Særkullsbarn

Fordele arv fra uskiftet bo

Publisert: 23.03.2020

Sitter i uskiftet bo. Ektemann død for 20 år siden. Hadde tre felles barn, ett er død uten etterkommere. Arvet jeg dette barnets del av boet? Har et barn fra tidligere ekteskap som er vokst opp sammen med våre felles barn. Biologisk far er død. Ikke formelt adoptert, men har samme etternavn som de andre barna. Ønsker arven skal fordeles likt på på alle tre. Hvor stor del av boet kan jeg bestemme over? Ønsker å skrive testamente for å sikre særkullsbarnet. Hvor kan jeg få hjelp? Er lite mobil.

Les mer

Arv og særkullsbarn

Publisert: 20.03.2020

Blir bankkontoene mine en del av felleseie og en del av arveoppgjøret? Må jeg dele bankkontoene mine med særkullsbarn etter mannen min er bort?

Les mer

Arv og særkullsbarn

Publisert: 27.02.2020

Vi er et gift ektepar. Jeg har 2 barn fra tidligere og han har ingen. Vi har ingen felles barn. Hva skjer med arv om en av oss faller fra? Hvor mye får den andre i arv og hvor mye får ungene?

Les mer

Arv og særkullsbarn

Publisert: 25.02.2020

Vi er et gift ektepar. Jeg har 2 barn fra tidligere og han har ingen. Vi har ingen felles barn. Hva skjer med arv om en av oss faller fra? Hvor mye får den andre i arv og hvor mye får ungene?

Les mer

Ønsker at særkullsbarn arver mest mulig

Publisert: 21.02.2020

Jeg har to barn fra et tidligere ekteskap som jeg ikke har noen kontakt med. Jeg er gift på nytt, og ønsker at vårt felles barn får mest mulig da de to eldste har en far som eier en verdifull eiendom samt mye annet som de etterhvert vil arve. Min ektemann og jeg eier en bolig sammen, og vi begge to er så og si gjeldfrie. Hvordan kan vi sikre vårt felles barn på best mulig måte fra å miste arv?

Les mer

Hva skjer med arv når far gifter seg på nytt?

Publisert: 20.02.2020

Jeg har ingen søsken og min far giftet seg på nytt i særeie. Verdiene er fra skilsmissen med min mor. Om min far dør får den nye konen 50 % av verdiene han hadde fra før? Og om hun da dør etter på, går disse verdiene til hennes egne barn som ikke er min fars sine?

Les mer

Gjeld, særkullsbarn og arv

Publisert: 20.02.2020

Vi lurer på om vi har stilt oss i en vanskelig situasjon gjeldsmessig v/dødsfall. Vi er et ektepar med særkullsbarn og hvor en er hovedlåntaker og den andre medlåntaker på alle lånene. Lånene gjelder to leiligheter hvor hovedlåntaker på skjøte har henholdsvis 1/4 og 2/3. Dersom medlåntaker dør, hva skjer med gjelden?

Les mer

Avtale om uskiftet bo

Publisert: 10.02.2020

Jeg eide huset alene før min nåværende kone flyttet inn og det står mitt navn på skjøtet. Vi har særkullsbarn. Vi har vært gift i 18 år. Vi har inngått kontrakt med barna hos advokat at om den dagen den ene faller fra kan den andre sitte i utskiftet bo. Spørsmålet er: Bør vi begge stå på skjøtet som felles eiere av huset ?

Les mer

Sikre arv til kone og særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Jeg er gift og har et barn fra 1 ekteskap, min kone har to barn fra sitt 1 ekteskap. Vi har ingen felles barn og vår verdier (leilighet, hytte, bankinnskudd) er bygget opp sammen gjennom 30 år. Jeg er en god del år eldre enn min kone og vil sannsynligvis falle bort før henne. Hvordan vil arvesituasjonen bli ved min død? Vi vurderer behovet for å etablere en avtale som ivaretar min kone og våre særkullsbarn på en hensiktsmessig og rettferdig måte.

Les mer

Holde hytte utenfor arveoppgjør

Publisert: 07.02.2020

Jeg sitter i uskiftet bo. Har vært i nytt forhold i en del år. Vi har begge særkullsbarn. Har nå kjøpt hytte sammen med kjæresten min. Er det mulig å lage en avtale som gjør at gjenlevende kan sitte med hytten så lenge han/hun ønsker om en av oss skulle falle fra? Utsette arveoppgjøret på hytten altså?

Les mer
1 2 3 6