Restskatt og tilleggsskatt

Skatt – manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning

Publisert: 05.08.2015

Manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning for å gi gale eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene. Du har plikt til å holde deg orientert. Skattereglene endres ofte, og det er vanskelig å følge med.

Les mer

Skatte til to nordiske land

Publisert: 20.04.2015

Jeg flyttet til Sverige tidligere i år, men jobber fortsatt i Norge. Jeg pendler til Norge en gang i måneden (tre uker i Sverige, og en uke i Norge). Jeg betaler vanlig skatt for pengene jeg tjener i Norge, men jobber  også litt i Sverige i den perioden jeg er der, og skatter selvfølgelig til Sverige også. Hvilke forpliktelser har jeg i forhold til å tjene penger i to forskjellige land? Er det noen lover å regler jeg bør sjekke opp, slik at jeg ikke får en baksmell av noen av landene?

Les mer