksempel: 20 000 hvorav 6000 fellesutgifter, 5000 renter + 9000 avdrag (annuitetslån). 5500 er halvparten av fellesutgifter og renter, men kanskje lavt med tanke på markedsverdi?

Les mer

Kjøpe ut samboer – Hvordan går man fram?

Publisert: 10.04.2018

Jeg og min samboer har bestemt oss for å gå fra hverandre. Vi eier en leilighet 50/50 og har blitt enige om en utkjøpssum. Spørsmålet er da: Hva gjør vi nå? Hvem kontakter vi for å formalisere avtalen og utkjøpsprosedyren?

Les mer

Ekssamboer krever tilbakebetaling på fellesgjeld

Publisert: 04.04.2018

Jeg skal kjøpe ut ekssamboeren min fra leiligheten vi har eid sammen. Vi har hatt en verdivurdering på leiligheten for å finne summen jeg skal kjøpe henne ut for. I verdivurderingen så står det to summer, 2 200 000 ekskl. fellesgjeld og 160 000 fellesgjeld, totalt 2 360 000 kr. Problemet er at hun ønsker å få tilbakebetalt av meg det hun har betalt ned på fellesgjelden fra 190 000kr til 160 000kr. Mens jeg mener det gjenspeiles i verdien på boligen (2 200 000kr).

Les mer

Vil samboers gjeld gå utover begge sin økonomi?

Publisert: 13.03.2018

Jeg har truffet en person jeg har blitt veldig glad i, og vi ønsker å flytte sammen. Jeg har lån på leilighet og bil som jeg betjener uten problem. Han har en gjeld på ca 1.5 mill, som har gått hele veien til namsmannen. Betaler fast beløp til alle kreditorene. Han får ikke søke om betalingsordning før om 1,5 år. Vil det gå utover oss begge økonomisk på noen måte om vi flytter sammen? Tenker på at han har en viss sum han får beholde av lønningen til bo og mat. Ellers går det meste til gjelden.

Les mer

Definere et reelt og etablert samboerforhold

Publisert: 31.10.2017

Hvordan defineres et reelt og etablert samboerforhold i lovens forstand? Hva må man legge til grunn for eventuelt å bevise at det foreligger et reelt og etablert samboerforhold?

Les mer

Samboers vederlagskrav ved utflytting

Publisert: 25.09.2017

Jeg kjøpte bolig hvor jeg selv hadde egenkapital når jeg tok opp boliglånet. I ettertid fikk jeg samboer. Hun skjøt ikke inn noe egenkapital i boligen. På selvangivelsen har boligen hele tiden stått 100% på meg. Samboer, som flyttet ut for en tid tilbake, har vært med og betalt på boliglånet og renter. Blir det mest riktig at jeg tilbakebetaler tidligere samboer det hun har betalt inn av avdrag og renter? Har hun eventuelt noe som helst krav på andel av verdiøkning?

Les mer