Samboeravtale

Samboeravtale og uskiftet bo

Publisert: 02.03.2016

Vi har vært samboere i snart 4 år og har lenge tenkt på å lage en samboeravtale og evt et testamentet. Dette fordi min samboer har barn fra før av. Barna er 7 år og 11 år. Jeg ønsker å sikre at jeg kan sitte i uskiftet bo hvis hun skulle dø. Er dette mulig? Min samboer ønsker også dette.

Hennes eksmann og far til barna har sagt at han aldri vil tillate dette (siden det var hun som gikk i fra han). Er det mulig å få til en avtale uten at han må skrive under på vegne av barna?

Les mer

Rettigheter ved samlivsbrudd

Publisert: 15.02.2016

Hvilke rettigheter har jeg ved et samlivsbrudd? Har vært samboer i 20 år, og vi har to felles barn under 18. Samboeren min har to voksne barn fra tidligere ekteskap. Vi bor i en enebolig hvor jeg står som eier, men vi står begge som ansvarlige på lånene.

Vi har pusset opp og oppgradert nesten hele huset - en kostnad som min samboer til stor del har tatt i tillegg til at han gjort mesteparten av jobben. Vi har en noenlunde jevn fordeling på utgifter som lån, barnepass, mat og andre regninger.

Les mer

Samboeravtale

Publisert: 03.02.2016

Jeg kjøpte bolig sammen med kjæresten min for et år siden. Vi har tre barn hver fra tidligere ekteskap. Jeg gikk inn med en egenkapital på 1/3 av det vår felles bolig kostet og han hadde ingen egenkapital. Vi står som likeverdige eiere ( 50% hver) av huset vi har kjøpt, men jeg ønsker å få skriftliggjort hva jeg har gått inn med av egenkapital. Gjøres det i en evt. samboerkontrakt eller må huset tinglyses på nytt?

Les mer

Fordeling av utgifter – samboere

Publisert: 02.02.2016

Jeg og min kjæreste har blitt samboere i mitt hus, vi har en felles datter og jeg har en sønn fra tidligere. Han har et hus med flere utleieenheter og leier ut sin leilighet, hele lånet blir dekket av utleie, mens leiligheten han har hatt er rent inntekt. Hvordan bør vi fordele utgiftene? Jeg har lån på huset som jeg betaler alene. Bør han betale litt "leie" for å bo hos meg ? Hva mener du inngår i fellesutgifter ?

Les mer

Eierandel av leilighet ved samlivsbrudd

Publisert: 29.01.2016

Ved kjøp av leilighet så gikk hver av oss inn med en sum hver som kan dokumenteres ved banktransaksjoner. Mitt spørsmål er om den andre parten kan kreve av det innskutte beløp ved samlivsbrudd. Lån har vi sammen som er 50/50. Innbo er felles, utgifter til strøm etc. deles med en fordelingsnøkkel som vi er enige om muntlig. Har ikke samboerkontrakt.

Les mer

Opparbeide krav i samboers eiendom

Publisert: 29.01.2016

Jeg har vært samboer i fem år med felles barn. Ekssamboer eier huset. Per måned har jeg ca. betalt han 5000 for utgifter og resterende av mine inntekter har gått til hus, hjem, mat, klær , barn osv. Han har stått for utgiftene på hus, strøm osv. Hvordan stiller det meg økonomisk i dag, og kan jeg kreve vederlag?

Les mer

Samboeravtale – slik skriver du samboeravtale

Publisert: 21.08.2015

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte viktig at du som har planer om å bli samboer, eller allerede er samboere, inngår en samboeravtale.

Les mer

Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

Publisert: 12.08.2015

Mange flytter fra hverandre uten å avtale hvordan felles utgifter skal fordeles i tiden frem til det økonomiske oppgjøret er gjennomført. Det oppstår ofte tvister om hvem som skal betale hva, og uten en avtale kan det bli problemer i forhold til kreditorer.

Les mer

Samboere – «lovløse» tilstander for samboere

Publisert: 05.08.2015

Norge har ingen samboerlov. Sameieloven gjelder for samboere som kjøper noe sammen, og husstandsfellesskapsloven gir samboere et visst vern. Men samboere mangler de aller fleste av de rettigheter lovverket gir ektefeller.

Les mer
1 6 7 8