Personskader

Erstatning for traumatisk barndom

Publisert: 01.03.2019

Jeg er 53 år, 100 % uføretrygdet. Traumatisk barndom. Var innlagt sykehus da jeg var 12 år. Mormor, min mor og to fastleger fortalte/dokumenterte at min far var alkoholiker. Han drakk opp alle pengene og de omfattende konsekvensene det medførte. Ingen fysisk vold, men psykisk.

Den ene legen fortalte at familien var kjent og at mor drakk også. Etter innleggelsen eskalerte alt, mor ble drikkekompis til min far. Ingenting ble fulgt opp av det offentlige. Er det noen hensikt i å søke erstatning?

Les mer

Oppdaget misbruk i barndommen som voksen

Publisert: 27.02.2019

Jeg er nå over 30 år og har skjønt i voksen alder at jeg har vært utsatt for seksuelt overgrep som barn i 4-5 års alderen. Jeg har vegret meg for å anmelde saken da jeg er redd den er foreldet. Er den det? Og hvordan går jeg evt frem med denne saken?

Les mer

Erstatning etter misbruk i barndommen

Publisert: 27.02.2019
Emneord: ,

Jeg har mistet 16 år av mitt liv pga av misbruk, jeg sov med ham i 16 år. Jeg var så lik min mor. Da kunne han bruke meg. Ble betalt for å ikke si noe til min mors familie.

Liker ikke dusje, smøre meg, ringe, ut i offentlig på hjemstedet og mye mer. Får vondt i underlivet. Min mor døde i barsel, de mistet 2 gutter før meg. Det ble vel min bane, skyldfølelse. Juling var dagligdags.

Har nå fått diagnosen kompleks PTSD på Modum. Kan jeg søke erstatning?

Les mer

Saksøke skolen pga tinnitus

Publisert: 27.02.2019
Emneord:

Lurer på om jeg kan saksøke skolen pga. påføring av tinnitus. Fått senplager i en alder av 32.

Les mer

Blir slått av storebror

Publisert: 27.02.2019
Emneord: ,

Jeg har og opplever at broren min slår meg og trakasserer meg hjemme. Han er 15 år gammel og jeg er 14 år gammel. Kan jeg anmelde han og hvordan?

Foreldrene mine skal også skilles så jeg lurte på om han kan være hos pappa når jeg er hos mamma og at han er hos mamma når jeg er hos pappa.

Les mer

Hvor lenge er førerkortet inndratt?

Publisert: 27.02.2019
Emneord:

Om man har fått et forelegg som også omfatter en tapstid på førerkortet, er det da TOTAL tapstid som skal fremkomme på forelegget, eller kan den oppgitte tapstiden gjelde fra vedtakelse så kommer tidligere midlertidig tapstid i tillegg til det som står i forelegget? Dersom en har vært uten førerkort i 2 mnd for så å få det igjen i 2-3 mnd før en får forelegget og det står 6 mnd, betyr det da 4 mnd fra vedtakelse eller kan det bety 6 mnd fra vedtakelse i tillegg til de 2 mnd med midlertidig beslag?

Les mer

Erstatning fordi skolen ikke oppdaget ADHD

Publisert: 27.02.2019

Jeg trenger hjelp til å søke om erstatning for mangelfull skolegang. Jeg fikk tapt skolegang fordi ingen oppfattet at jeg hadde ADHD. Hvis man drar det videre, så begynte jeg å ruse meg fordi jeg ikke fikk til skolen. Til slutt, etter en rusbehandling, 6 år tapt i rus, psykiske problemer som angst og depresjon som følge av rus og 3-dagers koma, fikk jeg diagnosen. Nå er jeg i rusbehandling for andre gang og jeg sliter enormt med angst og depresjon. Kan dere hjelpe meg videre med dette?

Les mer

Erstatning for dårlig oppfølging i fosterhjem

Publisert: 27.02.2019

Jeg vil kalle det "personskade". Jeg er en person som havnet som barn på barnehjem, for deretter å havne i fosterhjem, der ble jeg dårlig fulgt opp. Jeg ble psykisk terrorisert, og seksuelt mishandlet. Dette skjedde også i barnehjemmet, jeg er i varig ute av stand til å leve ett verdig liv.

Jeg har uberettiget gjeld, og sliter økonomisk. Med bakgrunn av oppvekstproblemene, kan jeg søke erstatning for tap av et normalt liv med bakgrunn i manglende oppfølging av oppveksten i fosterhjemmet?

Les mer

Erstatning for dysleksi

Publisert: 23.02.2019

Jeg er 55 år. Har dysleksi. Fikk ikke hjelp når jeg gikk på skole. Gikk 9 år så vidt. Men begynte i jobb da jeg ikke fikk til noe. Med lesing, konsentrasjon osv. Jeg skal nå i år prøve å ta fagbrev i renhold. Men jeg vet det går galt. Så de ekstra kroner vi får i timen for å ha fagbrev, tror jeg ikke jeg får noen gang.

Kan jeg prøve å søke erstatning for dysleksien og ikke få hjelp. Jeg ble slått over fingrene men pekestokken fordi jeg ikke klarte å skrive au og øy på tavla da jeg gikk på barneskolen.

Les mer

Erstatning for mobbing

Publisert: 23.02.2019

Jeg ble gjennom all skolegang mobbet, og verst var det de siste 4 årene. Jeg har skiftet skole flere ganger, men gått sammenhengende de siste 4 år. Jeg er i dag 58 år og sliter veldig psykisk. Noe som fører til at jeg ved flere ganger har prøvd å ta mitt liv. Har jeg noen som helst krav på erstatning?

Les mer