Pliktdelsarv

Er pliktdelsarven oppfylt?

Publisert: 28.01.2019

Jeg hadde 4 barn. Min datter døde og etterlater seg to barn. Sammen med mine tre barn har jeg idag et firma verdt ca 20 mill. Av 40 aksjer har jeg selv bare 4 aksjer. Min tomannsbolig og en større tilliggende tomt har jeg solgt til firmaet. Etter min død vil derfor mine tre barn arve mesteparten av det som var min formue. Mine 4 aksjer (ca 2 mill), en bobil, noe inventar og ca 3 mill NOK vil jeg testamentere til min avdøde datters to barn som må dele denne arven. Pliktarven er vel oppfylt?

Les mer

Skjevfordeling av arv til barna

Publisert: 18.01.2019

Jeg har en sønn på 24 år og ei datter på 19 år. Min datter er psykisk utviklingshemmet og bor i omsorgsbolig hvor hun får hjelp og ettersyn døgnet rundt. Vil gjerne at min sønn arver hus og hytte og evt. bil, altså mest mulig da hun ikke har behov for så mye. Vil også at sønnen min skal være verge for henne. Er det mulig at arven kan fordeles slik?

Les mer

Mor i uskiftet bo vil gi forskudd på arv

Publisert: 14.01.2019

Mor sitter i uskiftet bo. Arvinger er min søster og meg. Mor og jeg har ikke lenger kontakt med min søster. Mor har solgt sitt hus og flyttet i en mindre leilighet. Hun har nå 2 millioner, og ønsker at jeg skal få mest mulig av dette i gave. Hvor mye kan hun gi til meg i gave, uten at min søster kan kreve tilsvarende?

Les mer

Hvor mye arv har sønnene krav på?

Publisert: 27.11.2018

Tre sønner (alle) har fått en lik andel hver av salgsummen da moren solgte huset. Hun ønsker nå å testamentere noe til barnebarna. Har sønnene fått "sin" del, slik at hun fritt kan gjøre det? Eller har sønnene fortsatt krav på en prosentdel av arven ved hennes død, og det kun er det som er igjen etter dette hun kan testamentere til barnebarn? Dreier seg om små summer.

Les mer

Skrevet ut av fars testament

Publisert: 07.11.2018

Jeg er særkullsbarn og eldst. Min far og hans kone har 2 felles barn. Det ble for 20 år siden skrevet testament at de 2 felles barn skulle arve alt- for å unngå at jeg skulle få noe av farsarven. Felles bolig ble overført til min fars kone som særeie. Kan dette være lov?

Les mer

Må søsters barn arve?

Publisert: 27.09.2018

Min mor er enke og sitter i uskiftet bo fra 50 år tilbake. Ingen testament fra min far. Vi er to barn, men min søster døde nylig. Hun har 4 barn. Min mor ønsker ikke at min søsters barn skal arve noe, men det er vel ikke mulig? Hvor mye har de evt krav på fra min far og mor?

Les mer

Ønsker ikke at sønnen skal arve

Publisert: 02.08.2018

Jeg har ett barn. Han har to sønner. Er det mulig å testamentere min kapital /eigendom direkte til mine barnebarn ? Eller er det slik at min sønn har rett på å arve meg uansett? Hvor stor andel er pliktdelsarven? Min sønn har, siden han var ca. 20 år, lagt stort press på meg for å få forskudd på arv ( dvs. hele min kapital). Han har etterhvert moderert seg til å kreve deler av eigendomen min. Jeg er veldig lei av dette etterhvert og ønsker derfor at barnebarna skal arve meg.

Les mer

Bestemor vil testamentere arv direkte til barnebarna

Publisert: 01.08.2018

Min svigermor ønsker å testamentere sin arv til sine barnebarn og ikke sine to sønner. Hun har i dag en leilighet og sitter i uskiftet bo da svigerfar døde for 1 år siden. Leilighet verd ca 2 millioner kroner. Fra før av har min mann og hans bror overtatt huset til sine foreldre for ca 10 år siden, som da ble taksert til ca 650 000 kroner. Det vil altså si forskudd på arv på 325 000 kr hver. Har hun nå rett på å gi restbeløp på 2 millioner til sine barnebarn? Hva med pliktdelsarv på 2/3?

Les mer

Spørmål om arv med fellesbarn og særkullsbarn

Publisert: 19.06.2018

Min avdøde svigermor skrev i testamentet: "Alt jeg etterlater meg ved min død skal være arvemottagers særeie". Vi har fellesbarn og begge har særkullsbarn. Kan han bestemme over disse pengene slik at jeg som hans kone kan arve, eller må disse pengene holdes utenom og gå til felles barn og hans særkullsbarn? Hvis vi vil ha uskiftet bo vil da hans barn automatisk arve mer enn mitt barn? Hvis vi ikke sitter i uskiftet bo vil jeg da måtte betale det utenom feks. pliktarv på 1 million kroner til hans særkullsbarn.

Les mer

Trekkes forskudd på arv fra pliktdelsarven?

Publisert: 05.06.2018

Jeg og min ektefelle har ved gjensidig testament avtalt at gjenlevende arver alt, med unntak av den maksimale pliktdelsarven som hvert av våre tre felles barn har krav på. Vi ønsker nå å gi våre barn et forskudd på en million hver som skal trekkes fra pliktdelsarven deres når en av oss dør. Spørsmålet er om forskuddet automatisk trekkes fra pliktdelsarven eller må vi lage en avtale med våre barn hvor de aksepterer at pliktdelsarven reduseres tilsvarende?

Les mer