Salær

Prosenter av erstatningsbeløp

Publisert: 08.04.2015

Er det praksis å avtale provisionsavlønning med advokaten sin? At advokaten får betaling i form av en på forhåndsavtalt prosentdel av erstatningsbeløpet, eller et på forhånd avalt beløp - bare i tilfelle av at klienten får erstatning?

Les mer