Særeie

Kostnad for ektepakt

Publisert: 03.06.2019

Vi er et par som gifter oss nå i sommer og skulle gjerne hatt en særeieavtale siden vi skal kjøpe hus og jeg går inn med egenkapitalen som jeg gjerne vil ha på papiret før jeg gjør det. Hva koster dette hos dere?

Les mer

Arveoppgjør og særeie

Publisert: 13.05.2019

Jeg har vært gift siden 2001. Både mannen min og jeg har voksne barn fra forrige ekteskap. I 2017 signerte vi ektepakt hos en advokat med følgende punkt: Vi skal ha delvis særeie. Vi bestemmer at bankkontoer som står registrert på hustruen skal være hennes særeie. Det jeg lurer på er: Betyr det at hvis ektemannen min dør, blir bankkontoene mine en del av felleseie og en del av arveoppgjøret?

Les mer

Barn godtar ikke uskiftet bo

Publisert: 09.05.2019

Ektepar (gift i over 30 år) med 2 særkullsbarn hver, ingen felles barn. Hans barn vil ikke skrive under på avtale om at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo (hennes barn har signert).

De har nettopp kjøpt ny borettslagsleilighet som må belånes litt. Han ønsker derfor å sikre sin kone ved å la henne ha særeie på den nye leiligheten. Det nye lånet skal derfor stå i kun hennes navn. Spm. er: Er dette OK? Vil hans arvinger kunne skape problemer dersom han dør først? Hva skjer dersom hun dør først?

Les mer

Hus i utlandet som forskudd på arv

Publisert: 09.05.2019

Har fått hus i utlandet som forskudd på arv fra min far. Dette står i mitt navn. Jeg er gift, lurer på deling av hus ved eventuelt en skilsmisse. Eller må min far føre det på meg som særeie?

Les mer

Tinglyse verdier som særeie hos ny ektefelle

Publisert: 24.04.2019

Om man kan registrere (tinglyse) bolig og andre verdier som den nye ektefellens særeie mens man selv fortsatt er i live? Da sikrer man sin nye mann eller kone. Barn fra tidligere forhold får ingenting av den nye ektefellens særeie. Er dette mulig uten å komme i rettssak i ettertid?

Les mer

Hva skjer med arv ved et eventuelt samlivsbrudd?

Publisert: 16.04.2019

Jeg og mine søsken har overtatt eierskapet til en fast bolig i utlandet. Dette er tenkt som forskudd på arv, da foreldrene fortsatt lever. Hva kan skje vet et evt samlivsbrudd til en av partene? Kan ektefelle kreve partners del? Bør denne delen overføres til et søsken for å sikre at boligen holdes innad i familien?

Les mer

Fordeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 08.04.2019

Hvis man under ekteskap arver en sum og investerer det i fast eiendom, går det under særfordeling ved en skilsmisse, slik jeg har forstått det, så lenge det kan spores. Hva med verdistigning, følger den arven? Eller må den deles?

Les mer

Særeie for å sikre arv

Publisert: 28.01.2019

Jeg har en bolig i dag som jeg står som eier av, og betaler alene lån. Hadde denne boligen før jeg traff min samboer, men tenkte hvis jeg en dag bygger en bolig med min samboer og han blir medeier går det an at jeg har særeie? Vi har ingen barn sammen ennå, men han har 6 barn fra før av. Derfor jeg tenkte om det er mulighet for særeie, så hvis en dag han skulle falle fra at ikke hans barn kan komme å ta fra meg alt så blir jeg sittende som gjeldsslave? At det er jeg og vårt barn som arver.

Les mer

Hytte som forskudd på arv

Publisert: 10.12.2018

Foreldrene mine skal gi hytta si som forskudd på arv til min bror. Det er helt greit for meg, og det settes en verdi for hytta som skal komme meg til gode senere i arveoppgjøret. Giver ønsker at dette skal være mottakers særeie, og vi antar dette kan avtales? Vi holder på å lage en avtale/gavebrev som beskriver dette, eller må det skrives testament? Et annet spørsmål vi ønsker svar på er hva som egentlig skjer når man får slikt særeie? Er det da barna våre som får hytte og penger?

Les mer

Særeie på arv

Publisert: 27.11.2018
Emneord: , ,

Min far skal føre over noe eiendom på oss barn, vi er tre søsken. Jeg er den eneste som er gift og har sagt at jeg ønsker særeie på disse verdiene som han skal overføre da den etterhvert vil utløse en god del kapital. Hvordan kan vi enklest gjøre det i forhold til at det blir mitt særeie, holder det med et skriftlig dokument fra min far og mor? Og må det presiseres i avtalen at all kapital som kommer ut av denne eiendommen i form av salg/utleie skal være mitt særeie?

Les mer
1 2 3 8