Særeie

Hytte som forskudd på arv

Publisert: 10.12.2018

Foreldrene mine skal gi hytta si som forskudd på arv til min bror. Det er helt greit for meg, og det settes en verdi for hytta som skal komme meg til gode senere i arveoppgjøret. Giver ønsker at dette skal være mottakers særeie, og vi antar dette kan avtales? Vi holder på å lage en avtale/gavebrev som beskriver dette, eller må det skrives testament? Et annet spørsmål vi ønsker svar på er hva som egentlig skjer når man får slikt særeie? Er det da barna våre som får hytte og penger?

Les mer

Særeie på arv

Publisert: 27.11.2018
Emneord: , ,

Min far skal føre over noe eiendom på oss barn, vi er tre søsken. Jeg er den eneste som er gift og har sagt at jeg ønsker særeie på disse verdiene som han skal overføre da den etterhvert vil utløse en god del kapital. Hvordan kan vi enklest gjøre det i forhold til at det blir mitt særeie, holder det med et skriftlig dokument fra min far og mor? Og må det presiseres i avtalen at all kapital som kommer ut av denne eiendommen i form av salg/utleie skal være mitt særeie?

Les mer

Ønsker ikke særeie i nytt ekteskap

Publisert: 27.11.2018

Vi er gift, har 2 voksne barn hver (særkullsbarn). Vi har ikke skrevet testamente. Vi selger vår felleseide bolig, og flytter inn i huset som min mann eier etter sine foreldre og har kjøpt ut sine 2 søsken. Vi vil ikke ha særeie, har hatt dette huset sammen som fritidsbolig i 10 år, og min mann overtok huset alene ca 5 mnd før vi begynte og bruke det sammen. Vi vil "eie" dette huset ilag, men har ikke bestemt prosentfordeling. Felles økonomi. Hva skjer om vi ikke skriver noe testamente?

Les mer

Særeie på tomt

Publisert: 13.11.2018
Emneord: , ,

Min mann måtte ha særeie på tomten han arvet fra sine foreldre (noe de bestemte). Vi har bygget hus på den, har han da særeie på huset også? Hva kan vi eventuelt gjøre? Kan han "selge" huset til meg, så kan vi ha felleseie på det? Er det lov og evt en mulighet?

Les mer

Fordeling av verdier ved salg av særeiet hus

Publisert: 13.08.2018

Jeg har bedt om separasjon fra min mann gjennom over 40 år. Jeg har en tinglyst ektepakt der det står at jeg har særeie på innbo og løsøre samt bankinnskudd og evt. verdipapirer som lyder på mitt navn. Min manns særeie omfatter det øvrige av det vi idag eier. Hva vi senere erverver skal være vedkommendes særeie. Hvis ekteskapet oppløses ved død, skal gjenlevende ektefelle ha adgang til å sitte i uskiftet bo med den annens særeie, verdi kr. 600 000,-. Hvordan blir fordelingen ved salg av hus?

Les mer

Arv og særeie på bolig i ekteskap

Publisert: 02.08.2018

Jeg og min kone er og skal fortsatt være gift. Jeg har kjøpt ut henne og fått tinglyst hennes andel i felles bolig på meg. Den er nå min. Hun bruker pengene til å kjøpe en bolig til sin sønn. Denne blir bare tinglyst på henne. Hva skjer om en av oss faller fra? Vi ønsker ikke å ha arverett på bolig overfor hverandre. Arver mine barn min bolig, og hennes barn hennes bolig. For ordens skyld kan jeg opplyse om at hun blir boende litt begge plasser, alt etter behovet for tilsyn hennes sønn måtte ha.

Les mer

Spørmål om arv med fellesbarn og særkullsbarn

Publisert: 19.06.2018

Min avdøde svigermor skrev i testamentet: "Alt jeg etterlater meg ved min død skal være arvemottagers særeie". Vi har fellesbarn og begge har særkullsbarn. Kan han bestemme over disse pengene slik at jeg som hans kone kan arve, eller må disse pengene holdes utenom og gå til felles barn og hans særkullsbarn? Hvis vi vil ha uskiftet bo vil da hans barn automatisk arve mer enn mitt barn? Hvis vi ikke sitter i uskiftet bo vil jeg da måtte betale det utenom feks. pliktarv på 1 million kroner til hans særkullsbarn.

Les mer

Ønsker særeie på huset

Publisert: 15.06.2018

Jeg ønsker å opprette særeie. Kona er russisk, og da ønsker jeg å beholde huset ved samlivsbrudd.

Les mer

Særeie når far gifter seg på nytt

Publisert: 11.06.2018
Emneord: ,

Min far skal snart gifte seg på ny. De eier hus og hytte sammen, men min far eier en leilighet som min farmor bor i. Han sier at han har særavtale på denne leiligheten som står på meg. Men hva betyr dette? Hvis den står på meg går dette direkte til meg ved farmors frafall? Eller ved min fars frafall? Jeg må vite alt før han gifter seg og jeg får ste-søsken.

Les mer

Vil gi 100 % særeie til kona

Publisert: 11.06.2018

Vi har lyst å skrive særeie 100 % på kona. Hvordan gjør jeg det og eventuelt hjelp til å gjøre dette?

Les mer