Pliktdelsarv

Skrevet ut av fars testament

Publisert: 07.11.2018

Jeg er særkullsbarn og eldst. Min far og hans kone har 2 felles barn. Det ble for 20 år siden skrevet testament at de 2 felles barn skulle arve alt- for å unngå at jeg skulle få noe av farsarven. Felles bolig ble overført til min fars kone som særeie. Kan dette være lov?

Les mer

Må søsters barn arve?

Publisert: 27.09.2018

Min mor er enke og sitter i uskiftet bo fra 50 år tilbake. Ingen testament fra min far. Vi er to barn, men min søster døde nylig. Hun har 4 barn. Min mor ønsker ikke at min søsters barn skal arve noe, men det er vel ikke mulig? Hvor mye har de evt krav på fra min far og mor?

Les mer

Ønsker ikke at sønnen skal arve

Publisert: 02.08.2018

Jeg har ett barn. Han har to sønner. Er det mulig å testamentere min kapital /eigendom direkte til mine barnebarn ? Eller er det slik at min sønn har rett på å arve meg uansett? Hvor stor andel er pliktdelsarven? Min sønn har, siden han var ca. 20 år, lagt stort press på meg for å få forskudd på arv ( dvs. hele min kapital). Han har etterhvert moderert seg til å kreve deler av eigendomen min. Jeg er veldig lei av dette etterhvert og ønsker derfor at barnebarna skal arve meg.

Les mer

Bestemor vil testamentere arv direkte til barnebarna

Publisert: 01.08.2018

Min svigermor ønsker å testamentere sin arv til sine barnebarn og ikke sine to sønner. Hun har i dag en leilighet og sitter i uskiftet bo da svigerfar døde for 1 år siden. Leilighet verd ca 2 millioner kroner. Fra før av har min mann og hans bror overtatt huset til sine foreldre for ca 10 år siden, som da ble taksert til ca 650 000 kroner. Det vil altså si forskudd på arv på 325 000 kr hver. Har hun nå rett på å gi restbeløp på 2 millioner til sine barnebarn? Hva med pliktdelsarv på 2/3?

Les mer

Spørmål om arv med fellesbarn og særkullsbarn

Publisert: 19.06.2018

Min avdøde svigermor skrev i testamentet: "Alt jeg etterlater meg ved min død skal være arvemottagers særeie". Vi har fellesbarn og begge har særkullsbarn. Kan han bestemme over disse pengene slik at jeg som hans kone kan arve, eller må disse pengene holdes utenom og gå til felles barn og hans særkullsbarn? Hvis vi vil ha uskiftet bo vil da hans barn automatisk arve mer enn mitt barn? Hvis vi ikke sitter i uskiftet bo vil jeg da måtte betale det utenom feks. pliktarv på 1 million kroner til hans særkullsbarn.

Les mer

Trekkes forskudd på arv fra pliktdelsarven?

Publisert: 05.06.2018

Jeg og min ektefelle har ved gjensidig testament avtalt at gjenlevende arver alt, med unntak av den maksimale pliktdelsarven som hvert av våre tre felles barn har krav på. Vi ønsker nå å gi våre barn et forskudd på en million hver som skal trekkes fra pliktdelsarven deres når en av oss dør. Spørsmålet er om forskuddet automatisk trekkes fra pliktdelsarven eller må vi lage en avtale med våre barn hvor de aksepterer at pliktdelsarven reduseres tilsvarende?

Les mer

Mor ønsker ikke at barnebarna skal arve

Publisert: 20.10.2017

Vi er fire søsken og en tre barnebarn (barna til vår søster) som arver min mor. Eiendeler og eiendom er solgt og fordelt. Min mor hadde ca. 600 000 kroner i kontanter som hun ønsket at barna hennes skulle ha, men ikke skulle deles med barnebarna. Før hun døde skrev hun dette og undertegnet, hva hennes vilje var. Er dette nok rettslig da barnebarna ikke vil godta dette?

Les mer

Samboer vil sette opp testament

Publisert: 19.10.2017

Min samboer i 12 år har kreft og dør om "kort" tid. Vi har ikke felles barn. Hun ønsker å sette opp et testamente for å sikre fordelingen av hennes eiendeler og verdier. Hva er kravene til hvordan et testamente skal settes opp for å være gyldig? Må man benytte advokat? Hun vet jo hva hun vil: Det hun hadde med seg inn i samboskapet får barna. Det jeg hadde med beholder jeg. Det vi har felles (huset) går i arv som følger: 1/3 av hennes del til meg 2/3 av hennes del til barna hennes.

Les mer

Ønsker ikke at familien skal arve meg

Publisert: 19.10.2017

Jeg kommer fra en stor familie som jeg brøt all kontakt med for mange år siden. Min ektefelle har barn fra før, jeg har ingen barn selv. Jeg ønsker å testamentere alt jeg etterlater meg til min ektefelle og barnet, som jeg ser på som mitt. Ønsker med andre ord å sikre at ingen arv skal gå til min biologiske familie. Er det mulig via et testament? Hvordan går jeg frem?

Les mer

Fordele arv mellom barn og samboer

Publisert: 07.06.2017

Vi er tre søsken som har arvet bil etter min avdøde far. Den har en salgsverdi på ca 180 000, 2013-modell. Bilen står på han.

Hans samboer krever halvparten av bilen, siden de i den tid byttet inn felles bil, innbyttepris ca 60 000. Jeg mener salgsummen bør fordeles på oss søsken, og samboer i tilfelle, altså på 4, ikke at hun skal ha halvparten. Ifølge forhandler var også innbyttebilen min fars, men det er vanskelig å finne ut av det. Hva er riktig å gjøre her?

Les mer