Særeie

Tinglyse verdier som særeie hos ny ektefelle

Publisert: 24.04.2019

Om man kan registrere (tinglyse) bolig og andre verdier som den nye ektefellens særeie mens man selv fortsatt er i live? Da sikrer man sin nye mann eller kone. Barn fra tidligere forhold får ingenting av den nye ektefellens særeie. Er dette mulig uten å komme i rettssak i ettertid?

Les mer

Hva skjer med arv ved et eventuelt samlivsbrudd?

Publisert: 16.04.2019

Jeg og mine søsken har overtatt eierskapet til en fast bolig i utlandet. Dette er tenkt som forskudd på arv, da foreldrene fortsatt lever. Hva kan skje vet et evt samlivsbrudd til en av partene? Kan ektefelle kreve partners del? Bør denne delen overføres til et søsken for å sikre at boligen holdes innad i familien?

Les mer

Fordeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 08.04.2019

Hvis man under ekteskap arver en sum og investerer det i fast eiendom, går det under særfordeling ved en skilsmisse, slik jeg har forstått det, så lenge det kan spores. Hva med verdistigning, følger den arven? Eller må den deles?

Les mer

Særeie for å sikre arv

Publisert: 28.01.2019

Jeg har en bolig i dag som jeg står som eier av, og betaler alene lån. Hadde denne boligen før jeg traff min samboer, men tenkte hvis jeg en dag bygger en bolig med min samboer og han blir medeier går det an at jeg har særeie? Vi har ingen barn sammen ennå, men han har 6 barn fra før av. Derfor jeg tenkte om det er mulighet for særeie, så hvis en dag han skulle falle fra at ikke hans barn kan komme å ta fra meg alt så blir jeg sittende som gjeldsslave? At det er jeg og vårt barn som arver.

Les mer

Hytte som forskudd på arv

Publisert: 10.12.2018

Foreldrene mine skal gi hytta si som forskudd på arv til min bror. Det er helt greit for meg, og det settes en verdi for hytta som skal komme meg til gode senere i arveoppgjøret. Giver ønsker at dette skal være mottakers særeie, og vi antar dette kan avtales? Vi holder på å lage en avtale/gavebrev som beskriver dette, eller må det skrives testament? Et annet spørsmål vi ønsker svar på er hva som egentlig skjer når man får slikt særeie? Er det da barna våre som får hytte og penger?

Les mer

Særeie på arv

Publisert: 27.11.2018
Emneord: , ,

Min far skal føre over noe eiendom på oss barn, vi er tre søsken. Jeg er den eneste som er gift og har sagt at jeg ønsker særeie på disse verdiene som han skal overføre da den etterhvert vil utløse en god del kapital. Hvordan kan vi enklest gjøre det i forhold til at det blir mitt særeie, holder det med et skriftlig dokument fra min far og mor? Og må det presiseres i avtalen at all kapital som kommer ut av denne eiendommen i form av salg/utleie skal være mitt særeie?

Les mer

Ønsker ikke særeie i nytt ekteskap

Publisert: 27.11.2018

Vi er gift, har 2 voksne barn hver (særkullsbarn). Vi har ikke skrevet testamente. Vi selger vår felleseide bolig, og flytter inn i huset som min mann eier etter sine foreldre og har kjøpt ut sine 2 søsken. Vi vil ikke ha særeie, har hatt dette huset sammen som fritidsbolig i 10 år, og min mann overtok huset alene ca 5 mnd før vi begynte og bruke det sammen. Vi vil "eie" dette huset ilag, men har ikke bestemt prosentfordeling. Felles økonomi. Hva skjer om vi ikke skriver noe testamente?

Les mer

Særeie på tomt

Publisert: 13.11.2018
Emneord: , ,

Min mann måtte ha særeie på tomten han arvet fra sine foreldre (noe de bestemte). Vi har bygget hus på den, har han da særeie på huset også? Hva kan vi eventuelt gjøre? Kan han "selge" huset til meg, så kan vi ha felleseie på det? Er det lov og evt en mulighet?

Les mer

Fordeling av verdier ved salg av særeiet hus

Publisert: 13.08.2018

Jeg har bedt om separasjon fra min mann gjennom over 40 år. Jeg har en tinglyst ektepakt der det står at jeg har særeie på innbo og løsøre samt bankinnskudd og evt. verdipapirer som lyder på mitt navn. Min manns særeie omfatter det øvrige av det vi idag eier. Hva vi senere erverver skal være vedkommendes særeie. Hvis ekteskapet oppløses ved død, skal gjenlevende ektefelle ha adgang til å sitte i uskiftet bo med den annens særeie, verdi kr. 600 000,-. Hvordan blir fordelingen ved salg av hus?

Les mer

Arv og særeie på bolig i ekteskap

Publisert: 02.08.2018

Jeg og min kone er og skal fortsatt være gift. Jeg har kjøpt ut henne og fått tinglyst hennes andel i felles bolig på meg. Den er nå min. Hun bruker pengene til å kjøpe en bolig til sin sønn. Denne blir bare tinglyst på henne. Hva skjer om en av oss faller fra? Vi ønsker ikke å ha arverett på bolig overfor hverandre. Arver mine barn min bolig, og hennes barn hennes bolig. For ordens skyld kan jeg opplyse om at hun blir boende litt begge plasser, alt etter behovet for tilsyn hennes sønn måtte ha.

Les mer
1 2 3 7