Pliktdelsarv

Enke vil gi bort uskiftet bo

Publisert: 14.08.2020

Vår mor er enke sitter i uskiftet bo på et gårdsbruk som ikke drives per idag. Eiendommen er på ca 216 dekar. Vi er 7 helsøsken. En av oss er interessert i å overta gård og hus, fjøs, låve og småhus uten å betale noe. Det følger med utstyr på gården som traktorer og div verktøy. Spørsmålet her er om vår mor kan gjøre dette uten samtykke med oss andre arvinger. Hva med farsarv, pliktdelsarv?

Les mer

Krav på pliktdelsarv

Publisert: 21.07.2020

Arvelater har skrevet i sitt testamente at alt han eier skal arves av hans datter og samboer. Har hans avdøde sønns to voksne barn krav på pliktdelsarv når dødsboets formuesverdier hadde liten verdi (under grunnbeløpet i folketrygden)?

Les mer

Mors rettigheter i arveoppgjør

Publisert: 01.07.2020

Mor er forlovet med X, som satt i uskiftet bo. X har nå fått verge. X har fått plass på sykehjem og leilighet skal selges av verge. Det foreligger et tinglyst testamente, som sier at mor skal arve alt innbo, samt den overskytende del av X sin pliktdelsarv. Vergen er advokat, og prøver å få til en ordning om deling av innbo mellom mor og barna. Resultatet er at mor nå skal kun blir tilgodesett med 3 eiendeler. Er dette lov, hva er praksis ift testamentet. Anbefaling fra dere videre?

Les mer

Arv etter besteforeldre

Publisert: 06.05.2020

Jeg er livsarving og ingen kontakt med familien. Jeg stiller likt som min tante i arveoppgjør siden min mor er død. (Arv etter besteforeldre). Hvordan går man frem for å sikre seg at man ikke blir utelatt på arv man har krav på. Pliktdelsarv? Er det domstolen? Tingrett?

Les mer

Arv fra stefar

Publisert: 20.03.2020

Vi er to søsken voksne. Vår stefar har ikke adoptert oss. Han har ett tidligere barn i utlandet som han ikke har kontakt med. I tillegg har han en søster som er erklært dement og som han har utløst fremtidsfullmakt på. Utover sin søster og tidligere barn er det ingen familie. Han har opprettet testament som sier at vi stebarna skal få alt utenom pliktdelsarv til sitt barn i utlandet. Dette har vi en forståelse for at er oppad begrenset til 1 mill? Er vi stebarna sikret på denne måten?

Les mer

Må alle barna arve likt?

Publisert: 03.09.2019

Jeg har tre barn, ett utenom ekteskapet. Meg og min kone har kjøpt hytte sammen for mange år siden. Hun sier at min sønn fra tidligere forhold ikke har den samme tilhørighet til hytten og derfor ikke trenger å arve noe i den. Jeg ønsker og gi hytten og båtplassen til de to sønnene som har mest tilhørighet til hytten. Hvordan går jeg frem her? Kan jeg skille ut hytten og båtplassen i et testament og gi hytten til mine to sønner?

Les mer

Testamentert forkjøpsrett på hus

Publisert: 02.09.2019

Min mormor har testamentert at jeg skal kjøpe huset etter henne mot å betale ut hennes tre barn med 1/3 hver av markedsverdi. Min mor har tidligere fått hjelp til kjøp av bolig av min mormor, men dette er ikke skrevet ned noe sted. Er dette noe hennes brødre kan kreve å få tilsvarende sum av, når dette er noe hun gjorde for nærmere 10 år siden? (Min mormor sitter i uskiftet bo) Og vil dette ha noe å si for meg og kjøp til markedsverdi? Min mor ønsker nemlig ikke ta imot sin 1/3 for å hjelpe meg.

Les mer

Særeie og pliktdelsarv

Publisert: 24.06.2019

Vi har ektepakt der jeg har særeie på hus og min mann har særeie på hytter. Vi har begge barn fra tidligere ekteskap og ingen felles barn. Vil min manns barn ha krav på arv på mitt særeie og vice versa ifm dødsfall? Hvis jeg dør først vil jeg at min mann skal kunne bo i huset mot å betale alle påløpte utgifter, dette under forutsetning av at han, så lenge han bor i huset, ikke får utbetalt sin pliktdelsarv. Er det iht lov? Hvis han dør før pliktdelsarven utløses, har hans arvinger krav på den utsatte pliktdelsarven?

Les mer

Fordeling av arv mellom barna

Publisert: 24.06.2019

Jeg er gift og har to barn fra tidligere ekteskap. Min mann har ikke egne barn og vi har ikke felles barn. Han ønsket å inngå avtale om å sitte i utskiftet bo med mine barn, hvor en ikke ville signere avtalen. Vi har nylig kjøpt hus sammen og ønsker å sikre at han kan bo i dette som lengstlevende. Ektefelle arver halvparten fra meg og barna skal arve den andre. Jeg ønsker å skrive testamente hvor hun som ikke ville inngå avtale kun får pliktarven og den andre resten av verdiene. Er dette mulig?

Les mer

Påvirker endringer av arveloven testamente?

Publisert: 23.02.2019

Dersom jeg skriver et testamente i dag mens pliktdelen til livsarvinger er p.t 1 MNOK og dette beløpet økes til 2,5 MNOK som jeg ser har vært diskutert, hva vil da gjelde ifm med min bortgang? Vil den nye loven overstyre testamentet?

Les mer