Råd og tips

Opplever trusler i borettslag

Publisert: 27.03.2017

Andelseier-styre i borettslag: Jeg opplever at det har blitt uholdbart for meg å bli boende i borettslaget der jeg har bodd i mange år, fordi vi i har fått et styre som har vært bøllete mot meg, og for få dager siden til og med utsatt meg for vold. Volden ble anmeldt til politiet. Jeg er bekymret for at de kommer til å henlegge saken. Men nye voldsepisoder kan skje. Vi bor nært hverandre og jeg er ikke trygg lenger. Kan jeg få gratis bistandsadvokat for å få saken til retten, kreve at de holder seg unna meg og kreve erstatning?

Les mer

Forelegg for doping i posten

Publisert: 27.03.2017

Det er en ukjent som sender dopingmiddel til meg fra utlandet. Jeg vet ikke hvem som har sendt det til meg i posten. Jeg har ikke bestilt det og har ikke kvittering på det.

Så fikk fra jeg forelegg på kr 5000 fra politiet.  Jeg vil ikke vedta forelegget, men jeg er redd for konsekvensene. Hva kan advokaten hjelpe meg med?

Les mer

Rett til fri rettshjelp?

Publisert: 20.03.2017

Jeg kjenner noen som har måttet flytte fra mannen sin. Han nekter å signere under flyttemeldingen for barna og det fordi han ikke vil betale noe barnebidrag. Barna ønsker ikke å være/bo hos han. Hun er for tiden uten jobb og nå nylig ble en av barna hennes alvorlig syk. Hun kan da ikke jobbe. Hun ser seg nødt til å gå til retten for å få krav på barnebidrag. Hva er rettighetene hennes i forhold til fri retthjelp?

Les mer

Forelegg for skadeverk

Publisert: 21.02.2017
Emneord:

Jeg ble beskyldt for skadeverk her om dagen. Vi var i avhør og nektet straffeskyld for dette. I dag fikk jeg et forelegg på 15.000 kroner for skadeerstatning, og lurer på hvordan vi kan unngå dette forelegget, evtuelt ta det til retten. 

Les mer

Advokat krever legejournal

Publisert: 09.11.2016

Jeg sendte et henvendelse til en advokatfirma angående et søksmål som jeg vil gå med mot min hjemkommune på grunn av mangelfull opplæring fra grunnskole. Jeg må søke fri rettshjelp siden jeg ikke har inntekt til å dekke utgifter, og fikk svar fra dem at jeg måtte legge fram "legejournal under vurdering" på at jeg har personskade for å få fri retthjelp! Stemmer dette at jeg må legge fram det?

Les mer

Vil anmelde voldtekt

Publisert: 09.11.2016

Jeg vil anmelde voldtekt. Det eneste jeg har av bevis er meldinger der voldteksmannen innrømmer hva han har gjort. Er det nok til å vinne saken?

Les mer

Erstatning for yrkesskade

Publisert: 02.09.2016

Har jobbet for en stor arbeisgiver i noen år. Jeg har i forkant blitt levertransplantert pga kreft og skulle ta ting litt med ro. Dette visste arbeidsgiver.

Jeg ble satt inn i et vanskelig arbeidsmiljø ble stadig presset utover hva man kunne forvente og var stadig alene. Stressende arbeidsdager som gjerne varte i 14 timer. Jeg hadde på det verste ca 700 registrerte overtidstimer og ganske så mange uregistrerte også på ett år.

Arbeidsforholdet mitt endte med at jeg i fjor ble 100 % arbeidsufør pga prolaps i rygg og utmattelse. Kan jeg saksøke?

Les mer

Mulighet for gratis advokatbistand?

Publisert: 30.08.2016

Er det mulig å få gratis advokathjelp i Stavanger? Jeg får AAP og har 180 000 kr i årlig inntekt. Jeg trenger hjelp i forbindelse med to sak. Jeg prøvde å søke om voldoffererstatning og fikk et avslag. Jeg ønsker å klage på dette. 

Les mer

Mekling ved advokat

Publisert: 19.08.2016

Ofte kan det være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter, og mange har tatt spesialopplæring for å bli gode meklere. En advokat som har fått slik meklingskompetanse godkjent av Advokatforeningen, har rett til å kalle seg sertifisert mekler. I tjenesten Finn advokat kan du lete opp sertifiserte meklere i ditt distrikt. Dette finner du ved å gå til Avansert søk, og velge Sertifisert mekler under Advokatroller.

Les mer

Saksomkostninger og fri rettshjelp

Publisert: 19.05.2016

Kan man dømmes til å betale saksomkostninger når man har fri rettshjelp / sakførsel og man lever under fattigdomsgrensen?

Les mer