Særkullsbarn

Hva skjer med arv når far gifter seg på nytt?

Publisert: 20.02.2020

Jeg har ingen søsken og min far giftet seg på nytt i særeie. Verdiene er fra skilsmissen med min mor. Om min far dør får den nye konen 50 % av verdiene han hadde fra før? Og om hun da dør etter på, går disse verdiene til hennes egne barn som ikke er min fars sine?

Les mer

Gjeld, særkullsbarn og arv

Publisert: 20.02.2020

Vi lurer på om vi har stilt oss i en vanskelig situasjon gjeldsmessig v/dødsfall. Vi er et ektepar med særkullsbarn og hvor en er hovedlåntaker og den andre medlåntaker på alle lånene. Lånene gjelder to leiligheter hvor hovedlåntaker på skjøte har henholdsvis 1/4 og 2/3. Dersom medlåntaker dør, hva skjer med gjelden?

Les mer

Avtale om uskiftet bo

Publisert: 10.02.2020

Jeg eide huset alene før min nåværende kone flyttet inn og det står mitt navn på skjøtet. Vi har særkullsbarn. Vi har vært gift i 18 år. Vi har inngått kontrakt med barna hos advokat at om den dagen den ene faller fra kan den andre sitte i utskiftet bo. Spørsmålet er: Bør vi begge stå på skjøtet som felles eiere av huset ?

Les mer

Sikre arv til kone og særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Jeg er gift og har et barn fra 1 ekteskap, min kone har to barn fra sitt 1 ekteskap. Vi har ingen felles barn og vår verdier (leilighet, hytte, bankinnskudd) er bygget opp sammen gjennom 30 år. Jeg er en god del år eldre enn min kone og vil sannsynligvis falle bort før henne. Hvordan vil arvesituasjonen bli ved min død? Vi vurderer behovet for å etablere en avtale som ivaretar min kone og våre særkullsbarn på en hensiktsmessig og rettferdig måte.

Les mer

Holde hytte utenfor arveoppgjør

Publisert: 07.02.2020

Jeg sitter i uskiftet bo. Har vært i nytt forhold i en del år. Vi har begge særkullsbarn. Har nå kjøpt hytte sammen med kjæresten min. Er det mulig å lage en avtale som gjør at gjenlevende kan sitte med hytten så lenge han/hun ønsker om en av oss skulle falle fra? Utsette arveoppgjøret på hytten altså?

Les mer

Fordeling av arv mellom særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Min mor er gift på nytt. Moren min har kun meg som sitt barn, hennes nye mann har også ett barn fra tidligere. De har ingen felles barn. Om min mors mann dør før min mor. Hvordan fordeles da arven mellom meg og sønnen til min mors mann? Min mor og hennes mann bor begge på sykehjem. Alt av verdier som skal fordeles står i banken.

Les mer

Arverett til felles firma

Publisert: 07.02.2020

Min mann og jeg har begge særkullsbarn. Vi er gift, ingen felles barn. Jeg har ett eget firma som jeg stiftet etter at min mann og jeg giftet oss. Jeg har ikke skrevet særeie på dette. Hvis min mann dør, har da hans sønn rett på verdier fra mitt firma?

Les mer

Sikre arv til særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Jeg og min kone er gift og har ett felles barn. Hun har 2 barn fra før som jeg har vært som en far for. Hvordan kan jeg sikre att alle 3 arver likt etter meg?

Les mer

Arv til særkullsbarn

Publisert: 04.02.2020

Spørsmålet gjelder privat skifte hvor jeg er særkullsbarn. Det forefinnes ikke testamente eller ektepakt mellom avdøde/ny ektefelle. Boet består grovt sett av bankinnskudd og fast eiendom. Betyr felleseie i denne sammenheng at jeg har arverett til halvparten av verdiene på begge sine bankinnskudd og eiendommene? Hvordan får jeg i så tilfelle oversikt over ektefellens verdier, og hvordan kan jeg sikre at verdiene ikke tappes?

Les mer

Fordeling av arv etter mor

Publisert: 28.10.2019

Min mor døde i sommer. Hun satt i uskiftet bo etter min far. Mor og far har 5 felles barn, pluss at mor har ett særkullsbarn. Det er ikke skrevet testament. Hva sier arveloven om fordeling av verdier?

Les mer