Særeie

Arv etter mann med særeie

Publisert: 25.02.2020

Vi er gift og har særkullsbarn. Vi kjøpte bolig før vi giftet oss, men boligen står tinglyst på han og han står alene på lånet. Jeg betaler løpende utgifter. Han har lån på 1/3 av boligens verdi. Han har formue i bolig og andel/aksjer i eiendomsfirma han har fått overført fra sin far. Om han skulle falle i fra vil jeg da arve 1/4 av hele hans formue også det som faren har overført til han før vi gifta oss? Eller kan faren ha opprettet et klausul mot dette?

Les mer

Arv og særeie

Publisert: 25.02.2020
Emneord: , ,

Min bror døde for kort tid siden, han var vært gift med en utenlandsk kvinne, men de har aldri hatt et ekteskapelig forhold. De har aldri hatt felles økonomi og han har betalt alle regninger på hus og hjem som han for øvrig kjøpte lenge før de ble gift. Jeg vet at han for ett års tid siden ønsket å ta ut skilsmisse, de har ingen barn. Må et særeie være tinglyst? Eller vil hun nå automatisk arve han?

Les mer

Særeie på arvet fritidseiendom

Publisert: 18.02.2020
Emneord: ,

Jeg har arvet 2 fritidseiendommer fra mine foreldre, ett hus og en fjellhytte. Jeg er gift, men ønsker å ha særeie på disse eiendommene. På skjøtene er jeg oppgitt som eneeier. Betyr det at jeg automatisk har særeie, eller må jeg gjøre andre tiltak for at arven min ikke skal måtte deles ved en eventuell skilsmisse?

Les mer

Fordeling av gjeld ved skilsmisse

Publisert: 11.02.2020

Ved skilsmisse og oppgjør av gjeld - man har ofte forbrukslån og kredittkortgjeld, er det den lånet og kredittkortet står på som skal betale alt alene, eller skal gjelden deles mellom begge parter?

Les mer

Endre på særeie

Publisert: 07.02.2020
Emneord: ,

Min samboer og jeg har tatt over familieplassen hans og svigermor har krevd at han skal ha særeie. Dette er tinglyst. Nå er svigermor gått bort og vi lurer på om det går å omgjøre denne særeien? Dette i forhold til arv, hvis han går bort. Vi har to barn sammen.

Les mer

Sikre at forskudd på arv blir særeie

Publisert: 04.02.2020

Vi har valgt å gi våre to voksne barn forskudd på arv. De ønsker å dokumentere dette som særeie. Holder det om vi skriver et "gavebrev" til barna hvor vi alle signerer?

Les mer

Ektepakt med særeie

Publisert: 03.02.2020

Jeg ønsker en avtale mellom meg og min ektefelle. Vi er bosatt i to forskjellige land, men jeg har finansiert bolig i begge land. Han bor i bolig i Serbia, og jeg vil ha avtale på at det er jeg som eier begge boliger + bil. Han har ikke inntekt og betaler ikke på lån. Jeg vil ha en avtale på norsk som jeg ønsker å oversette til serbisk og vi begge signerer med vitner. Jeg ønsker å gardere meg for ikke å bli satt i en vanskelig situasjon ved eventuelt samlivsbrudd.

Les mer

Ønsker at nygift far skal ha særeie

Publisert: 30.10.2019

Min mor og far gikk fra hverandre i 2016. Da kjøpte far mor ut og han sitter nå med huset. Jeg mistet min mor i februar. Min far har giftet seg med en fra Kina som har vært i Norge nå i ett år, men han har ikke tatt særeie, noe vi og han ønsker å ha da huset og alle møbler er etter han og min mor. Hva må han gjøre for å ordne særeie?

Les mer

Fordeling av særeie

Publisert: 24.09.2019
Emneord: , ,

Jeg er gift og vi har felles bolig (50/ 50 %) som vi kjøpte før vi giftet oss. I ettertid, og etter at vi giftet oss, har vi skrevet nytt skjøte som er tinglyst der eierforholdet er 60/40 %. Når den første av oss dør, hvordan blir eierforholdet gjort opp mellom gjenlevende ektefelle og barna på begge sider ? Vi har begge barn, men ingen felles barn så en må anta at barna vil forlange salg av boligen.

Les mer

Vil at barna skal arve hytta

Publisert: 24.09.2019

Jeg har 3 barn, og er gift med en som ikke er barnefaren, og han har ikke barn. Før vi giftet oss arvet jeg en hytte. Jeg vil at den skal, i sin helhet, bli arvet av mine barn. Vi eier et hus, sammen og har felles gjeld. For 10 år siden laget vi et skriv, som er tinglyst, på at vi skulle arve mest mulig av hverandre, så mye som loven tillater. Dette gjorde vi for at jeg skulle arve alt fra han, og ikke hans foreldre skulle arve noe av huset. Vil dette føre til at mine barn ikke arver hele hytta?

Les mer