Særeie

Ønsker at nygift far skal ha særeie

Publisert: 30.10.2019

Min mor og far gikk fra hverandre i 2016. Da kjøpte far mor ut og han sitter nå med huset. Jeg mistet min mor i februar. Min far har giftet seg med en fra Kina som har vært i Norge nå i ett år, men han har ikke tatt særeie, noe vi og han ønsker å ha da huset og alle møbler er etter han og min mor. Hva må han gjøre for å ordne særeie?

Les mer

Fordeling av særeie

Publisert: 24.09.2019
Emneord: , ,

Jeg er gift og vi har felles bolig (50/ 50 %) som vi kjøpte før vi giftet oss. I ettertid, og etter at vi giftet oss, har vi skrevet nytt skjøte som er tinglyst der eierforholdet er 60/40 %. Når den første av oss dør, hvordan blir eierforholdet gjort opp mellom gjenlevende ektefelle og barna på begge sider ? Vi har begge barn, men ingen felles barn så en må anta at barna vil forlange salg av boligen.

Les mer

Vil at barna skal arve hytta

Publisert: 24.09.2019

Jeg har 3 barn, og er gift med en som ikke er barnefaren, og han har ikke barn. Før vi giftet oss arvet jeg en hytte. Jeg vil at den skal, i sin helhet, bli arvet av mine barn. Vi eier et hus, sammen og har felles gjeld. For 10 år siden laget vi et skriv, som er tinglyst, på at vi skulle arve mest mulig av hverandre, så mye som loven tillater. Dette gjorde vi for at jeg skulle arve alt fra han, og ikke hans foreldre skulle arve noe av huset. Vil dette føre til at mine barn ikke arver hele hytta?

Les mer

Hus som særeie

Publisert: 24.09.2019
Emneord: ,

Min mann og jeg har et barn. Vi kjøpte hus hvor jeg la inn egenkapital og jeg står derfor som eier av huset. Vi betaler begge på lånet. Huset ble kjøpt før vi ble gift. Min mann har ett særkullsbarn. Mitt spørsmål er: 1. Er huset mitt særeiet da jeg/vi kjøpte før vi ble gift? 2. Kan særkullsbarn kreve verdi økning av huset, evnt farens egeninnsats i huset om min mann dør ? 2. Sitter jeg trygt i huset som står på meg i forhold til min manns særkullsbarn?

Les mer

Ønsker å fordele arv på særkullsbarn

Publisert: 24.09.2019

Jeg er gift og står som eier av huset vi bor i. Jeg kjøpte huset etter vi ble gift. Leiligheta jeg solgte kjøpte jeg før jeg møtte ham. Han har hus som han står som eier av og som brukes som fritidsbolig. Vi har begge særkullsbarn, ingen felles. Om han dør før meg, vil hans barn ha krav på noe av mitt hus? Vil jeg arve hans gjeld? Ønsker at mine barn arver meg og hans barn arver ham.

Les mer

Hva koster avtale om særeie?

Publisert: 17.09.2019

Særeieavtale, hvor mye koster det ca?

Les mer

Ønsker at bare barna skal arve hytte

Publisert: 06.09.2019

Jeg er gift og etter at vi giftet oss har vi tinglyst en ektepakt med «IV Særeie» av en hytte som jeg hadde kjøpt lenge før vi giftet oss. Så er spørsmålet : Dersom jeg dør først, vil hytten inngå i arveoppgjøret med min kone? Det jeg ønsker er at hytten tilfaller barna kun. Hva må jeg eventuelt gjøre for at dette blir slik?

Les mer

Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har a..

Publisert: 27.08.2019

Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har arvet store beløp av sine foreldre og blant annet en leilighet i utlandet. Har jeg krav på noe av denne arven? Jeg kan ikke huske å ha skrevet under på eventuell særeie, men hvor kan jeg i så fall finne ut om jeg har det? Jeg gikk ned i stillingsprosent da foreldrene hans døde for å egenhendig tømme en bolig han måtte selge for å betale arveavgiften. Jobber fremdeles deltid. Har jeg noen rettigheter i forhold til tapt arbeidsinntekt og pensjon?

Les mer

La ektemann kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 30.07.2019

Jeg har pålagt særeie på mitt hus. Vil at min ektemann skal kjøpe seg inn, men hvordan gjøre det? Banken ville at vi tok kontakt med advokat. Ift prosentandel å kjøpe seg inn, for huset er jo uansett «mitt», etter som jeg har skjønt, så er det mulig for min mann å kjøpe seg inn og da, hvordan?

Les mer

Særeie og pliktdelsarv

Publisert: 24.06.2019

Vi har ektepakt der jeg har særeie på hus og min mann har særeie på hytter. Vi har begge barn fra tidligere ekteskap og ingen felles barn. Vil min manns barn ha krav på arv på mitt særeie og vice versa ifm dødsfall? Hvis jeg dør først vil jeg at min mann skal kunne bo i huset mot å betale alle påløpte utgifter, dette under forutsetning av at han, så lenge han bor i huset, ikke får utbetalt sin pliktdelsarv. Er det iht lov? Hvis han dør før pliktdelsarven utløses, har hans arvinger krav på den utsatte pliktdelsarven?

Les mer
1 2 3 6