Restskatt og tilleggsskatt

Betale skattekrav

Publisert: 10.02.2020

Skatteetaten har tatt pant i min bolig grunnet manglende betaling av skattekrav. Dette er helt nylig og jeg ønsker å betale ut panten og kravet, men finner ingen betalingsinformasjon, eller informasjon om hvordan man går frem for å gjøre opp. Hvem kan jeg kontakte for slik informasjon?

Les mer

Skatt – manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning

Publisert: 05.08.2015

Manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning for å gi gale eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene. Du har plikt til å holde deg orientert. Skattereglene endres ofte, og det er vanskelig å følge med.

Les mer