Samboeravtale

Samboerskap og rettigheter til gård

Publisert: 14.10.2019

Min samboer (m/ felles barn) har kjøpt sine foreldres gård, og eier denne. Hun betaler lånet på gården+strøm. Næringsinntektene fra gården tilfaller min samboer, selv om jeg har hatt største arbeidsmengde. Jeg har alt av utgifter på biler, TV, data, mob.tlf etc til barna, samt største utgifter til ferier etc. I tillegg betaler jeg alt av renter/avdrag på et felles lån vi har fra tidligere. Hvilke rettigheter har jeg ved et evt brudd? Hun får jo betalt ned gården. Jeg eier ikke noe av verdi.

Les mer

Tinglysing når samboer kjøper seg inn i bolig

Publisert: 06.08.2019

Jeg har blitt samboer og det er meningen at jeg skal kjøpe meg inn i hennes bolig med 50 % da jeg har solgt min bolig. Hennes bolig har en verdi på ca 2,7 mill. Hun har et lån på 560 000,- og jeg har egenkapital på 1,9 mill. Kan vi skrive samboerkontrakt der det står at jeg eier 50 % av boligen, eller må det tinglyses og betale 2,5 % dokumentavgift?

Les mer

Kjøpe seg inn i samboers leilighet

Publisert: 03.06.2019

Kjæresten min eier en leilighet som jeg kan kjøpe meg inn i. Beløpet mitt er ca 100 000. Etterhvert vil jeg forsøke å kjøpe meg inn mer. Bør jeg betale han husleie? Hvordan bør jeg/vi gjøre dette? Tinglyse dokumentet?

Felles utgiftskonto, vi har ulike banker. Hvordan skal jeg gå frem for å sikre meg at ved eventuelt samlivsbrudd så får jeg også økonomisk kompensasjon for de 100 000 kr jeg kjøpte meg inn med. Vi har barn fra tidligere ekteskap, men ingen felles.

Les mer

Sikre verdiene i arveforskudd

Publisert: 09.05.2019

Vår datter og hennes samboer skal kjøpe en leilighet vi eier. De skal få kjøpe den for 300 000 under takst som skal være vår datters forskudd på arv. De skal dele lånet og de 300 000 kronene blir regnet som egenandel slik at de får lånet. Hvordan kan vi sikre oss at vår datter får sin arv om det skulle skjære seg mellom henne og samboeren?

Les mer

Forslag til fordeling i samboerkontrakt

Publisert: 06.05.2019

Jeg betaler for meg og vel så det hos min samboer. Vi har pusset opp og har delt 50/50 på det. Jeg har bodd her i 2.5 år og betalt for meg og tok opp tema samboerkontrakt, og det likte ikke hun. Jeg spurte om vi kunne skrive avtale hvor da vi kan dele evt overskudd på verdiøkningen på boligen fra jeg flyttet inn til den dato det evt skjærer seg. Jeg får selv ikke kjøpt meg inn for øyeblikket. Jeg sa hun evt kunne få 60 % av evt overskudd. Er dette reelt av meg, evt hvordan lagt det opp i en kontrakt?

Les mer

Samboer vil ikke tinglyse eierandel i bolig

Publisert: 16.04.2019

For 3 år siden kjøpte samboeren min en enebolig som vi sammen renoverte. Jeg skulle kjøpe meg inn i huset etter endt studie. Når jeg var ferdig studert et år senere og begynte i fast jobb, "overtok" jeg 50 % av lånet, men samboer ønsker ikke å tinglyse fordi han mener det er en unødvendig kostnad. Vi har begge bodd her like lenge og bidratt økonomisk til renovering mm. Jeg har lest meg frem til at en samboerkontrakt ikke gir meg rettigheter mtp bolig. Vi har nå et barn sammen.

Les mer

Ønsker at samboer kan bli boende i huset ved den andre samboers død

Publisert: 16.04.2019

Vi er samboere, hun har to barn fra før og han har ett, det er ingen felles barn. Sammen eier vi et hus, med hver vår tinglyste halvpart. Det eneste vi ønsker er at gjenlevende ektefelle skal kunne fortsette å bo i huset så lenge hen lever og/eller ønsker å bo der uten å arve avdøde. Vi praktiserer særeie, slik at barn arver sin egen forelder etter siste ektefelles død. Vi gifter oss kun dersom dette er tvingende nødvendig for å kunne gjennomføre det tenkte arveoppgjøret. Er det gjennomførbart?

Les mer

Har svigermors nye samboer arverett?

Publisert: 04.04.2019

Svigermor eier alt, fått seg kjæreste, vi trodde de var samboere, de sier han ha c/o adresse hos henne for at de skal spare penger, de er ca 70 år. Han betaler 4000 for å bo hos henne i mnd. Er man samboere da?

Sjøl sier de at de ikke er samboere, men at han er leieboer. Har ikke leiekontrakt. Hva med arv? De skal skrive samboerkontrakt, er det noe selvfølge at han kan arve henne hvis de har bodd så å så lenge sammen? Hun sier han ikke skal ha noe etter henne, bør hun skrive testament?

Les mer

Pris på samboeravtale

Publisert: 07.01.2019
Emneord: ,

Ønsker å lage en samboeravtale med hensyn til arv til samboer og felles barn. Har dere en ca. pris på dette?

Les mer

Kostnad for samboerkontrakt og testamente

Publisert: 10.12.2018

Jeg lurer på hvor mye det koster for å skrive en samboerkontrakt og et testamente?

Les mer