Personvern

Konsekvens av misbrukt personnummer

Publisert: 04.06.2020
Emneord: ,

Noen har fått tak i min søsters personnummer og brukt dette til å få skrevet ut flere sterke medisiner i min søsters navn. Dette har bl.a. gjort at min søster har midlertidig mistet førerkortet. Min søster er ABSOLUTT ikke den som har misbrukt disse medisinene. Mitt spørsmål er: Kan dette ha noen effekt i forhold til jobben hennes? Spesielt med tanke på at min søster jobber i helsevesenet?

Les mer

Bilder spres uten tillatelse på nettsider

Publisert: 30.04.2020

Ei venninne av meg selger lettkledde bilder av seg selv på en nettside som heter onlyfans. Du må betale for å få tilgang. Problemet er at det finnes nettsider og forum hvor noen av abonnentene hennes legger ut bildene hennes gratis. Vi har prøvd å sende såkalte dmca-meldinger til de som driver nettsiden uten hell. Er det verdt å hyre en advokat for å hjelpe oss med dette? Nettsiden er åpenbart ulovlig, men driver på likevel.

Les mer

Straffbart å ta opp lyd uten å informere?

Publisert: 06.04.2020
Emneord: ,

Er det ulovlig/straffbart å ta opp hemmelig lydopptak/videoopptak over telefon der andre ikke vet at den andre personen tar opp lyd/video uten å informere den som ringer at dem tar opp samtalen? Og uten å ha spurt om det er greit å fått samtykke til at de kan ta opp opptak før dem begynner å snakke. Og deretter oppdager at vedkommende man har ringt til og snakket med over telefon, har sendt opptaket til noen andre og videre lagt ut på sosiale medier f.eks Facebook, Instagram eller YouTube

Les mer

Personvern og e-postadresser

Publisert: 18.03.2020
Emneord: ,

Dersom en arbeidsgiver sender ut en email til alle ansatte, og legger emailadressene i "kopi"-feltet, blir disse synlige for alle ansatte. Hvis arbeidsgiver derimot legger adressene i "blindkopi", blir disse ikke synlige for alle ansatte. Bryter arbeidsgiver loven om personvern i det første eksemplet?

Les mer

Lov med svarteliste over dårlige kunder?

Publisert: 26.11.2019

Vi driver egen virksomhet. Har problem med at enkelte kunder ikke betaler for seg, våre henvendelser blir ikke besvart, og vi tilslutt må sende inkasso - som hos flere allerede har endt hos namsfogden med tvangsbegjæring/tvangsfullbyrdelse. Spørsmålet mitt er om vi har lov å henge opp en såkalt "svarteliste" på vårt kontor med navn på kunder der det går så langt, som da andre kunder kan se når de innom vårt kontor?

Les mer

Spørsmål om lovhjemmelen for bruk av bilder

Publisert: 28.08.2018
Emneord: ,

Kan man ta bildet av et næringsbygg eller et privathus og publisere det i en artikkel? Kan man bruke hva man vil av publisert materiale i undervisningsmateriale? Hva må man gjøre for å få lov til å bruke et bilde fra google i en artikkel? Hva er lovhjemmelen for spørsmålene over?

Les mer

YouTube-kanal med parodier

Publisert: 09.05.2018
Emneord: ,

Jeg vil sette opp en YouTube-kanal som parodierer kommentarer fra norske kommentarfelt med morsomme stemmer. I kanalen ville vi lest opp de drøyere kommentarer som forekommer i kommentarfeltene med stemmeopptak fra forskjellige personer med dialekter. Kommentarene ville blitt hentet fra offentlige kommentarfelt på f.eks. Facebook. Er noe rettslig som i dette tilfelle vil hindre meg i fra å vise kommentarene som parodieres med fullt navn til den som kommenterer?

Les mer

Må trossamfunn vise til inntekter i form av kontigent?

Publisert: 03.05.2018

Vi driver et trossamfunn og jeg har et spørsmål angående dette. Medlemmer betaler medlemskontingent for året og har derfor rett til å stemme ved generalforsamlinger. Da er spørsmålet mitt: er styret pliktig til å vise regnskap og slikt til sine medlemmer som har betalt medlemskontingent? Med regnskap mener jeg hvem det er som har betalt medlemskontingent, stemmetall og den type "innsideinformasjon"? Hvis ja, hvilken lov/forskrift er dette?

Les mer

Arbeidsgiver skriver private detaljer til bedriftshelsetjenesten

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Har leder lov å skrive til bedriftshelsetjeneste om arbeidstaker: «hun får hjelp til kopiering og hjelp til å betale rekninger» ? Dårlig formulert, kan bety hva som helst.

Les mer

Krav om digital tilgjengelighet

Publisert: 13.02.2018

I dagens høyteknologiske samfunn er telefonen et viktig bindeledd mellom privatperson og tjeneste, men er det pålagt på noen måte å være tilgjengelig på telefon eller andre digitale kommunikasjonsplattformer? Eller kan jeg kvitte meg med telefon og e-post så lenge jeg har postadresse?

Les mer