Særkullsbarn

Særkullsbarn vil sikre arv etter far

Publisert: 14.01.2019

Jeg er særkullsbarn, og min far har nylig gått bort. Hans "nye" og øvrige familie har ikke visst om meg før nå - etter hans død. Han ønsket det slik. Han er registrert som min far i folkeregisteret og på fødselsattest - annen dokumentasjon har jeg ikke.

Hva skjer nå? Hva må jeg selv ta ansvar for (melde meg noe sted?) Hvilke tidsperspektiver/frister må jeg og han øvrige familie (kone og barn) forholde seg til? Bør jeg "alliere" meg med en advokat for å sikre egne rettigheter i arveoppgjøret?

Les mer

Fordele arv på særkullsbarn

Publisert: 10.12.2018

Vi er gift, hun har to særkullsbarn og jeg har ett. Vi har ingen felles barn. Vi skal starte bedrift, og hun ønsker å sikre at barna arver like store deler av denne, dvs 1/3 til hver. Hun ønsker å løse dette ved at eierskapet er 33 % vs 67 %? Dette vil i så fall bety at jeg, ved ett eventuelt samlivsbrudd, kun får med meg 1/3 av verdien. Vil det være bedre å løse dette med testamentering, og kan vi i så fall dele arven på denne måten?

Les mer

Hva skjer med hytta når ektemannen dør?

Publisert: 27.11.2018

Ola dør. Han er gift med Kari. De har to felles barn og Ola har en sønn fra før. Alle barna er voksne. Ola og Kari har samlet felleseie på kr 5 000 000, inkludert her er en hytte Kari arvet fire år før Ola dør, hytta har en verdi på ca 1 300 000. Spørsmålet er: Når Kari nå må gjøre opp med særkullsbarnet, skal da hytten være en del av arven? Trenger hun gjøre opp farsarven med de to fellesbarna og? Hvordan skal dette gjøres?

Les mer

Ønsker ikke særeie i nytt ekteskap

Publisert: 27.11.2018

Vi er gift, har 2 voksne barn hver (særkullsbarn). Vi har ikke skrevet testamente. Vi selger vår felleseide bolig, og flytter inn i huset som min mann eier etter sine foreldre og har kjøpt ut sine 2 søsken. Vi vil ikke ha særeie, har hatt dette huset sammen som fritidsbolig i 10 år, og min mann overtok huset alene ca 5 mnd før vi begynte og bruke det sammen. Vi vil "eie" dette huset ilag, men har ikke bestemt prosentfordeling. Felles økonomi. Hva skjer om vi ikke skriver noe testamente?

Les mer

Rettigheter hvis mann med særkullsbarn dør

Publisert: 09.11.2018

Jeg er gift med en mann som har 4 barn og to av de er adoptert bort. Vi har kjøpt leilighet sammen. Hva skjer hvis han faller bort? Hvilke rettigheter har jeg i leiligheten? Må jeg betale dem ut med en gang eller kan jeg bli boende til jeg dør uten å betale dem ut? Vi har ikke nedbetalt leilighet. Kjøpte den i januar i år. Trenger å vite hvilke trygghet/rettighet jeg har siden det ikke er mine barn. Jeg har ingen barn. Hans barn bor i Sverige.

Les mer

Skrevet ut av fars testament

Publisert: 07.11.2018

Jeg er særkullsbarn og eldst. Min far og hans kone har 2 felles barn. Det ble for 20 år siden skrevet testament at de 2 felles barn skulle arve alt- for å unngå at jeg skulle få noe av farsarven. Felles bolig ble overført til min fars kone som særeie. Kan dette være lov?

Les mer

Arv etter kone med særkullsbarn

Publisert: 07.11.2018

Min avdøde kone og jeg har felleseie på alt, og hun har særkullsbarn, ingen sammen. Vi har vært samboere i 15 år, men ble anbefalt å gifte oss fordi da ville jeg arve ⅔ og særkullsbarnet ⅓. Har prøvd å forstå dette på bl.a. sidene til Oslo Byfogdembete, men skjønner det ikke.

Livsarving er særkullsbarnet regner jeg med, og jeg eier halvparten, og den er min. Er det noen som kan forklare meg hva arveloven sier om dette nå?

Les mer

Uskiftet bo uten samtykke fra særkullsbarn

Publisert: 25.10.2018

Vi har kjøpt vår første leilighet sammen og i den forbindelse har vi skrevet testament og arvepakt. Vi er usikker på om vi kan sitte i uskiftet bo uten samtykke fra særkullsbarn?

Les mer

Fordeling av arv med særkullsbarn

Publisert: 02.10.2018
Emneord: ,

Vi planlegger å gifte oss. Min samboer har to barn fra før, ingen felles barn. Dersom jeg dør før henne vil hun arve halvparten av verdiene etter meg. Men hvordan blir arvefordelingen dersom hun dør før meg? Er da hennes barn hovedarvinger?

Les mer

Fordele arv mellom felles barn og særkullsbarn

Publisert: 14.09.2018

Min mor og far var gift, begge hadde 1 barn hver fra tidligere forhold og jeg er eneste fellesbarn. Min far døde, og da fikk min fars barn farsarven. Min mor solgte da den boligen som hun og far eide sammen. Mor har kjøpt seg ny bolig. Sitter hun da fortsatt i uskiftet bo? Min mor er tydelig på at jeg har krav på arv etter min far den dagen mor dør. Vil jeg ha arverett som ved uskiftet bo? 50 % etter far og pliktarv etter min mor som jeg må dele med mors andre barn?

Les mer