Særeie

Arverett for ektefeller ved særeie

Publisert: 30.05.2018

Min mann og jeg har skrevet ektepakt med fullstendig særeie på hver vår bolig med innbo, løsøre og avkastning av særeie. Ved død, vil vi allikevel ha arverett etter hverandre? Vi ønsker ikke å arve noe etter hverandre, da vi synes det er mest rettferdig at særkullsbarna får det, siden vi hadde hvert vårt og det er en god forskjell i våre formuer?

Les mer

Særeie på hytta

Publisert: 14.05.2018

Min far har særeie på hytte. Han er ikke gift med min mor. Har hans nye ektefelle krav på arv av denne hytta, som han har særeie på?

Les mer

Skal banken ha beskjed om særeie?

Publisert: 30.04.2018

For å sikre min ektefelle 100 % mot særkullsbarn, tenker jeg (via ektepakt) å gi min bolig som gave til henne, slik at den blir hennes særeie. Mine spørsmål er: Hva med banklån som står på meg, med sikkerhet i huset, skal jeg gi banken beskjed når eiendommen blir hennes særeie? Eller er lånet uansett et felles ansvar mellom ektefeller, slik at det ikke er nødvendig? Skal jeg nevne i ektepakten at lånet er et felles ansvar så lenge vi er gift, og blir hennes ansvar hvis jeg dør først?

Les mer

Vil endre hytte fra særeie til felleseie

Publisert: 21.03.2018

Jeg har særeie på hytte. Ønsker å gjøre dette om til felleseie for meg og konen. Hva må til for å gjøre det?

Les mer

Hvordan sikre at aksjer blir særeie for barna?

Publisert: 06.03.2018
Emneord: ,

Planlegger å starte et eiendomsselskap, AS, med mine barn. Hvordan kan man sikre at aksjene blir særeie for disse, selv om de i fremtiden inngår ekteskap?

Les mer

Er overskuddet fra boligsalg særeie?

Publisert: 07.02.2018
Emneord: ,

Jeg har særeie på leiligheten vår, som vi skal selge. Vi flytter inn i en ny, mindre borettslagsleilighet, som også er mitt særeie. Jeg innfrir gjeld og får noen hundre tusen til overs, som jeg foreløpig har valgt å sette på konto (evt. investere i fonds), i stedet for til nedbetaling av fellesgjeld på den nye leiligheten. Er pengene fra boligsalget fortsatt mitt særeie, uansett hva jeg gjør med den? Vi har særkullsbarn, og jeg tenker naturligvis på å sikre mine rent arvemessig.

Les mer

Redd for at samboers familie skaper problemer ved arv

Publisert: 31.01.2018

Jeg eide et hus da jeg traff min samboer. Jeg solgte min bolig og kjøpte en leilighet sammen med han. Jeg hadde mer egenkapital enn han og eier 75% av leiligheten og han 25%. Dette er også tinglyst i skjøtet. Jeg har 3 barn og han 1.

Pga konflikter i hans familie ønsker jeg minst mulig problemer hvis min samboer skulle falle fra. Dette bekymrer meg. Holder det at vi har skjøtet som viser våre ulike eierandeler? Vi har i tillegg tegnet livsforsikring der vi begunstiger hverandre. Er det nok ?

Les mer

Særeie på forskudd på arv

Publisert: 31.01.2018

Vi vil gi våre barn forskudd på arv.

Spørsmål 1: Denne arven skal være særeie. Hvordan gjøres dette i praksis? Må avtalen tinglyses? Hvor henvender vi oss?

2: De giftet seg mens vår svigersønn var under gjeldssanering. Han er nå ferdig med denne, og er nå under sikringsbestemmelsene (2 år?). Kan namsretten på noen måter ta ut av hennes arv?

3: De har fått huslån. Vår datters arv( særeie), skal være egenkapitalen til lånet.

Les mer

Ønsker at landsted skal arves av barna

Publisert: 31.01.2018
Emneord: , ,

Jeg og min mann har to barn sammen, i tillegg har han to barn fra et tidligere ekteskap. Foreldrene mine vil at jeg skal overta et landsted som benyttes som hytte. Jeg tenker at dette etterhvert skal gå i arv til mine barn. Må det skrives en egen avtale, eller er det nok at papirene kun står på meg? Dersom jeg skulle dø først, ønsker jeg at min mann skal kunne sitte med det så lenge han ønsker, før barna overtar.

Les mer

Skilsmisse – slik søker du skilsmisse

Publisert: 17.08.2015

For mange er en skilsmisse en alvorlig krise. Samtidig er det mange aspekter du må tenke gjennom når ekteskapet skranter og du vurderer å skille deg. Boet skal deles, noen må flytte, økonomien blir dårligere og det sosiale nettverket blir borte. Er det barn med i bildet må også samværsordninger avklares.

Les mer