Personskader

Erstatning for skade

Publisert: 05.02.2016

Fikk stygt skadet foten min på fritiden noen mnd tilbake. Jeg har operert og betalt masse penger for alt dette, men legene sier jeg aldri kommer til å bli helt god igjen. Vedkommende som er skyld i dette og har ødelagt framtidsplanene mine yrkesmessig vil ikke hjelpe meg økonomisk i det hele tatt. Jeg er bare 19 år og har ingen form for forsikring noen plasser. Ble tipset av en venn om å anmelde vedkommende og satse på erstatning. Er det noe håp for det?

Les mer

Krav om erstatning etter ulykke

Publisert: 05.02.2016

Ble påkjørt av bil for snart tre år siden på ferie i Asia. Fikk skadet lår og skulder samt mistet to tenner. Lå to dager på kjent sykehus og gikk til fysioterapi (la ut selv). Kontaktet SOS og legen konkluderte med at jeg skulle ble hentet til Norge med medisinsk eskorte, men forsikringsselskapet til Mastercard i Norge bare drøyet tiden. Ved hjelp av andre klarte jeg å komme til Norge og søkte forsikringsselskapet om erstatning(sendte inn originalene), men de nekter å ha mottatt kvitteringene. Kan jeg ha krav på erstatning fra offentlige?

Les mer

Erstatning for personskade

Publisert: 02.02.2016
Emneord:

Jeg brakk leggbenet og knuste skinnleggen i 2013, i et sporsøkerkurs med hunden. Endte med tre operasjoner, tre plater og 17 skruer rikere! Jeg fikk vite av spesialisten som opererte meg at jeg aldri blir bra i benet. Har mistet bevegelighet, følsomhet og har smerter i benet. Har jeg krav på noe erstatning? Har kun fått dekket utgifter som taxi, røntgen, o.l.

Les mer

Advokatbistand til voldsoffer

Publisert: 02.02.2016

Jeg har store skader i nakken pga vold i nære relasjoner. Jeg gikk på helse- og sosial i ett år. Deretter begynner jeg på hudpleielinja, men klarer bare det nest siste året før nakken sa stopp. Jeg har hatt to store nakkeoperasjoner, men det er store skader i nakken. Nå har jeg PTSD.

Les mer

Godkjenning av yrkesskade hos NAV

Publisert: 27.01.2016

Jeg ble slått ned på jobb av voldelig bruker, og ble skadet i ansikt og rygg. Søker om å få det godkjent som yrkesskade fra NAV. Jeg har fått ryggskaden godkjent, men avslag på psykiske senskader. Jeg er i behandling hos psykolog etter volden. Skaden ble registrert på legevakta og ble sykemeldt i 3 mnd. Sliter med angst etter dette. Avslaget er begrunnet med at jeg har hatt angst 20 år tilbake i tid. Har siden 1996 vært helt angstfri og i fullt arbeid. Kan Nav nekte at dette er yrkeskade? Har jeg krav på noe erstatning?

Les mer

Finne advokat som tar saker om personskader

Publisert: 27.01.2016
Emneord:

Jeg har tenkt til å saksøke staten for erstatning for det de har gjort mot meg, men jeg vet ikke hvilken advokat som gjør dette?

Les mer

Erstatningsansvar for skulderskade

Publisert: 15.01.2016

Falt av en stige da jeg var på jobb og fikk en ukes sykemelding. Fikk noe muskulær skade i 2007. Dette ble meldt til If Forsikring. Fikk problemer med skulder rundt 2013 da skulderen ble veldig foroverrotert og jeg begynte å gå til kiropraktor og massør. Jeg har brukt mye penger på dette i flere år. Er det noe jeg kan ha krav på fra If? Skulderen er fremdeles ikke i orden.

Les mer

Pasientskadeerstatning – stadig flere søker erstatning

Publisert: 06.01.2016

Stadig flere norske pasienter søker erstatning etter behandling i norsk offentlig helsevesen. Pasienter som får erstatning, kan havne i diskusjon om erstatningsbeløpet.

Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

Publisert: 19.08.2015

Etter personskader kan det oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og den som krever erstatning. Uenigheten kan dreie seg både om hvorvidt skaden gir rett til erstatning, og om størrelsen på erstatningen.

Les mer

Yrkessykdom – uenighet om årsaker til yrkessykdom

Publisert: 12.08.2015

Du må oppfylle en lang rekke kriterier for å få godkjent en sykdom som yrkessykdom. Sykdommen kan oppstå lenge etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det blir ofte tvister om hvorvidt en sykdom skyldes skadelig påvirkning på arbeidsplassen.

Les mer